Učenje angleščine ena na ena je odličen način, da otroci izboljšajo svoje jezikovno znanje na način, ki krepi njihovo samozavest in spodbuja učenje. Otroku je v skupni učilnici pogosto težko zagotoviti pouk, ki bi bil prilagojen njegovemu načinu učenja in učnim ciljem. Če ima otrok pri učenju jezika določena področja, s katerimi ima težave ali v katerih je negotov, lahko to še dodatno oteži njegov učni proces in celo vpliva na njegovo samozavest.

Pri individualnem učenju je učenec deležen popolne osredotočenosti in pozornosti učitelja, kar vodi k prilagojenim in ciljno usmerjenim učnim metodam. Individualno poučevanje ponuja tudi fleksibilen urnik, ki se prilagaja natrpanemu urniku učenca in družine, kar je zelo priročno in veliko manj stresno. Interaktivne in dinamične učne ure povečujejo otrokovo motivacijo, kar vodi k boljšemu in hitrejšemu učenju, pozornost, osredotočena na otroka pa ugodno vpliva tudi na njegovo samozavest in samospoštovanje. V tem prispevku se bomo poglobili v prednosti individualnega učenja angleščine in vam pomagali sprejeti premišljeno odločitev, ko se boste odločali, ali boste za svojega otroka najeli učitelja in kdaj je primeren čas.

Če želite poiskati individualno učenje angleščine za otroke v bližini vašega kraja bivanja, poiščite lokalne ponudbe na spletu, na primer učne ure angleščine v Ljubljani, tečaj angleščine v Mariboru, učitelj angleščine v Kopru ali inštruktor angleščine v Velenju.

Posamezniku prilagojene učne metode

Pri individualnem učenju je učenec deležen popolne osredotočenosti in pozornosti učitelja. To pomeni, da učenec že takoj prejme povratne informacije in konstruktivno kritiko, kar vodi k hitrejšemu napredku in boljšemu pomnjenju naučene snovi. Učitelj lahko svoj pristop prilagodi tudi slogu učenja, ki ga ima otrok, in njegovim močnim veščinam, zaradi česar so učne ure veliko bolj učinkovite in uspešne. Usmerjena pozornost pri individualnem učenju angleščine učencu zagotavlja bolj prilagojeno učno izkušnjo, pri kateri se upoštevajo njegove individualne potrebe, prednosti in slabosti.

Če ima učenec težave z razumevanjem in pomnjenjem pisnega gradiva, lahko učitelj uporabi vizualne pripomočke, kot so videoposnetki, fotografije ali ilustracije, da učencu pomaga razumeti snov ali koncept. Če pa je učenec bolj slušni tip, lahko učitelj vključi več govornih dejavnosti, na primer vključi zvočne knjige, in mu s tem pomaga, da bo bolje razumel snov.

6 prednosti prilagojene pozornosti:

 • Večja zavzetost in motivacija Individualni pristopi k učenju učencem omogočajo, da se učijo v svojem tempu, kar poveča njihovo zanimanje za predmet in jih motivira, da se bolj zavzamejo za učenje.
 • Boljše razumevanje in pomnjenje znanja Individualni učni pristopi upoštevajo individualne potrebe in slog učenja vsakega učenca, kar vodi do boljšega razumevanja snovi in boljšega pomnjenja informacij.
 • Boljši šolski uspeh Rezultat prilagojenih učnih metod je boljši uspeh v šoli, saj s tem omogočimo, da učenci dlje zadržijo informacije in se bodo bolje odrezali pri ocenjevanju znanja.
 • Razvoj sposobnosti kritičnega mišljenja Individualne učne metode lahko učencem pomagajo razviti veščine kritičnega mišljenja, saj jih spodbujajo k postavljanju vprašanj, reševanju problemov ter povezovanju različnih predmetov in izkušenj iz resničnega sveta.
 • Večji občutek nadzora in samostojnosti Individualne metode učenja učencem omogočajo, da prevzamejo kontrolo nad svojim učenjem, in da se lahko sami odločajo o tem, kaj in kako se želijo učiti. To pripelje do večje samostojnosti in odgovornosti za lastno izobraževanje.
 • Boljša priprava na življenje Individualne učne metode učencem pomagajo razviti veščine in znanja, kot so prilagodljivost, reševanje problemov in kritično mišljenje, ki so potrebna za uspeh na karierni poti in v življenju,.

Ciljno usmerjen razvoj spretnosti

Učenje angleščine ena na ena učencu omogoča, da se osredotoči na določena področja, ki jih mora izboljšati, na primer izgovorjava, besedišče, slovnica ali veščine pisanja. Nedeljena pozornost učitelja pomeni, da učenec dobi ciljno usmerjene naloge za odpravljanje slabosti in nadgrajevanje prednosti. To vodi k hitrejšemu napredku in večji samozavesti pri govorjenju in pisanju v angleščini. Tradicionalne učne ure v učilnici morajo namreč pogosto pokrivati obsežen učni načrt in ne morejo vsakemu učencu nameniti usmerjene in individualne pozornosti.

6 prednosti ciljno usmerjenega razvijanja spretnosti:

 • Hitrejši napredek Z osredotočanjem na določena področja, kjer je potrebno izboljšanje, lahko učenec napreduje hitreje in prej vidi rezultate svojega trdega dela.
 • Večja samozavest Ciljno usmerjene naloge pomagajo krepiti samozavest učenca pri govorjenju in pisanju v angleščini, kar mu olajša učinkovito sporazumevanje.
 • Poznavanje prednosti Učitelj gradi znanje na področjih, kjer je učenec dober, in s tem še dodatno okrepi njegovo znanje in mu pomaga razviti nova močna področja.
 • Manj slabosti Z osredotočanjem na šibke točke učenca mu lahko učitelj pomaga premagati izzive in izboljšati njegovo splošno znanje angleščine.
 • Učinkovito učenje Individualno poučevanje učencu omogoča, da dela v svojem tempu in se osredotoča na področja, ki so zanj najpomembnejša, kar vodi v učinkovitejši in uspešnejši proces učenja.
 • Takojšnja povratna informacija Učitelj učencu nemudoma poda prilagojeno povratno informacijo, ki mu pomaga prepoznati in popraviti napake ter izboljšati jezikovne veščine.

Prilagodljiv urnik

Učenje angleščine ena na ena ponuja možnosti prilagajanja, ki ustrezajo natrpanim urnikom in osebnim potrebam učenca in družine. Kakovostno izobraževanje je mogoče prejeti v času, ki je najprimernejši, brez dodatnega stresa ali nepotrebnega razporejanja prioritet drugim pomembnim obveznostim, kot so delo in obšolske dejavnosti. Če želite prestaviti učno uro lahko to storite enostavno in brez posledic.

6 prednosti prilagodljivega urnika:

Obveznosti si lahko razporedite tako, da bo ustrezalo natrpanemu urniku učenca in družine. Individualno učenje angleščine učencu in njegovi družini omogoča, da izberejo čas, ki jim najbolj ustreza. Tako vam ni treba skrbeti, da bi se učne ure angleščine časovno prekrivale z drugimi pomembnimi obveznostmi, kot so delo ali obšolske dejavnosti.
 • Priročno in enostavno prestavljanje terminov Če želite prestaviti ali spremeniti termin učne ure lahko to opravite zelo preprosto, kar vam omogoča enostavno prilagajanje spremembam v urniku.
 • Kvalitetno izobraževanje brez dodatnega stresa Prilagodljive možnosti razporejanja individualnega učenja angleščine učencu zagotavljajo, da se izobražuje kvalitetno in brez dodatnega stresa. Učenec tako ostane osredotočen in motiviran, kar vodi k boljšim rezultatom.
 • Brez kazni za spremembe/odpovedi terminov V nasprotju s tradicionalnimi izobraževalnimi ustanovami individualno učenje angleščine ne kaznuje učenca ali njegove družine, če mora spremeniti svoj termin učne ure. To učencu in njegovi družini zagotavlja mirno vest in odpravlja vsak dodaten stres, ki bi lahko nastal zaradi potrebe po spremembah.
 • Nedeljena pozornost učitelja Individualno učenje angleščine učencu zagotavlja nedeljeno pozornost učitelja, kar pripomore k vzpostavitvi trdnega odnosa med učiteljem in učencem. To vodi k učinkovitejšemu in uspešnejšemu učenju, saj lahko učitelj svoje ure prilagodi individualnim potrebam in načinu učenja, ki učencu najbolj ustreza.
 • Učne ure po meri Pri individualnem učenju angleščine lahko učenec prejme ciljno usmerjene naloge in vaje, ki so namenjene premagovanju njegovih slabosti in nadgrajevanju njegovih prednosti. To vodi k hitrejšemu napredku in večji samozavesti pri govorjenju in pisanju v angleščini.
 • Večja motivacija

  Interaktivne in dinamične ure so ključne pri individualnem učenju angleščine in učence ohranjajo zaposlene. Učenci imajo priložnost aktivno sodelovati in vaditi govorjenje, s čimer postanejo bolj osredotočenosti in pokažejo več zanimanja za snov. Učenec se lahko vključi tudi v pogovor z naravnim govorcem angleščine, kar je dragocena učna izkušnja. Praktični in interaktivni pristop je še posebej koristen za učence, ki se v običajnih učilnicah težko vključijo v pouk. Z igrami, skladbami in drugimi zabavnimi dejavnostmi lahko učencu pomagamo razvijati jezikovne veščine v sproščenem in zanimivem okolju.

  6 prednosti večje motivacije:

  • Aktivna sodelovanje in urjenje govora Individualno učenje angleščine učencem omogoča aktivno sodelovanje in izpopolnjevanje govornih spretnosti. Interaktivne in dinamične učne ure so zasnovane tako, da učenca ohranjajo zaposlenega, kar mu omogoča učinkovitejše učenje in pomnjenje informacij. Praktični pristop k učenju pomaga razvijati jezikovne veščine učenca, krepi samozavest in omogoča boljše razumevanje snovi.
  • Večja osredotočenost in zanimanje za snov Prilagojena in zanimiva učna izkušnja individualnega učenja angleščine vodi k boljši osredotočenosti in zanimanju za snov. Učenec je deležen individualne pozornosti, kar mu pomaga, da med poukom ostane osredotočen na navodila in nalogo. S tem se razumevanje in pomnjenje snovi.
  • Vključevanje v pogovor z naravnim govorcem angleščine Individualno učenje angleščine učencem zagotavlja dragoceno priložnost, da se vključijo v pogovor z naravnim govorcem angleščine. Stik s pristnim angleškim jezikom učencu pomaga razvijati jezikovne veščin ter izboljša njegovo izgovorjavo, besedišče, slovnico in splošno razumevanje.
  • Zabavno in sproščeno učno okolje Z igrami, skladbami in drugimi zabavnimi dejavnostmi lahko učencu omogočimo sproščeno in prijetno učno okolje. Individualni pristop zmanjša stres in tesnobo, povezano z učenjem, kar učencu omogoča, da se osredotoči na snov in razvija svoje jezikovne veščine v bolj sproščenem in zanimivem okolju.
  • Poglobitev v kulturo S sodelovanjem v pogovoru z naravnim angleškim govorcem se učenci spustijo tudi v angleško kulturo. Poglobitev v kulturo učencem omogoča globlje razumevanje jezika ter pomaga pri boljšem splošnem razumevanju in sposobnosti učinkovitega sporazumevanja.
  • Koristno predvsem za učence, ki se trudijo, da bi ostali motivirani Praktični in interaktivni pristop k učenju je še posebej koristen za učence, ki imajo v klasičnih učilnicah težave z ohranjanjem pozornosti. Zaradi osebne obravnave in interaktivnih učnih ur so učenci vključeni v učni proces in se zanj zanimajo, kar omogoči hitrejši napredek in večje zaupanje v svoje jezikovne veščine.

  Večja samozavest in zaupanje v sebe

  V okviru individualnega učenja ima učenec na voljo veliko priložnosti, da vadi svoje znanje angleškega jezika. S pozitivnimi spodbudami in individualno pozornostjo učenci krepijo samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti. To se lahko prenese tudi na druga področja njihovega življenja in pripomore k boljšemu splošnemu počutju.

  6 prednosti krepitve samospoštovanja in samozavesti:

  • Pozitivna spodbuda Učenec je deležen individualne pozornosti in podpore učitelja, ki mu nudi spodbudo in pozitivne povratne informacije, ki krepijo njegovo samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti.
  • Individualna pozornost Individualna obravnava omogoča učitelju, da se osredotoči izključno na potrebe učenca ter učne ure in povratne informacije prilagodi njegovemu specifičnemu slogu učenja in učnim ciljem.
  • Takojšnja povratna informacija Učenec dobi povratne informacije o svojem napredku že tekom učne ure, kar mu omogoča, da takoj opazi svoj napredek in okrepi zaupanje v svoje jezikovno znanje.
  • Prilagojene naloge in vaje Prilagojen pristop pomeni, da učenec prejme naloge in snov, ki so prilagojene njegovim individualnim potrebam, kar mu pomaga, da zastavljene cilje doseže učinkovito in uspešno.
  • Pozitivno učno okolje Pozitivno vzdušje z veliko podpore, ki ga ustvari učitelj, pomaga učencu, da se počuti cenjenega in spoštovanega, kar vodi k večji samozavesti in prijetnejši izkušnji učenja.
  • Boljše splošno počutje Povečana samozavest in zaupanje v svoje sposobnosti, ki jih učenec doseže z individualnim učenjem angleščine, se lahko preneseta tudi na druga področja življenja, kar pripomore k boljšemu splošnemu počutju.

  Zaključek

  Zaključimo lahko, da individualno učenje angleščine ponuja mnogo prednosti, ki otrokom pomagajo, da izboljšajo znanje angleškega jezika. Učenje postane bolj učinkovito, angažiranost je večja, izboljša se tudi samopodoba učenca. Otroku z najemom individualnega učitelja aktivno pomagate razvijati znanje angleškega jezika in izboljšate njegov splošni občutek uspešnosti v šoli. Ključno za dobro učno izkušnjo je, da poiščete pravega učitelja, zato si oglejte naš blog post o pripravi na izpit iz angleškega jezika, kjer boste našli nasvete, kako izbrati pravega učitelja za vas in vašega otroka. Srečno učenje!