Rastline so resnično neverjetni organizmi, ki imajo pomembno vlogo v našem ekosistemu. Med drugim proizvajajo kisik, čistijo zrak, ki ga vdihavamo, ter nam priskrbijo hrano in zdravila.

V članku, ki je pred vami, bomo raziskali, kako čudežne so naše rastline in proces, ki vzdržuje življenje, znan kot fotosinteza. Poglobili se bomo v to, kako rastline uporabljajo sončno svetlobo, vodo in ogljikov dioksid za proizvodnjo energije in kako jim ta proces omogoča, da že milijone let živijo na našem planetu.

Dejstvo pa je, da čeprav so rastline neverjetno zanimive, so učencem pogosto trn v peti. Izziv pri učenju biologije rastlin je zlasti fotosinteza. Tukaj lahko vam ali otrokom na pomoč priskočijo inštruktorji. Inštruktorji imajo ključno vlogo pri učenju vseh področij biologije, še posebej pri razumevanju zahtevnih tem, kot je fotosinteza. Pod vodstvom usposobljenega inštruktorja lahko vsakdo napreduje v znanju in spoštovanju naravnega sveta okoli sebe.

Če želite izvedeti več o tem, kako lahko inštruktor poskrbi, da bosta biologija in fotosinteza za otroke postali zabavni, si oglejte naš prispevek na blogu: S pomočjo inštruktorja do zabavne in poučne biologije za otroke.

Poiščite pravega inštruktorja za vas ali za vašega otroka na spletni strani meet’n’learn.

Za začetek nekaj osnov o fotosintezi

Fotosinteza je temelj biologije, ki rastlinam omogoča samooskrbo. To pomeni, da si lahko rastline same proizvedejo hrano. Fotosinteza je tako pomembna predvsem zaradi proizvodnje kisika, stranskega proizvoda, ki je za človeka neprecenljiv. Paradoksalno je, da je to, kar mi vidimo kot element, ki ohranja življenje, z vidika rastline le odpadni produkt. Iz tega lahko izpeljemo globoko misel, da je stvar, ki je za določen organizem odpadek, za drugega življenjska potreba.

Proces fotosinteze je ključ do razumevanja rastlin

Fotosinteza, ki izhaja iz grških besed “photo” (svetloba) in “synthesis” (spajanje ali sinteza), je proces, pri katerem se svetlobna energija izkorišča za sintezo organskih spojin. Katere so te spojine? Kako nastanejo? In kako ta mehanizem s svetlobno energijo spodbuja rast rastlin? Tudi če niste ljubitelj naravoslovja in biologije, smo prepričani, da smo v vas vzbudili vsaj malo radovednosti.

Vse o fotosintezi: okno v zeleni čudež narave

Fotosintezo izvajajo avtotrofi, organizmi, ki so sposobni proizvajati lastno hrano. Pri tem procesu se svetlobna energija pretvori v kemično energijo, pri čemer nastanejo za življenje potrebni sladkorji in ogljikovi hidrati. Rastline so sicer najbolj prepoznavni avtotrofi, vendar niso edine, ki lahko izvajajo proces. Fotosintezo izvajajo tudi številni drugi organizmi, med drugim so to določene bakterije, na primer cianobakterije, in močeradi. Vsi ti organizmi zajemajo sončno svetlobo in jo pretvarjajo v življenjsko energijo, čemur bi lahko rekli čudež.

Proces fotosinteze razkriva neverjeten svet zapletenih interakcij in mehanizmov. Fotosinteza ni le proces, temveč simfonija reakcij, ki se odvijajo v vsakem zelenem listu, vsak trenutek dneva. To je orkester, ki ga je zasnovala narava in v katerem vsaka molekula, vsak atom in vsak foton svetlobe, igra svojo vlogo do popolnosti. Podoba te neverjetne moči narave je prečudovita zelena barva rastlin.

Ko sončna svetloba prodira skozi liste, sproži verižno reakcijo, ki sčasoma privede do proizvodnje glukoze, ki je za rastlino glavni vir hrane. Čudež pa se še kar ne ustavi. Med procesom se v ozračje sprošča tudi kisik – stranski proizvod rastline, ki pa je za nas in številne druge organizme, življenjsko pomemben element. To poudarja soodvisnost, ki je značilna za življenje na Zemlji – spojina, ki je za nekoga odpadek, je za drugega eliksir življenja.

Fotosinteza je torej več kot le biološki proces; nenehno nas opominja na zapleteno in občutljivo ravnovesje, ki ohranja življenje na našem planetu. Gre za zeleni čudež, ki neprestano poteka okoli nas, pogosto neopazno, a je ključen za naš obstoj.

Sedaj pa si poglejmo enačbo fotosinteze

Fotosinteza ni le ena sama reakcija, temveč gre za zapleteno zaporedje kemijskih interakcij.

Proces pa lahko seveda poenostavimo in ga predstavimo s splošno enačbo fotosinteze: 6CO2 + 6H2O + svetlobna energija = C6H12O6 + 6O2.

Na prvi pogled se zdi ta enačba precej preprosta. Upoštevajte pa, da vsak del enačbe predstavlja vrsto reakcij v rastlinski celici.

Reaktanti (spojine, ki vstopajo v kemijsko reakcijo) te enačbe so: 6 molekul ogljikovega dioksida (CO2), šest molekul vode (H2O) in svetlobna energija. Klorofil v rastlini zajame svetlobno energijo in deluje kot katalizator celotnega procesa.

Na drugi strani enačbe sta produkta (spojine, ki nastanejo pri kemijski reakciji) glukoza (C6H12O6) in kisik (O2). Glukoza je enostavni sladkor, ki predstavlja energijo za rast in razvoj rastline, kisik pa se kot stranski produkt procesa sprosti nazaj v ozračje.

Medtem ko rastline atome kisika zavržejo in jih obravnavajo kot odpadek, pa molekule sladkorja cenijo kot vir energije. Tu vidimo izjemno učinkovitost narave, kjer odpadki rastline postanejo življenjska potreba za človeka in druge organizme. Ste tudi vi opazili to močno medsebojno povezanost življenja?

Fotosinteza in celično dihanje

Fotosinteza in celično dihanje sta sicer različna procesa, ki pa sta med seboj povezana. Pri fotosintezi nastajata sladkor in kisik, pri celičnem dihanju pa se iz teh snovi sproščajo energija, voda in ogljikov dioksid.

Fotosinteza je proces, ki poteka v zelenih rastlinah, algah in v določenih bakterijah. Pri tem organizmi izkoriščajo sončno svetlobo, vodo in ogljikov dioksid, da nastaneta glukoza, sladkor, ki zagotavlja energijo za rast in razvoj organizma, ter kisik, ki se sprošča v ozračje.

Celično dihanje pa je proces, ki poteka v vseh živih celicah, ne le v rastlinah. Glukoza se ob prisotnosti kisika razgradi, pri čemer nastanejo ogljikov dioksid, voda in energija v obliki ATP (adenozin trifosfata). ATP je molekula, ki služi kot energija za številne kemijske reakcije, ki potekajo v celici.

Lahko bi rekli, da fotosinteza pretvarja svetlobno energijo v kemično energijo (shranjeno v glukozi), celično dihanje pa omogoča ravno nasprotno. Pri procesu celičnega dihanja se kemična energija, shranjena v glukozi, sprosti in poganja druge vitalne aktivnosti v organizmu.

Slovar pojmov za fotosintezo

Če želite razumeti in obvladati fotosintezo, morate poznati nekaj ključnih pojmov, ki smo jih opisali spodaj.

 • Klorofil: Pigment, ki se uporablja pri fotosintezi in je odgovoren za zeleno barvo listov.
 • Kloroplasti: Organeli v rastlinskih celicah, kjer poteka fotosinteza.
 • Tilakoide: Strukture v kloroplastih, kjer potekajo svetlobne reakcije.
 • Calvinov cikel: Niz kemijskih reakcij fotosinteze, ki so od svetlobe neodvisne.
 • Avtotrof: Organizem, ki za izdelavo organskih spojin uporablja energijo svetlobe. Lahko rečemo, da si hrano proizvaja sam
 • Fiksacija/asimilacija ogljika: Proces vezave anorganskega ogljika (ogljikovega dioksida) v organske spojine v živih organizmih. Najbolj znan primer je fotosinteza.
 • Fotosistem:
 • : Kompleks, ki absorbira svetlobno energijo za fotosintezo. V fotosistemih je tudi klorofil.

1. Fotosinteza in od svetlobe odvisne reakcije

Svetlobne reakcije ali od svetlobe odvisne reakcije so prva faza fotosinteze. V tej fazi rastlinski pigmenti klorofila absorbirajo sončno svetlobo in jo uporabijo za cepitev molekul vode na atome vodika in kisika.

Pri cepitvi vode se sprostijo elektroni, ki se premikajo skozi fotosistema I in II, posebna beljakovinska kompleksa v tilakoidnih membranah kloroplastov. Ti elektroni med potovanjem ustvarjajo gradient vodikovih ionov, ki poganja sintezo ATP, molekule, ki shranjuje in prenaša kemično energijo v celicah.

Sočasno nabiti elektroni in vodikovi ioni pretvorijo NADP+ v NADPH. To je še ena molekula, ki prenaša energijo, in jo z dolgim imenom imenujemo adenin dinukleotid fosfat. Odvečni kisik iz razcepljenih molekul vode se sprosti v ozračje. ATP in NADPH zagotavljata energijo za naslednjo fazo fotosinteze, od svetlobe neodvisne reakcije, pri katerih iz ogljikovega dioksida nastanejo sladkorji. To fazo imenujemo tudi Calvinov cikel ali fiksacija ogljika.

2. Fotosinteza in Calvinov cikel

Včasih jim pravimo tudi temotne reakcije, ker ne potrebujejo svetlobe. In naj vas ne zmede, to ne pomeni, da zahtevajo temo. Potekajo sočasno s svetlobnimi reakcijami, čeprav brez neposredne potrebe po svetlobi. Ta faza, znana kot Calvinov cikel ali vezava ogljika, poteka v stromi kloroplastov in potrebuje ATP in NADPH, ki nastaneta med svetlobnimi reakcijami. ATP zagotavlja potrebno energijo, NADPH pa elektrone, potrebne za vezavo ogljika.

V tej fazi se 5-ogljičnega sladkorja z ogljikovim dioksidom v 6-ogljični sladkor, ki ga celica razgradi v glukozo in fruktozo. Nekateri organizmi lahko ta proces še dodatno izpopolnijo, kar se konča s proizvodnjo saharoze.

Ključne ugotovitve: Fotosinteza poenostavljeno

Fotosinteza je dvotirni proces, ki ga poganja svetlobna energija in rastlinam ter drugim avtotrofom omogoča sintezo hrane. Ta proces vključuje izmenjavo elektronov (oksidacijo in redukcijo), pri čemer je potrebna stalna oskrba z vodo, da se zagotovi dovolj kisikovih atomov za pridobivanje elektronov. Nastala produkta, ATP in NADPH, poganjata Calvinov cikel, ki vodi do vezave ogljika.

Prva faza je spajanje molekule ogljikovega dioksida z molekulo sladkorja, ki ima pet ogljikovih atomov. Rezultat reakcije je sladkor, ki ima šest ogljikovih atomov, imenovan 3PGA. V drugi fazi se ta molekula preoblikuje v druge sladkorje: glukozo, fruktozo in saharozo. Ti sladkorji predstavljajo glavni vir hrane za rastline.

Spletni viri, s katerimi bo učenje fotosinteze veliko lažje

Obstajajo številni spletni viri, ki vam bodo pomagali pri učenju o fotosintezi. Tukaj je nekaj priljubljenih možnosti, s pomočjo katerih boste lahko proces razumeli veliko bolje:

 • Strani za izobraževanje: Spletne strani, kot so National Geographic Kids, PBS LearningMedia in BBC Bitesize, ponujajo članke, videoposnetke in interaktivna gradiva o fotosintezi, ki so primerne za vse starosti.
 • YouTube kanali: Izobraževalni kanali na platformi YouTube, kot so SciShow Kids, TED-Ed in Crash Course, ponujajo zanimive in poučne videoposnetke o fotosintezi in sorodnih temah.
 • Interaktivne simulacije: Strani, kot je PhET Interactive Simulations, ponujajo interaktivne simulacije, ki otrokom omogočajo raziskovanje procesa fotosinteze na zabaven in zanimiv način.
 • Spletni tečaji: Platforme, kot sta Khan Academy in Coursera, ponujajo brezplačne spletne tečaje o fotosintezi, prilagojene različnim starostnim skupinam in učnim slogom.

Izvrsten spletni vir je tudi prispevek o mikroorganizmih, nevidnih učiteljih: Zakaj pravimo, da so mikrobi temelj našega zdravja in dobrega počutja.

Če vam to ne zadostuje, vam priporočamo, da poiščete pomoč učitelja ali inštruktorja na spletni strani meet’n’learn.

Kako fotosintezo na zabaven način približati otrokom

Fotosinteza je zapleten proces in njeno razumevanje zna otrokom predstavljati. Predstavljamo nekaj zanimivih in ustvarjalnih načinov, kako otrokom razložiti fotosintezo:

 • Pripovedujte zgodbe: Izmislite si zgodbo o potovanju rastline skozi proces fotosinteze, pri čemer je rastlina glavni lik. Zgodba bo otrokom pomagala, da si bodo koncept lažje predstavljali in si ga zapomnili.
 • Praktične dejavnosti: Otroke vključite v praktične dejavnosti, s katerimi boste prikazali proces fotosinteze. Lahko jih vodite na primer pri izdelavi preprostega modela rastlinske celice ali izvedete poskuse, s katerimi pokažete, kako rastline absorbirajo sončno svetlobo, vodo in ogljikov dioksid.
 • Vizualni pripomočki: Uporabite vizualne pripomočke, kot so diagrami, videoposnetki in ilustracije. Otroci bodo s pomočjo pripomočkov lažje razumeli proces fotosinteze. Izdelate lahko tudi plakat, s katerim predstavite različne faze fotosinteze.

Iščeš razburljive znanstvene poskuse, ki jih lahko z otrokom izvedete tudi doma? Oglejte si naš prispevek z 8 zabavnimi znanstvenimi poskusi za otroke. Prispevek je poln praktičnih dejavnosti, s katerimi bo vaš otrok raziskoval svet znanosti in se hkrati zabaval!

Fotosinteza je ključna za rast rastlin

Če želite razumeti, kako rastline rastejo, je ključno, da obvladate fotosintezo. Ta zapleteni proces, ki ga poganja svetloba, omogoča rast rastlin in pomembno prispeva k svetovni oskrbi s kisikom. Fotosinteza ima nepogrešljivo vlogo pri ohranjanju življenja na Zemlji. Ta proces ni le znanstveni koncept, temveč priča o medsebojni povezanosti in soodvisnosti, ki sta značilni za življenje na našem planetu.

Iščete inštruktorja biologije zase ali za svojega otroka? Raziščite različne platforme za inštrukcije z uporabo ključnih besed, kot sta “inštruktor biologije Ljubljana” ali “učitelj biologije Maribor”. Če vam je všeč bolj družabno učno okolje, se lahko vpišete tudi na tečaj biologije. Možnosti za učenje biologije v bližini poiščite z besednimi zvezami, kot sta “tečaj biologije Koper” ali “učne ure biologije Velenje”.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Zakaj je pomembna fotosinteza?

Fotosinteza je bistvena za življenje na Zemlji, saj zagotavlja kisik, ki ga dihamo ljudje in druge živali. Poleg tega je fotosinteza glavni vir organskih snovi za večino zemeljskih ekosistemov. Rastline glukozo, ki nastane med fotosintezo, uporabljajo za rast in energijo.

2. Ali vse rastline fotosintetizirajo?

Čeprav večina rastlin fotosintetizira, obstajajo določene izjeme. Nekatere parazitske rastline, kot je na primer dresnik, nimajo klorofila in ne morejo fotosintetizirati. Namesto tega absorbirajo hranila iz gostiteljskih rastlin.

3. Ali lahko fotosinteza poteka brez sončne svetlobe?

Ne, za fotosintezo je potrebna sončna svetloba, saj zagotavlja potrebno energijo za pretvorbo ogljikovega dioksida in vode v glukozo in kisik.

4. Kaj se zgodi z glukozo, ki nastane pri fotosintezi?

Rastline uporabljajo glukozo na več načinov. Lahko jo pretvorijo v škrob za shranjevanje, jo uporabijo za takojšnjo energijo ali pa jo uporabijo za gradnjo celuloze, ki tvori celične stene.

5. Kateri dejavniki vplivajo na hitrost fotosinteze?

Na hitrost fotosinteze vpliva več dejavnikov, med drugim intenzivnost svetlobe, temperatura ter razpoložljivostjo vode in ogljikovega dioksida.

6. Kakšna je vloga klorofila pri fotosintezi?

Klorofil je pigment, ki absorbira svetlobno energijo iz sonca. To energijo nato uporabi za spajanje ogljikovega dioksida in vode, da nastaneta glukoza in kisik.