Množice in števila: številske množice in intervali

množice-števila-množice-števil

Uvod v množice in števila

V spletnem učbeniku bomo podrobno razložili osnovne pojme množic in števil ter njihovo uporabo v matematiki. Ogledali si bomo, kako množice števil uporabljamo za opis in analizo različnih vrst podatkov ter situacij.

Naše ključne teme bodo: množice in intervali, naravna števila in praštevila, ter kompleksna števila. Najprej si bomo ogledali, katere množice števil poznamo in kaj so realna, racionalna, iracionalna, decimalna in cela števila. Pravzaprav bomo raziskali, kako so števila organizirana v množice.

Spletni učbenik množice in števila smo oblikovali z namenom, da vam olajša razumevanje, kako temeljni matematični pojmi najdejo uporabo v praksi. Vsako poglavje smo podkrepili s praktičnimi primeri. Če želite nadaljevati neposredno na določeno temo, sledite spodnjim povezavam. ⬇️

Množice in števila vaje z rešitvami

Zbrane naloge vam nudijo priložnost, da utrdite množice števil. Kasneje preverite rešitve in ocenite svoje znanje. Vse o tem, kaj so množice števil ter realna, racionalna, iracionalna in cela števila vas čaka spodaj. ⬇️

množice-vrste-števil-eulerjev-diagram
Eulerjev diagram, ki prikazuje množice števil

Realna števila

Realna števila ({\displaystyle \mathbb {R} }) so vsa števila, ki jih lahko predstavimo na številski premici, bodisi s končnimi bodisi z neskončnimi decimalnimi zapisi. Med realna števila uvrščamo racionalna in iracionalna števila. Realna števila so neprekinjena in gosta, kar pomeni, da med katerimi koli dvema številoma obstaja neskončno število drugih števil. Urejenost v realnih številih omogoča, da jih lahko primerjamo in razporedimo na številski premici.

Kaj so realna števila

Realna števila so vsa števila, ki jih lahko predstavimo na številski premici, bodisi s končnimi bodisi z neskončnimi decimalnimi zapisi. Sem spadajo:

 • Racionalna števila, na primer ulomek , ki jih lahko izrazimo kot razmerje dveh celih števil.
 • Iracionalna števila, kot je π (približno 3,14159) ali {\displaystyle {\sqrt {2}}} ali (približno 1,41421), ki imajo neskončne decimalne števke, ki se ne ponavljajo in jih ne moremo izraziti kot razmerje celih števil.

Realna števila so neprekinjena in gosta, kar pomeni, da za vsakimi dvema številoma obstaja neskončno število drugih števil.

Realna števila primer

 • Pozitivna cela števila: 1, 2, 3, …
 • Negativna cela števila: -1, -2, -3, …
 • Racionalna števila: {\displaystyle {\tfrac {99}{70}}}, 0,25, -3,75
 • Iracionalna števila: π, {\displaystyle {\sqrt {2}}}

Racionalna števila

Racionalna števila ({\displaystyle \mathbb {Q} }) so vsa števila, ki jih lahko zapišemo kot razmerje dveh celih števil, pri čemer imenovalec ni nič. Racionalna števila zapolnjujejo pomembne dele številske premice, predstavljajo pa tudi osnovo za mnoge matematične in praktične aplikacije, kjer potrebujemo natančno delitev ali merjenje.

Kaj so racionalna števila

Racionalna števila predstavljajo široko skupino števil, ki jih lahko na številski premici natančno lociramo in izražamo s končnimi ali ponavljajočimi se decimalnimi števili. Sem spadajo:

 • Pozitivna racionalna števil: ​, ​ ali 0,333 … (večna ponovitev).
 • Negativna racionalna števila: , ki zrcalijo pozitivna števila na negativni strani številske premice.
 • Nič (0): Most med pozitivnimi in negativnimi vrednostmi.

Lastnosti racionalnih števil

Racionalna števila so gosta, kar pomeni, da se med katerima koli dvema različnima racionalnima številoma nahaja neskončno veliko drugih racionalnih števil. So tudi urejena, kar omogoča, da jih lahko primerjamo glede na velikost, kar je pomembno za različne vrste računov, med drugim za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje.

Racionalna števila primer

 • Pozitivna cela števila: 1,2,3, …
 • Negativna cela števila: −1,−2,−3, …
 • Ulomki: , ,
 • Decimalna števila: 0,25, ki se ponavlja kot 0,252525 … ali pa končno decimalno število 0,75.

Iracionalna števila

Iracionalna števila so števila, ki jih ni mogoče natančno zapisati kot razmerje dveh celih števil. Imajo neskončne decimalke, ki se ne ponavljajo. To so števila, kot so koren števila, ki ni popoln kvadrat, ali števila, kot je π, ki predstavljajo temeljne naravne konstante.

Kaj so iracionalna števila

Iracionalna števila so del množice realnih števil, vendar se od racionalnih števil razlikujejo po tem, da:

 • Ne morejo biti izražena kot ulomek: Na primer, število π (3,14159 …) ali {\displaystyle {\sqrt {2}}} (približno 1,41421 …) ne moremo zapisati kot razmerje dveh celih števil.
 • Imajo neskončne, ne ponavljajoče se decimalke: Za razliko od racionalnih števil, katerih decimalni zapis je bodisi končen bodisi ponavljajoč, decimalke iracionalnih števil nikoli ne tvorijo ponavljajočega vzorca.

Iracionalna števila primeri

 • π (Pi): Približno 3,14159, predstavlja razmerje obsega kroga do njegovega premera.
 • {\displaystyle {\sqrt {2}}} (kvadratni koren števila dve): Približno 1,41421, predstavlja dolžino diagonale kvadrata, katerega stranica meri enoto.
 • e (Eulerjevo število): Približno 2,71828, osnova naravnih logaritmov, pomembna v matematiki.

Cela števila

Cela števila so osnovni matematični bloki, ki vključujejo pozitivna in negativna naravna števila ter število nič. Množica celih števil ({\displaystyle \mathbb {Z} }) omogoča preprosto izvajanje osnovnih aritmetičnih operacij in ima široko uporabo v vsakdanjem življenju in znanosti.

Kaj so cela števila

 • Pozitivna cela števila: 1, 2, 3, …, ki jih uporabljamo za štetje ali merjenje količin.
 • Nič (0): predstavlja odsotnost količine ali nevtralno vrednost.
 • Negativna cela števila: -1, -2, -3, …, ki jih uporabljamo za opis dolgov, temperaturnih razlik pod ničlo ali druge situacije, kjer merimo v nasprotni smeri od neke začetne točke.

Lastnosti celih števil

 • Diskretnost: Cela števila so diskretna, kar pomeni, da med dvema številoma ni vmesnih vrednosti.
 • Urejenost: Cela števila so urejena po velikosti in jih lahko naraščajoče ali padajoče razvrščamo.
 • Simetrija: Vsakemu pozitivnemu celemu številu ustreza enako veliko negativno število.

Cela števila primer

 1. Štetje predmetov: Če imate v škatli 5 jabolk in vzamete 2, imate sedaj v škatli 5 – 2 = 3 jabolka.
 2. Računovodstvo: Če vaš začetni saldo znaša 0 in nakažete 100 €, bo vaš novi saldo +100 €. Če potem porabite 150 €, bo vaš saldo -50 €.
 3. Temperatura: Temperaturne razlike med zmrzovanjem in taljenjem vode lahko opišemo s celimi števili, na primer, temperatura zraka se dvigne iz -5 °C na +5 °C.

Množice in števila vaje z rešitvami

Celotna razlaga skupaj z vajami vas čaka na spodnjih podstraneh, oglejte si jih. Seveda smo pripravili tudi rešitve vaj, da lahko po koncu reševanja preverite svoje znanje. ⬇️

Zbrane naloge vam nudijo priložnost, da utrdite množice števil. Kasneje preverite rešitve in ocenite svoje znanje.

realna-racionalna-iracionalna-decimalna-cela-števila
Naučite se, kaj so realna, racionalna, iracionalna, decimalna in cela števila.

Vabljeni k reševanju drugih nalog – matematične vaje z rešitvami

Če iščete učitelja, ki vam lahko pomaga osvojiti množice in števila, hitro poiščite “inštruktor matematike Ljubljana” ali “inštrukcije matematike Celje”. Na platformah, kot je meet’n’learn, se lahko v trenutku povežete z najboljšim zasebnim učiteljem.