osnovna angleška slovnica: priročnik za osvežitev znanja

V dobi hitrega komuniciranja je sposobnost jasnega in učinkovitega sporočanja misli ključnega pomena. Angleščina, ki je svetovno priznan jezik, služi kot univerzalni medij za različne oblike sporazumevanja. Učenje angleške slovnice, temeljne strukture jezika, vas opremi z veščinami za oblikovanje jasnih in natančnih sporočil. Spodbuja boljše razumevanje in sodelovanje ter izboljšuje osebno in poklicno komunikacijo.

Se pripravljate na izpit iz angleškega jezika? Oglejte si prispevka: Vrhunsko se pripravite na izpit iz angleškega jezika v 5 korakih in Izberite pravi angleški certifikat za vašo kariero – ultimativni priročnik.

Spletni priročnik je namenjen vsem, ki želite izboljšati svojo osnovno angleško slovnico. Pravilno razumevanje in uporaba angleške slovnice vam lahko utreta pot do akademske odličnosti, poklicne rasti in osebnega zadovoljstva. Začnimo!

Te zanimajo še drugi predmeti? Pripravili smo odlične učne priročnike za angleščino, francoščino, glasbo in matematiko.

Oglej si praktične naloge iz matematike z rešitvami: pretvarjanje enot, izrazi in polinomi, številske množice in vrste števil ter kombinatorika.

1. poglavje: sestavni deli govora

“Nouns”

Samostalniki so gradniki stavka in predstavljajo osebe, kraje, stvari ali ideje. Razumevanje različnih vrst samostalnikov – lastna imena (angl. ‘proper noun’), obča imena (angl. ‘common noun’), števni (angl. ‘countable noun’), neštevni (angl. ‘uncountable noun’) in skupinski (angl. ‘collective noun’) – je ključnega pomena za sestavljanje smiselnih stavkov. Na primer: “The teacher (obče ime) handed out books to the students (obče ime) in the library (obče ime).” Tu vidimo, da imajo samostalniki ključno vlogo pri določanju konteksta opisovanega dejanja.

“Pronouns”

Zaimki so besede, ki lahko nadomeščajo samostalnike, s čimer se izognemo ponavljanju, hkrati pa so stavki tudi bolj jedrnati. Namesto da bi rekli “John gave John’s book to John’s sister”, lahko na primer rečemo “John gave his book to his sister”. “Zaimki” so različnih oblik, med drugim poznamo osebne “(I, you, he, she)”, kazalne “(this, that)” in oziralne “(who, which)”. Z razumevanjem ustrezne rabe zaimkov lahko dosežemo bolj tekoče in elegantne stavčne strukture.

2. poglavje: kako gradimo stavek

“Subject”

V stavku je osebek tisto, o čemer govori stavek, in pogosto označuje, kdo ali kaj izvaja dejanje. Osebek je lahko preprost, samo s samostalnikom ali zaimkom, ali sestavljen osebek, ki vključuje več kot en samostalnik ali zaimek. Na primer: “The cat (goli osebek) is sleeping” ali “Sarah and John (zloženi osebek) are traveling to Spain”.

“Predicate”

Predikat v stavku zagotavlja informacije o tem, kaj predmet počne, ali v kakšnem stanju je. Pogosto vsebuje glagol in dodatne podrobnosti, ki dajejo več informacij o predmetu. Na primer, v stavku “The children are playing in the park” je “are playing in the park” predikat, ki nam pove, kaj počne predmet, “children”.

“Object”

Predmet v stavku je entiteta, na katero vpliva dejanje osebka. Lahko je direktni, ki dejanje prejme neposredno, ali indirektni, ki predstavlja prejemnika dejanja. Razumevanje vloge predmetov lahko pomaga pri oblikovanju stavkov, ki izražajo jasne in celovite misli. Na primer: “She gave him (indirektni predmet) a book (direktni predmet)”.

“Complements”

Dopolnila so besede ali skupine besed, ki zagotavljajo dodatne informacije o osebku ali predmetu v stavku. Pomagajo pri dopolnjevanju pomena stavka. Na primer, v stavku “She is a renowned artist” je “a renowned artist” dopolnilo, ki daje več informacij o osebku “she”.

3. poglavje: poglobimo se v čase

“Past Tense”

Past Tense ali preteklik v angleščini pomaga pri izražanju dejanj ali stanj, ki so se zgodila v času pred sedanjostjo. Obstajajo različne oblike preteklega časa:

 1. “Past Simple”: Označuje zaključena dejanja v preteklosti. Npr.: “She visited Paris last year.”
 2. “Past Continuous”: Opisuje dejanje, ki je v preteklosti potekalo neprekinjeno. Npr.: “We were watching a movie yesterday evening.”
 3. “Past Perfect”: Ponazarja dejanje, ki je potekalo pred drugim dejanjem v preteklosti. Npr.: “By the time she arrived, the train had already left.”

“Present Tense”

S sedanjikom označujemo dejanja ali stanja, ki se dogajajo v sedanjem času. Ima več oblik:

 1. “Present Simple”: Označuje rutinska ali vakodneva dejanja. Npr.: “She walks to school every day.”
 2. “Present Continuous”: Opisuje dejanja, ki se dogajajo zdaj ali približno zdaj. Npr.: “They are eating lunch.”
 3. “Present Perfect”: Označuje dejanja, ki so se začela v preteklosti in se nadaljujejo v sedanjosti. Npr.: “He has worked at the company for three years.”

“Prihodnji čas”

Prihodnji čas napoveduje dejanja ali stanja, ki se bodo zgodila pozneje. Ima različne oblike, kot so:

 1. “Future Simple”: Napoveduje dejanja, ki se bodo zgodila v prihodnosti. Npr.: “I will call you tomorrow.”
 2. “Future Continuous”: Opisuje trajajoča dejanja, ki se bodo zgodila v prihodnosti. Npr.: “She will be traveling to London next week.”
 3. “Future Perfect”: Označuje dejanja, ki se bodo končala pred drugim določenim časom v prihodnosti. Npr.: “By 2025, we will have colonized Mars.”

“Continuous in Perfect”

Z razumevanjem nedovršnih in dovršnih vidikov lahko še bolj izpopolnimo svoje razumevanje časov. Ti vidiki v kombinaciji z različnimi časi zagotavljajo bogat opis časa in stanja dejanj:

 1. “Continuous – nedovršni”: Označuje trajajoča dejanja. Npr. “She is singing.” (sedanjik), “She was singing.” (preteklik), “She will be singing.” (prihodnjik).
 2. “Perfect – dovršni”: Ponazarja dokončanje dejanj. Npr. “He has finished his homework.” (sedanjik), “He had finished his homework.” (preteklik), “He will have finished his homework.” (prihodnjik).

4. poglavje: Kakšna je vloga členov

“Definite Article”

Določni člen ‘the’ ima v angleški slovnici ključno vlogo. Uporablja se za sklicevanje na določen samostalnik, ki je bralcem ali poslušalcem znan. Naučite se, kako ga uporabljati, da v svoje stavke vnesete jasnost in specifičnost. Na primer:

 1. Pred samostalniki, pri katerih je identiteta jasna: “The book on the table is mine.”
 2. Ob edinstvenih entitetah: “The sun rises in the east.”
 3. Pred pridevniki, ki jih spremenijo v samostalnike: “The rich should help the poor.”

“Indefinite Articles”

Neopredeljena členka ‘a’ in ‘an’ se uporabljata za uvajanje nedoločenega predmeta ali stvari. Tukaj so situacije, v katerih se običajno uporabljata:

 1. Pred samostalnikom, ki predstavlja katerega koli člana skupine: “A cat is a pet.”
 2. Za opis dela ali vloge: “She is a doctor.”
 3. Za označevanje vrste ali tipa: “This is an opportunity to grow.”

Naučite se pravilne uporabe členov

Usvojite uporabo členov v angleščini, da boste bolj jasno posredovali svoje misli. Tukaj je nekaj nasvetov:

 1. Pred besedami, ki se začenjajo s soglasniškim zvokom, uporabljajte ‘a’, pred besedami, ki se začenjajo s samoglasniškim zvokom, pa ‘an’.
 2. Ne pozabite, da so nekateri samostalniki neštevni in ne potrebujejo člena.
 3. Vadite uporabo členov v različnih kontekstih, da boste izboljšali tekoči govor in si pridobili samozavest.

5. poglavje: elementi, s katerimi lahko izboljšate pisanje

“Adjective Phrases”

Pridevniške besedne zveze so skupine besed, ki v stavku delujejo kot pridevniki. Zagotavljajo več podrobnosti o samostalniku in bralcu pomagajo ustvariti živo sliko. Na primer v stavku: “The house with the red door is mine.”, “with the red door” deluje kot pridevniška besedna zveza in ponuja več informacij o samostalniku “hiša”.

“Adverb Phrases”

Prislovne besedne zveze so podobne kot pridevniške besedne zveze in imajo vlogo prislova. Zagotavljajo dodatne informacije o glagolu, pridevniku ali drugem prislovu. Na primer, v stavku “She completed her project with utmost dedication,” je besedna zveza “with utmost dedication” prislovna zveza, ki opisuje način uporabe glagola “completed”.

“Relative Clauses”

Odvisni stavki so stavki, ki jih uvajajo relativni zaimki, kot so “who”, “which” ali “that”. Zagotavljajo dodatne informacije o samostalniku in omogočajo bolj bogato in podrobno izražanje. Na primer: V povedi “The artist who painted this masterpiece is renowned worldwide,” je “who painted this masterpiece” odvisni stavek, ki daje več podrobnosti o samostalniku “artist”.

6. poglavje: različne vrste stavkov

“Declarative Sentences“

Izjavni stavki so najpogostejša vrsta stavkov v angleščini, ki se uporabljajo za podajanje izjav ali izražanje mnenj. Na primer: “The sky is blue.” Običajno imajo strukturo subjekt – glagol – predmet in se končajo s piko.

“Interrogative Sentences“

Vprašalni stavki se uporabljajo za postavljanje vprašanj in se običajno začnejo z besedami, kot so “who”, “what”, “where”, “when”, “why”, ali “how”. Na primer: “Where are you going?” Pogosto vključujejo spremembo besednega reda in se končajo z vprašalnico.

“Imperative Sentences“

Velelni stavki se uporabljajo za dajanje ukazov, navodil ali izražanje zahtev. V teh stavkih se običajno izpusti predmet, saj je nakazano, da je to “you”. Na primer: “Close the door.” Končajo se lahko s piko ali vzklikom, odvisno od nujnosti ali poudarka.

“Exclamatory Sentences“

Vzklični stavki se uporabljajo za izražanje močnih čustev ali navdušenja. Pogosto se začnejo z “what” ali “how”, vendar so strukturirani drugače kot vprašalni stavki. Na primer: “What a beautiful sunset!” Ti stavki se običajno končajo s klicajem, ki označuje močno čustvo.

7. poglavje: kako poiskati inštruktorja in nadgraditi učenje

Odkrijte prednosti zasebnih inštrukcij

Ko postavljate temelje svojega znanja o angleški slovnici, boste morda ugotovili, da potrebujete dodatno pomoč in usmerjanje. V tem primeru se lahko pomoč inštruktorja izkaže za veliko prednost pri vašem učenju. Inštruktor lahko izboljša vaše jezikovno znanje in ublaži krivuljo učenja.

Če želite izvedeti več o tem, kako vam lahko pri izboljšanju angleškega jezika pomaga inštruktor, si oglejte naš prispevek o prednostih individualnega učenja angleščine.

Če vas zanima več pogostih slovničnih napak pri angleščini, obiščite naš prispevek na blogu: Običajne slovnične napake, ki jih delajo učenci angleškega jezika, in kako se jim izogniti.

Pomen inštruktorja na vašem jezikovnem potovanju

Inštruktorji prinašajo nešteto prednosti, ki presegajo ponudbo samostojnega učenja. Ne glede na to, ali ste začetnik, ki išče osnovna spoznanja, ali napredni učenec, ki si prizadeva za mojstrstvo, je lahko inštruktor vaš predani navigator. Inštruktor nudi prilagojeno izobraževanje, ki je namenjeno vaši specifični ravni in ciljem.

Te zanima biologija? Razišči našo obsežno zbirko poučnih prispevkov s področja biologije, ki ti bodo poenostavili marsikatere zapletene pojme. Inštruktorji so namesto tebe raziskali in pojasnili fotosintezo, zelene alge, svet bakterij in virusov ter obsežno področje genetike in celic. Razširi svoje znanje z našo pomočjo!

Kako poiskati lokalne priložnosti za učenje

Če živite na primer v Kopru in iščete jezikovno šolo, lahko s preprostim iskanjem besedne zveze “jezikovna šola Koper” najdete rezultate, ki ustrezajo vašim željam. Podobno, če ste v Velenju, vas lahko iskanje “jezikovni tečaj angleščine Velenje” usmeri k jezikovnim centrom, ki ponujajo poglobljeno učenje angleščine.

Individualne inštrukcije za ciljno usmerjen napredek

Če vam bolj ustreza osebni, individualni pristop, je idealna možnost ta, da poiščete jezikovno šolo v svoji bližini. Z iskanjem besednih zvez, kot sta “jezikovna šola Ljubljana” ali “tečaj angleščine Maribor”, boste verjetno odkrili možnosti, ki ponujajo strukturirane tečaje in učne ure, ki so prilagojene vaši ravni znanja.

Potrebuješ inštruktorja kemije, ki ti lahko nudi individualno pomoč, a ga z običajnimi iskalnimi izrazi ne najdeš? Poišči ga na platformi za inštrukcije meet’n’learn.

Zaključek

Za konec bomo obnovili temeljne vidike angleške slovnice, ki smo jih raziskali. Od razumevanja vlog različnih delov govora do tvorjenja dobro oblikovanih stavkov in učinkovite uporabe različnih vrst stavkov smo se podali na plodno pot, s katero smo izboljšali svoje razumevanje angleškega jezika.

Če želite še naprej izpopolnjevati svoje znanje angleške slovnice, razmislite o dodatnih virih, kot so knjige, spletna mesta in aplikacije, ki ponujajo poglobljene razlage, vaje in kvize. Pridružite se skupnostim ali forumom, kjer lahko sodelujete z drugimi učenci, delite svoje izkušnje in se učite od drugih, ter poiščite dobrega inštruktorja ali učitelja, ki vam bo pomagal na vaši učni poti.

Se želite še bolj poglobiti v angleška slovnična pravila? Potem si oglejte še naše preostale učne priročnike: Razlike med britansko in ameriško angleščino, Odvisni stavki ter Statični in dinamični glagoli.