Učenje angleščine, kot drugega jezika je zahtevna naloga, zlasti ko gre za obvladovanje njenih zapletenih slovničnih pravil. Tudi napredni učenci se še vedno soočajo z nekaterimi najpogostejšimi slovničnimi napakami, vendar vam bo poznavanje le-teh in kako se jim izogniti, pomagalo k bolj tekoči angleščini brez napak. V prispevku bomo obravnavali nekaj najpogostejših slovničnih napak, ki jih delajo učenci angleščine, in podali nasvete, kako se jim izogniti ter kako lahko pomoč inštruktorja koristi tako vaši učni poti kot samozavesti. Lotimo se dela in se seznanimo z najpogostejšimi slovničnimi napakami, ki jih delajo učenci angleškega jezika, in kako se jim izogniti.

Predmetno-glagolska vezava

Ena najpogostejših slovničnih napak, ki jih delajo učenci angleškega jezika, je neujemanje predmeta in glagola. Predmetno-glagolska vezava pomeni, da se morata predmet in glagol v stavku ujemati v številu (ednina ali množina) in se tako prilagajati drug drugemu. Lahko rečemo, da predmet narekuje, kako se glagol sklanja, saj določa, ali bo glagol v ednini ali množini. Skupaj se predmet in glagol imenujeta veznik. Na primer, pravilno je: “He goes to school.”, “He go to school.” pa je nepravilno.

Da bi se izognili napakam pri predmetno-glagolski vezavi, je pomembno, da določite predmet stavka in poskrbite, da se glagol po številu z njim ujema. Ne pozabite, da je lahko predmet v stavku samostalnik, zaimek ali besedna zveza, ki deluje kot samostalnik. Tukaj so trije koraki, s pomočjo katerih se boste izognili napakam predmetno-glagolske vezave:

 1. Bodite pozorni na predmet v stavku.
 2. Ugotovite, ali gre za ednino ali množino.
 3. Izberite pravilno glagolsko obliko, ki se ujema s predmetom.

Kot primer uporabimo zgornje korake za analizo naslednjih stavkov:

 • “The cat chases the mouse.” (pravilno)
 • “The cat chase the mouse.” (nepravilno)

V prvem stavku je “cat” ednina, zato se glagol “chases” z njo ujema, saj mačka preganja. V drugem stavku se glagol “chase” ne ujema z edninskim samostalnikom “cat”, ker se “chase” nanaša na mačke, ki so v množini.

Predlogi

Raba predlogov je naslednje področje, kjer učenci angleščine delajo pogosto napake, in to z razlogom, saj običajno ne sledijo slovničnim pravilom in se jih morajo zato v veliki meri naučiti na pamet. Predlogi so besede, ki jih ni mogoče sklanjati in so vedno v enaki obliki. Predlogi opisujejo razmerje med samostalnikom ali zaimkom in drugimi besedami v stavku. Razmerje med samostalnikom, zaimkom in drugimi besedami je običajno lokacija: na, z, pod, nad, v, iz, za, pred, ob, na, od, pred, po, ob, med, proti, med in tako naprej.

Na primer, v stavku: “He walked to the store.” predlog “to” opisuje razmerje med “walked” in “store”. V stavku: “As he returned home, he walked from the store.” pa razmerje med “walked” in “store” opisuje predlog (ali odnosno besedo) “from”.

Kot vidite, obstaja kar nekaj primerov odnosnih besed.

Za pravilno rabo predlogov je pomembno, da razumemo njihov pomen in uporabo. Uporaba predlogov je lahko zapletena, saj le-ti včasih ne sledijo določenim pravilom, zato si boste morali zapomniti, kako se povezujejo z drugimi besedami. Tukaj so trije koraki, ki vam bodo pomagali pri pravilni uporabi predlogov:

  Naučite se najpogostejših predlogov in njihov pomen. Bodite pozorni na predloge (odnosne besede) v besednih zvezah in idiomih. Da zagotovite pravilno rabo predlogov, jih uporabljajte v kontekstu.

Kot primer uporabe predlogov lahko upoštevate naslednje stavke:

 • “She is afraid of spiders.” (pravilno)
 • “She is afraid for spiders.” (nepravilno)

“of” je v prvem stavku ustrezen predlog, ki prikazuje razmerje med “afraid” in “spiders”. Predlog “for” v drugem stavku je nepravilen in stavek zato spremeni svoj pomen. V tem primeru bi stavek “She is afraid for spiders.” pomenil, da se boji v imenu pajkov.

Slovnični čas

Raba ustreznega slovničnega časa je naslednje področje, kjer imajo učenci angleščine pogosto težave. Čas se nanaša na čas dejanja v stavku, na primer na pretekli, sedanji ali prihodnji čas. Osnovni časi so: sedanji čas (kar se dogaja tukaj in zdaj), pretekli čas (kar se je zgodilo v preteklosti) in prihodnji čas (kar se bo zgodilo pozneje). V angleščini lahko vse tri čase predstavimo s sedanjim časom; nekaj, kar se je že zgodilo: “I come into the room and see what has happened.”; nekaj sedanjega: “I stand here and wait.”; nekaj, kar se še bo zgodilo: “I will come tomorrow.” Na primer: “She is walking to the store.” uporablja sedanji čas za prikaz dejanja, ki se dogaja zdaj.

Za pravilno uporabo časov je pomembno, da razumemo njihov pomen in uporabo. Angleščina ima 12 časov, kar zna biti precej zahtevno. Tukaj so trije koraki, ki vam bodo v pomoč pri pravilni rabi časov:

 1. Spoznajte osnovne čase (preteklik, sedanjik in prihodnjik) ter njihovo uporabo.
 2. Bodite pozorni na označevalce časa, kot sta “yesterday” ali “tomorrow”.
 3. Za pravilno rabo uporabite čase v kontekstu.

Kot primer si oglejte naslednje stavke:

 • Sedanjik: “I have lived here for five years.” (pravilno)
 • Preteklik: “I lived here for five years.” (pravilno)
 • Prihodnjik: “I will live here for five years.” (Pravilno)
 • “I am living here for five years.” (nepravilno)

V prvem stavku je sedanjik Present Perfect uporabljen za opis dejanja, ki se je začelo v preteklosti in še vedno traja. V drugem stavku je preteklik Past Simple uporabljen za opis dejanja, ki se je zgodilo v preteklosti in je zdaj končano. V tretjem stavku je prihodnjik uporabljen za opis namere živeti na določenem kraju določeno število let v prihodnosti. In končno, četrti stavek je napisan v sedanjiku Present Continuous, ki se ne uporablja za opis trajanja časa.

Členi

Členi (a, an, the) so besede, ki se v angleščini uporabljajo pred samostalniki (ali samostalniškimi ekvivalenti), in so odvisne od spola. So eden glavnih vzrokov za slovnične napake v angleščini. Členi se uporabljajo za označevanje specifičnosti samostalnika (določni/nedoločni) in spola samostalnika (ženski/moški). Na primer: “She ate an apple.” uporablja nedoločni člen “an”, ki se nanaša na katero koli jabolko, medtem ko “She ate the apple.” uporablja določni člen “the”, ki se nanaša na točno določeno jabolko. Členi od govorca zahtevajo, da se na pamet nauči spol besed, zato je to slovnično pravilo še posebej težko, saj se učenec ne more opreti na pravila.

Za pravilno uporabo členov je pomembno, da razumemo njihov pomen in rabo. Tukaj so trije koraki, ki vam bodo pomagali pri pravilni rabi členov:

 1. Naučite se razlikovati med določnim in nedoločnim členom.
 2. Bodite pozorni na kontekst, in z njegovo pomočjo ugotovite, ali je treba uporabiti člen.
 3. Da zagotovite pravilno rabo členov, jih uporabljajte v kontekstu
 4. .

Kot primer si oglejte naslednje stavke:

 • “He went to the store to buy milk.” (pravilno)
 • “He went to a store to buy milk” (pravilno)
 • “He went to store to buy milk.” (nepravilno)

Člen “the” v prvem stavku opisuje točno določeno trgovino. Člen “a” v drugem stavku opisuje katero koli trgovino, ki je bralcu neznana. V zadnjem stavku člen manjka in stavek zveni nepopolno.

Vrstni red besed

Zadnje slovnično pravilo, ki povzroča težave učencem angleškega jezika, in ki si ga bomo ogledali, je vrstni red besed. Besedni red se nanaša na zaporedje besed v stavku. V angleščini velja besedni red oseba – glagol – predmet, ki pa se lahko spremeni glede na vrsto stavka ali poudarek stavka. Na primer, v stavku “She ate an apple.” (“Pojedla je jabolko.”) velja besedni red oseba – glagol, vendar je v stavku “An apple she ate.” (“Jabolko, ki ga je pojedla.”) zaradi poudarka uporabljen drugačen besedni red. Vrstni red besed tako določa pomen stavka, ki je lahko popolnoma drugačen, čeprav so uporabljene iste besede.

Za pravilno uporabo vrstnega reda besed je pomembno, da razumemo, kako so oblikovani stavki v angleščini. Tukaj so trije koraki, ki vam bodo pomagali pri tvorjenju stavkov s pravilnim vrstnim redom besed:

 1. Naučite se osnovnega vrstnega reda besed: oseba – glagol – predmet.
 2. Bodite pozorni na vrsto stavka (izjavni, vprašalni, velelni ali vzklični).
 3. Uporabite vrstni red besed za poudarjanje določenih besed ali idej v stavku.

Oglejte si na primer naslednje stavke:

 • “She is my friend.” (pravilno)
 • “My friend she is.” (nepravilno)

Predmet “she” v prvem stavku je pred glagolom “is”. Besedni red v drugem stavku je nepravilen in zveni nerodno.

Pogoste zmote

V angleškem jeziku je veliko besed, ki jih učenci pogosto zamenjujejo. Med njimi so enakozvočnice (besede, ki zvenijo enako, a imajo različen pomen) in besede s podobnim črkovanjem ali pomenom. Tukaj je nekaj primerov pogosto zamenjanih besed in kako jih pravilno uporabiti:

There/their/they’re: “There” se nanaša na kraj, “their” je svojilni zaimek, “they’re” pa je skovanka iz “they are”. Napačna raba katere koli od teh besed bo popolnoma spremenila pomen stavka, na primer: “they’re friends” pomeni, da sta dve ali več določenih oseb prijatelja, medtem ko “their friends” pomeni, da govorite o prijateljih nekoga drugega.

Your/you’re: “Your” je svojilni zaimek, medtem ko je “you’re” skovanka iz “you are”. Tako kot v zgornjem primeru bo napačna raba katere koli od teh besed popolnoma spremenila pomen stavka, na primer “your friends” je točno določeno opisovanje prijateljev neke osebe, medtem ko “you’re friends” pomeni, da ste (dve ali več oseb) prijatelji.

Its/it’s: “Its” je svojilni zaimek, medtem ko je “it’s” kratica za “it is”. Na primer: “a dog and its bone” je smiselno, “a dog and it’s bone” pa ne, saj bi se stavek glasil “a dog and it is bone”.

Priskrbite si pomoč inštruktorja ali se vpišite na tečaj angleščine

Vsi slovnični nasveti, ki smo jih navedli, vam seveda lahko pomagajo, da se izognete pogostim slovničnim napakam, vendar se morate zavedati, da je učenje pravilne slovnice stalen proces. Če mislite, da boste sami težko izboljšali znanje slovnice, razmislite o pomoči inštruktorja ali se vpišite na tečaj angleščine. Učitelj vam bo nudil individualno podporo in vam pomagal ugotoviti, kje so vaše šibke točke. Predstavljamo nekaj načinov, kako kar najbolje izkoristiti sodelovanje z učiteljem:

 • Poiščite inštruktorja, ki je specializiran za poučevanje angleščine kot drugega jezika.
 • Najdite inštruktorja, ki bo z vami lahko redno sodeloval.
 • Pripravite se, da boste med inštrukcijami postavljali vprašanja in si delali zapiske.
 • Da utrdite, kar ste se naučili, vadite tudi po inštrukcijah.

Učitelj vam lahko pomaga tudi pri naprednejših slovničnih zasnovah, kot so frazni glagoli, pogojniki in modalni glagoli. Naštete zasnove so za učence angleškega jezika kar velik izziv, pri njihovem razumevanju in pravilni rabi pa vam lahko pomaga inštruktor. Učitelje lahko najdete v glavnini večjih mest z iskalnim izrazom: inštruktor angleščine ali učitelj angleščine, ki mu sledi “vaše mesto”. Če se želite vpisati na skupinski tečaj, vpišite iskalni izraz: tečaj angleščine ali učne ure angleščine, čemur sledi “vaše mesto”. Na primer:

 • “inštruktor angleščine Ljubljana”
 • “učitelj angleščine Maribor”
 • “tečaj angleščine Koper”
 • “učne ure angleščine Velenje”

Na voljo so vam tudi številna spletna gradiva, ki vam poleg sodelovanja z učiteljem lahko pomagajo izboljšati znanje slovnice. Med njimi so knjige o slovnici, spletni tečaji in programi za preverjanje slovnice. Pomembno je, da ta gradiva uporabljate skupaj z inštruktorjem ali učiteljem, da se boste naučili pravilno slovnico in njeno rabo.

Zaključek

Zaključimo lahko, da je učenje angleške slovnice neprekinjen proces, za obvladovanje njenih pravil pa sta potrebna čas in trud. Učenci angleščine lahko s prepoznavanjem in izogibanjem pogostim slovničnim napakam izboljšajo svojo tekočnost in verodostojnost pri govorjenju in pisanju jezika. Ne pozabite na dosledno vadbo in po potrebi poiščite pomoč pri učitelju ali inštruktorju. Z upoštevanjem naštetih nasvetov in strategij boste postali bolj samozavesten ter učinkovit govorec in pisec angleščine.

Izboljšanje veščine slovnice vam bo poleg govornega in pisnega razumevanja angleščine prineslo tudi številne druge. Pomagalo vam bo, da se boste tako v zasebnem in poklicnem življenju sporazumevali bolj jasno ter učinkovito, hkrati pa vam bo odprlo nove priložnosti za potovanja, izobraževanje in poklicno napredovanje. S predanostjo in primernimi gradivi lahko izboljšate svoje slovnično znanje angleščine ter dosežete svoje cilje pri učenju jezika.