Kako izbrati pravi certifikat iz angleščine za vašo karierno pot?

Angleščina je globalni poslovni jezik in certifikat vam lahko zagotovi konkurenčno prednost v karieri. Verjamemo pa, da je ob številnih možnostih, ki so na voljo, težko vedeti, kateri certifikat je primeren za vas. V tem prispevku na blogu vam bomo predstavili različne vrste certifikatov iz angleščine in vam pomagali izbrati tistega, ki najbolje ustreza vašim kariernim ciljem.

Spoznajte različne vrste certifikatov iz angleščine

Za začetek je pomembno, da se spoznate z različnimi vrstami angleških certifikatov. Poznamo dve glavni kategoriji: splošna angleščina in poslovna angleščina. Splošni certifikati iz angleščine, kot sta mednarodni izpit IELTS (ang. »International English Language Izpiting System«) in TOEFL (ang. »Izpit of English as a Foreign Language«), preverjajo vaše splošno znanje jezika. Naštete izpite uporabljajo vlade, univerze in delodajalci po vsem svetu, da ocenijo jezikovne sposobnosti tistih, ki jim angleščina ni materni jezik.

Certifikati iz poslovne angleščine so izpiti znanja angleškega jezika, ki so posebej zasnovani za posameznike v poslovnem ali podjetniškem okolju. S temi izpiti se ocenjuje posameznikova sposobnost učinkovitega sporazumevanja v angleščini v kariernem okolju in meri njegovo znanje ključnih jezikovnih spretnosti, povezanih s poslovanjem, kot so branje, pisanje, govorjenje in poslušanje.

Obstaja več priljubljenih certifikatov iz poslovne angleščine, na primer BEC (angl. »Business English Certificate«), BULATS (angl. »Business Language Testing Service«) in TOEIC (angl. »Test of English for International Communication«). Vsak izpit ima svojo edinstveno obliko, vsebino in zahteve, zato je pomembno, da vsakega od njih raziščete in ugotovite, kateri najbolj ustreza vašim potrebam.

Premislite o svojih kariernih ciljih

Ker se certifikati iz angleščine med seboj razlikujejo, je prvi korak pri izbiri certifikata ta, da razmislite o svojih kariernih ciljih. Če želite kariero nadaljevati v poslovnem ali akademskem okolju, bo morda bolj uporaben certifikat iz poslovne angleščine. Če pa želite študirati ali delati v angleško govoreči državi, je morda primernejši splošni certifikat iz angleščine. Če nameravate delati v določeni stroki, je dobro raziskati, kateri certifikati so priznani in sprejeti v izbrani stroki.

Poslovno-specifični certifikati

Ne veste, kateri certifikati so priznani v vaši stroki? V nadaljevanju smo zbrali seznam nekaterih glavnih strok, ki zahtevajo posebne angleške certifikate, ki jih priznavajo in sprejemajo stroke in organizacije po vsem svetu:

Zdravstvo

Certifikati iz medicinske angleščine: Mednarodni izpit iz medicinske angleščine (IMELT) in TOEIC, Izpit iz angleščine za mednarodno komuniciranje (angl. »Test of English for International Communication – Medical).

Pravo

Certifikati iz pravne angleščine: ILEC (angl. »Cambridge English: Legal«) in TOEIL, izpit iz angleščine za mednarodne pravnike.

Finance

Certifikati iz finančne angleščine: ICFE (angl. »Cambridge English: Financial«) in TOEFS, izpit iz angleščine za finančne storitve.

Letalstvo

Certifikati iz letalske angleščine: AELTS (angl. »Aviation English Language Testing System») in ICAO, izpit mednarodne organizacije za civilno letalstvo.

Pomorstvo

Certifikati pomorske angleščine: izpit pomorske angleščine (MET) in mednarodni pomorski angleški jezik (IMEL).

Izobraževanje

Certifikati iz angleščine za akademske namene (EAP), kot sta Pearson-ov izpit angleščine za akademske namene (angl. »PTE Academic«) in CAE (angl. »Cambridge English: Advanced«), ki jih priznavajo in sprejemajo univerze ter izobraževalne ustanove po vsem svetu za namene sprejema in razporeditve.

Gostinstvo

Certifikati iz angleščine za gostinstvo: angleščina za hotelirstvo in turizem (EHT) in CEH (angl. »Cambridge English: Hospitality«).

Raven zahtevnosti

Drugi pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je raven težavnosti. Nekateri certifikati, kot sta IELTS in TOEFL, veljajo za težje in zahtevajo več priprav. Če ste z učenjem angleščine šele začeli, je morda najbolje, da začnete s certifikatom nižje ravni in se nato izpopolnite. Certifikata začetne ravni sta KET (angl. »Cambridge English: Key«) in PET (angl. »Cambridge English: Preliminary«). KET in PET sta lažja certifikata kot IELTS in TOEFL, ter sta primerna za ljudi z osnovnim znanjem angleščine.

Angleški certifikati so na voljo na različnih stopnjah, vsaka pa je namenjena različnim ravnem znanja. Tukaj predstavljamo razčlenitev nekaterih najbolj priljubljenih certifikatov, razvrščenih po težavnosti:

Osnovni nivo:

 • KET (angl. »Cambridge English: Key«)
 • PET (angl. »Cambridge English: Preliminary«)
 • IELTS – splošno usposabljanje (angl. »International English Language Testing System«)

Srednji nivo:

 • FCE (angl. »Cambridge English: First »)
 • IELTS – splošno usposabljanje
 • OTE (angl. »Oxford Test of English«)
 • TOEFL izpit iz angleščine kot tujega jezika – iBT

Višji srednji nivo:

 • CAE (angl. »Cambridge English: Advanced«)
 • IELTS – akademski
 • PTE – Pearson-ov izpit angleščine za akademsko raven
 • TOEFL – iBT

Višji nivo:

 • CPE (angl. »Cambridge English: Proficiency«)
 • IELTS – akademski
 • PTE – akademski
 • TOEFL – iBT

Naj poudarimo, da čeprav delodajalci in organizacije po vsem svetu običajno priznavajo naštete certifikate, se lahko sprejemanje in priznavanje določenega certifikata razlikuje glede na stroko ali državo.

Kakšni so stroški in čas, potrebni za pridobitev certifikatov?

Stroški za pridobitev angleških certifikatov se lahko razlikujejo glede na izpit in lokacijo, kjer ga opravljate. Tukaj je okvirna ocena stroškov nekaterih priljubljenih angleških certifikatov v evrih:

 • TOEFL: 190 – 220 evrov
 • IELTS: 180 – 220 evrov
 • FCE: 190 – 220 evrov
 • CAE: 190 – 220 evrov
 • CPE: 190 – 220 evrov
 • PTE – akademski: 190-220 evrov
 • TOEIC: 140-160 evrov

Cene se lahko razlikujejo glede na izpitni center in državo, nekateri izpitni centri pa lahko zaračunajo še dodatne provizije za upravne ali druge stroške. Naj omenimo tudi, da boste poleg stroškov izpita morda morali plačati tudi gradivo za pripravo: študijske priročnike, tečaje ali inštrukcije, kar lahko poveča skupne stroške pridobivanja certifikata iz angleščine.

Oblika izpita

V mislih imejte tudi obliko izpita, ki ga uporablja certifikat. Nekateri certifikati so elektronski, drugi pa papirnati. Nekateri certifikati vključujejo govorni del, drugi pa ne. Če vam ena vrsta izpita ne ustreza, lahko razmislite o drugem certifikatu. Omeniti velja tudi, da je pri nekaterih certifikatih možnost opravljanja izpita prek spleta, kar je priročna možnost za nekatere kandidate.

Pripravili smo vam pregled različnih izpitnih oblik najpogostejših angleških certifikatov:

 • TOEFL (angl. »Test of English as a Foreign Language«): vprašanja z več možnimi odgovori, eseji in govorne naloge, ki preverjajo bralno, slušno, govorno in pisno razumevanje ter sposobnosti.
 • IELTS (angl. »International English Language Testing System«): vprašanja z več možnimi odgovori, eseji in govorne naloge, ki preverjajo sposobnosti branja, pisanja, govorjenja in poslušanja.
 • TOEIC (angl. »Test of English for International Communication«): vprašanja z več možnimi odgovori, preverjanje slušnih in bralnih sposobnosti.
 • Izpiti iz angleščine Cambridge (npr. CAE, CPE, FCE): vprašanja z več možnimi odgovori, eseji in govorne naloge, preverjanje sposobnosti branja, pisanja, govorjenja in poslušanja.
 • PTE (Pearson-ov izpit iz angleščine): elektronski izpit z vprašanji z več možnimi odgovori, z govornimi in pisnimi nalogami, ki preverja sposobnosti branja, pisanja, govorjenja in poslušanja.

Vsak izpit meri znanje angleškega jezika na različne načine in ima edinstveno obliko, zato je pomembno, da raziščete, kateri je najbolj primeren za dosego vaših ciljev in potreb.

Gradivo za pripravo in učenje

Ustrezna priprava in učno gradivo sta prav tako pomembna dejavnika, ki ju je treba upoštevati pri izbiri certifikata iz angleščine. Pri nekaterih certifikatih, kot sta IELTS in TOEFL, so za pripravo na voljo številna gradiva, med drugim tudi uradni študijski priročniki, praktični izpiti in spletni tečaji za pripravo. Pri določenih certifikatih je morda na voljo manj gradiva. Dobro je, da raziščete razpoložljiva gradiva za pripravo in učenje za certifikat, ki vas zanima, in si tako priskrbite vire, ki jih potrebujete za učinkovito pripravo. Razmislite tudi o tem, ali za izbrani certifikat obstajajo pooblaščeni izpitni centri ali inštruktorji, ki vas lahko usmerjajo in spodbujajo med vašo pripravo na izpit.

V nadaljevanju smo navedli nekaj nasvetov, kako se pripraviti na izpit iz angleškega jezika za pridobitev certifikata – ogledate si lahko tudi naš blog prispevek o tem, kako se pripraviti na izpit iz angleškega jezika.

 • Spoznajte obliko: Spoznajte sestavo izpita, vrsto zastavljenih vprašanj in zahtevanih nalog (npr. izbirni odgovori, pisanje esejev, govorne naloge itd.).
 • Redno vadite: Opravite praktične izpite z vzorčnimi vprašanji, s čimer boste spoznali obliko izpita in izboljšali svoje znanje.
 • Izboljšajte jezikovne spretnosti: Osredotočite se na področja, ki jih morate izboljšati (npr. slovnica, besedišče, izgovorjava itd.), in redno vadite, da jih izboljšate.
 • Opravite poskusne izpite: Opravite vzorčne izpite v realnih pogojih, da se navadite na časovne omejitve in obliko izpita.
 • Pridobite mnenje: Od inštruktorja ali učitelja pridobite povratne informacije o svojih dosežkih, kar vam bo pomagalo odkriti področja, kjer se morate izboljšati.

Primeri učnega gradiva

Med učnimi gradivi za opravljanje izpita za pridobitev certifikata iz angleščine so uradno gradivo za pripravo na izpit, spletni tečaji, učitelji, praktični izpiti, študijski priročniki, spletna gradiva in programi jezikovne izmenjave. Cilj naštetih gradiv je, da pomagajo udeležencem izpita, da se seznanijo z obliko izpita, izboljšajo svoje znanje angleškega jezika in povečajo svoje možnosti za uspeh na izpitu. S kombiniranjem različnih gradiv in doslednim učenjem lahko nadgradite vaše priprave na izpit.

Ko se pripravljate za pridobitev certifikata iz angleškega jezika, je dobro, da uporabite čim več učnih gradiv, ki so vam na voljo, da se pripravite na različne naloge izpita. V nadaljevanju navajamo nekaj idej za gradiva za pripravo:

Uradno gradivo za pripravo na izpit

Uradna pripravljalna gradiva so običajno najbolj zanesljiva in posodobljena gradiva za pripravo na izpit. Gradiva običajno pripravi ponudnik izpita in vključujejo praktične izpite, vzorčna vprašanja in študijske priročnike, ki so posebej zasnovani za izpit.

Spletni tečaji

Spletni tečaji so priročen in prilagodljiv način priprave na izpit. Običajno vsebujejo interaktivne učne ure, praktične izpite in povratne informacije o vaši uspešnosti. Nekateri spletni tečaji ponujajo tudi ure z učiteljem v živo, kar je lahko koristno za pridobivanje prilagojenih navodil.

Učitelji ali inštruktorji

Najem inštruktorja ali učitelja vam bo zagotovil prilagojena navodila in povratne informacije o vašem jezikovnem znanju. Inštruktor ali učitelj vam lahko pomaga odkriti področja, ki jih morate izboljšati, in vam zagotovi ciljno usmerjeno učenje za izboljšanje znanja. Za nasvete o tem, kako poiskati inštruktorja

, si oglejte naš blog prispevek o pripravi na izpit iz angleškega jezika.

Strokovni nasvet:

Če želite poiskati lokalne inštrukcije angleščine v bližini vašega kraja bivanja, lahko na spletu poiščete lokalne ponudbe, na primer tečaje angleščine v Ljubljani, učne ure angleščine v Mariboru, učitelja angleščine v Kopru ali inštruktorja angleščine v Velenju.

Praktični izpiti

Praktični izpiti so pomemben del priprave na izpit. Z njimi pridobite občutek o obliki izpita, vrsti zastavljenih vprašanj in preverjanih spretnostih. Z rednim opravljanjem vzorčnih izpitov lahko izboljšate svoje znanje in povečate samozavest, ki vam bo koristila na izpitni dan.

Spletna gradiva

Na voljo so številna spletna gradiva, ki vam lahko pomagajo pri pripravi na izpit, med drugim spletne učne aplikacije, spletne strani, platforme in forumi. Tukaj lahko najdete praktične izpite, vzorčna vprašanja in drugo gradivo, ki vam lahko pomaga izboljšati jezikovne spretnosti.

Zaključek

Zaključimo lahko, da je izbira pravega izpita iz angleščine pomembna odločitev, ki lahko pomembno vpliva na vašo kariero. Ne glede na to, ali ste študent, ki si želi biti sprejet na angleško govorečo univerzo, ali strokovnjak, ki želi izboljšati svoje karierne možnosti, obstaja izpit, ki je primeren za vas.

Upoštevajte svoje osebne cilje, karierne zahteve in znanje angleškega jezika ter se odločite, kateri izpit najbolj ustreza vašim potrebam. Pri sprejemanju odločitve vam lahko pomaga raziskovanje posameznega izpita, iskanje nasvetov strokovnjakov na vašem področju in uporaba uradnih gradiv za pripravo na izpit.

Čas in trud, ki ga boste vložili v pripravo na izpit iz angleščine lahko pokaže vašo predanost znanju angleščine in poveča vaše možnosti za uspeh na izbranem kariernem področju. Zato se odločite preudarno in naredite prvi korak k doseganju svojih kariernih ciljev!