Pozdravljeni, učenci jezikov! Če ste se kdaj spopadali z niansami časa Present Perfect v angleščini, niste sami. V izčrpnem priročniku, ki je pred vami, se bomo poglobili v podrobnosti tega edinstvenega glagolskega časa ter vas opremili z znanjem in orodji, da ga boste suvereno obvladali. Ne glede na to, ali ste začetnik ali želite izpopolniti svoje znanje, vas bo ta prispevek opremil z vsem, kar potrebujete za učinkovito razumevanje, tvorjenje in uporabo angleškega časa Present Perfect Tense.

1. poglavje: uvod v angleški čas Present Perfect Tense

Poenostavimo čas Present Perfect: uporaba

Angleški čas Present Perfect je edinstvena in vsestranska glagolska oblika v angleščini, ki učence pogosto spravlja v zadrego. Gre za enega izmed angleških preteklikov, ki povezuje preteklost s sedanjostjo. Za razliko od enostavnega preteklika Past Simple, ki se osredotoča izključno na dokončana dejanja v preteklosti, Present Perfect poudarja pomembnost in vpliv preteklih dejanj na sedanji trenutek.

Present Perfect in Past Simple: prepoznajmo razlike

Ena od ključnih razlik med časoma Present Perfect in Past Simple je v njunih časovnih okvirih. Medtem ko čas Past Simple strogo označuje dejanja, ki so se zgodila v določenem trenutku v preteklosti, čas Present Perfect predstavlja povezavo med preteklimi dogodki in sedanjim položajem. Poudarja stalne ali trajne posledice preteklih dejanj, kar nam omogoča, da razpravljamo o izkušnjah, dosežkih ali razmerah, ki so še vedno aktualne.

Raziskovanje moči časa: čas Present Perfect kot sedanjik

Vpričo svojega imena je Present Perfect Tense dejansko sedanjik. Odraža idejo, da imajo pretekla dejanja ali izkušnje, o katerih govorimo, še vedno vpliv na sedanji trenutek. Z uporabo časa Present Perfect lahko govorimo o izkušnjah, ki so se zgodile v nekem nedoločenem trenutku pred sedanjim časom, vendar še naprej oblikujejo naše sedanje stanje ali razumevanje. Z njim lahko izrazimo, kako naša pretekla dejanja vplivajo na naše sedanje okoliščine ali stališča.

Poznavanje namena, razlik in časovnega pomena časa Present Perfect je temelj za njegovo natančno in učinkovito uporabo. V naslednjih poglavjih se bomo poglobili v to, kako pravilno tvoriti čas Present Perfect, raziskali njegove različne načine uporabe in navedli praktične primere, s katerimi boste utrdili razumevanje. Pripravite se na to, da boste odkrili vse možnosti časa Present Perfect in izboljšali veščine sporazumevanja v angleščini.

2. poglavje: kako tvorimo povedi v Present Perfect Tense

Sestavni elementi: ‘have’ in Past Participle

Če želimo tvoriti povedi v času Present Perfect potrebujemo dva glavna elementa: pomožni glagol “have” in 3. obliko glagola, Past Participle (pretekli deležnik). “Have” služi kot pomožni glagol, ki označuje čas, medtem ko Past Participle izraža dejanje ali stanje glavnega glagola. Pomembno je omeniti, da se oblika Past Participle navadnega glagola običajno tvori tako, da osnovnemu glagolu dodamo končnico “-ed”.

Razvozlajte skrivnost: prepoznajte Past Participle

Poznavanje Past Participle oblike nepravilnih glagolov je lahko nekoliko bolj zahtevno, saj ne sledijo predvidljivemu vzorcu. Pomembno je, da se seznanite s pogostimi oblikami nepravilnih glagolov. Nekaj primerov nepravilnih glagolov in njihovih Past Participle oblik:

 • Infinitive: break | Past Simple: broke | Past Participle: broken
 • Infinitive: choose | Past Simple: chose | Past Participle: chosen
 • Infinitive: swim | Past Simple: swam | Past Participle: swum

Nepravilne glagole si lahko zapomnite ali uporabljate seznam, ki ga imate pri roki. Opremljeni s tem znanjem boste lahko samozavestno tvorili čas Present Perfect.

Spregajte samozavestno: nepravilni glagoli v Present Perfect

Pri spreganju v času Present Perfect se pomožni glagol “have” spreminja glede na predmet, medtem ko glavni glagol ostane v obliki Past Participle. Predstavljamo nekaj primerov spreganja glagola “to work” v času Present Perfect Tense:

 • I have worked
 • You have worked
 • He/she/it has worked
 • We have worked
 • They have worked

Zapomnite, da uporabite “has”, kadar je predmet v tretji osebi ednine (he/she/it), in “have” za vse druge predmete. S kombinacijo ustrezne oblike “have” in pravilne oblike glagola v Past Participle boste lahko samozavestno tvorili stavke v času Present Perfect.

Obvladanje tvorbe časa Present Perfect je bistvenega pomena za tekoče sporazumevanje. V naslednjem poglavju bomo raziskali praktično rabo časa Present Perfect in podali vpogled v to, kdaj in kako učinkovito uporabiti ta vsestranski angleški čas.

3. poglavje: praktična raba časa Present Perfect

Odražanje preteklih dejanj s posledicami v sedanjosti

Ena od pogostih uporab časa Present Perfect je opisovanje preteklih dejanj ali izkušenj, ki imajo neposreden vpliv na sedanji trenutek. Poudarja povezavo med preteklostjo in sedanjostjo. Na primer:

 • Pariz sem obiskal že večkrat – “I have visited Paris multiple times”. (To pomeni, da je bil govorec v preteklosti v Parizu in da je ta pretekla izkušnja pomembna za sedanjost, na primer spomini, znanje ali še vedno trajajoča poznanstva)
 • .

Z uporabo časa Present Perfect v takih primerih sporočamo, da je dejanje ali izkušnja še vedno pomembna in ima posledice v sedanjosti.

Nedavni dogodki in nove informacije: dodajanje časovnega elementa

Angleški čas Present Perfect je uporaben tudi za razpravljanje o nedavnih dogodkih ali posredovanje novih informacij. Z uporabo časovnih kazalnikov, kot so “just”, “recently” ali “lately,”, lahko poudarimo, da se je dejanje zgodilo ravnokar oziroma gre za novost. Na primer:

 • Pravkar je končala svojo predstavitev. – “She has just finished her presentation.” (To nakazuje, da je predstavitev zaključila pred kratkim, morda šele pred nekaj trenutki.)

Če času Present Perfect dodamo časovni element, s tem sporočamo, da gre za aktualne dogodke ali da so informacije nove.

Osebne izkušnje: nikoli in nikdar

Čas Present Perfect nam v povezavi z besedama “ever” in “never” omogoča, da govorimo o osebnih izkušnjah, ki trajajo vse življenje. “Ever” uporabljamo v vprašanjih in pritrdilnih povedih, ko sprašujemo, ali trdimo, da se je določeno dejanje ali izkušnja zgodila kadar koli v življenju. “Nikoli” se uporablja za izražanje odsotnosti nekega dejanja ali izkušnje. Na primer:

 • Koli ste kdaj potovali v Azijo? – “Have you ever traveled to Asia?” (S tem se sprašuje po življenjski izkušnji osebe, če je kdaj potovala v Azijo)
 • .
 • Nikoli še nisem jahal konja. – “I have never ridden a horse.” (To pomeni, da oseba še nikoli ni jahala konja.)

Povedi z besedama “ever” in “never” omogočajo, da izvemo vse o življenjskih izkušnjah osebe in poudarimo, ali so se določena dejanja in dogodki zgodili ali ne.

Označevanje časa dejanj: še in že

V povezavi s časom Present Perfect se pogosto uporabljata izraza “yet” in “already”, ki označujeta časovni potek dejanj. “Yet” se uporablja v negativnih izjavah in vprašanjih za nakazovanje, da se določeno dejanje ali dogodek do sedanjega trenutka še ni zgodil. “already” se uporablja v pritrdilnih izjavah za označevanje, da se je neko dejanje ali dogodek zgodil prej, kot je bilo pričakovano. Na primer:

 • Ali si že dokončal domačo nalogo? – “Have you finished your homework yet?” (To pomeni, da domača naloga do zdaj še ni bila opravljena.)
 • Je že dvakrat gledala film. – “She has already seen the movie twice.” (To pomeni, da si je oseba film ogledala že dvakrat.)

Vključitev “yet” ali “already” času Present Perfect dodaja časovno razsežnost in poudarja, ali se je dejanje v določenem trenutku zgodilo ali ne.

Praktično razumevanje rabe časa Present Perfect vam omogoča, da izražate pretekla dejanja, ki imajo pomen v sedanjosti, govorite o nedavnih dogodkih ali novih informacijah, govorite o osebnih izkušnjah in označujete časovni poteki dejanj. V naslednjem poglavju bomo obravnavali pogoste napake, ki se jim je treba izogniti, če želite čas Present Perfect uporabljati pravilno.

4. poglavje: pogoste napake, ki se jim je treba izogniti

Pretirana ali napačna raba časa Present Perfect

Ena od pogostih napak pri uporabi časa Present Perfect je njegova pretirana uporaba v situacijah, kjer bi bil primernejši enostavni preteklik Past Simple. Ne pozabite, da čas Present Perfect poudarja povezavo med preteklimi dejanji in sedanjim trenutkom. Izogibajte se uporabi časa Present Perfect, kadar govorite o določenih preteklih dogodkih, ki niso neposredno povezani s sedanjostjo. Namesto tega se raje odločite za enostavni preteklik Past Simple. Na primer:

 • Nepravilno: I have seen that movie yesterday.
 • Pravilno: I saw that movie yesterday.

Zamejevanje časa Present Perfect z drugimi angleškimi časi

Pomembno je, da čas Present Perfect razlikujemo od drugih angleških časov, kot sta Past Simple ali Present Continuous. Čas Present Perfect označuje dokončana dejanja s sedanjimi posledicami, medtem ko se Past Simple čas osredotoča na dejanja, ki so se zgodila v določenem času v preteklosti. Present Continuous opisuje tekoča dejanja, ki se dogajajo v sedanjem trenutku. Prepričajte se, da uporabljate ustrezen čas glede na predvideni pomen. Na primer:

 • Nepravilno: She has living in London for three years.
 • Pravilno: She has been living in London for three years. (Present Perfect Continuous)

Razčistimo nejasnosti: izbira besed in kontekst

Pri uporabi časa Present Perfect se lahko srečamo z nejasnostjo, zlasti kadar predvideni časovni okvir ali kontekst nista jasno izražena. Da bi se izognili dvoumnim situacijam, navedite zadosten kontekst ali uporabite dodatne besede, da pojasnite predvideni pomen. Na primer:

 • Nejasno: They have finished their work.
 • Bolj jasno: They have just finished their work. (Označuje nedavno dokončanje)
 • Bolj jasno: They have finished all their work for today. (Označuje dokončanje vseh nalog)

Z zagotavljanjem konteksta in skrbno izbiro besed lahko odpravite nejasnosti in zagotovite, da bo vaše sporočilo posredovano nedvoumno.

Z zavedanjem omenjenih pogostih napak lahko izboljšate svoje razumevanje in uporabo časa Present Perfect. Ne pozabite uporabiti ustreznega časa glede na kontekst in predvideni pomen ter poskrbite za jasnost, da se izognete morebitnemu dvoumnemu pomenu. V naslednjem poglavju bomo navedli primere in vaje, s katerimi boste okrepili razumevanje in uporabo časa Present Perfect.

Če vas zanima več pogostih slovničnih napak pri angleščini, obiščite naš prispevek na blogu: Običajne slovnične napake, ki jih delajo učenci angleškega jezika, in kako se jim izogniti.

5. poglavje: primeri in vaje

Prenesimo teorijo v prakso: praktični primeri

Uporabimo svoje znanje časa Present Perfect in rešimo nekaj praktičnih primerov. Bodite pozorni na tvorbo in rabo časa Present Perfect v naslednjih stavkih:

 1. She has traveled to five different countries.
 2. We have studied English for three years.
 3. They have never tasted sushi before.
 4. Has he ever climbed a mountain?
 5. I have already finished reading that book.

V zgornjih primerih opazujte, kako se tvorijo povedi v času Present Perfect Tense s pomožnim glagolom “have” in Past Participle obliko glavnega glagola. Upoštevajte kontekst in predvideni pomen vsakega stavka.

Preizkusite svoje spretnosti: interaktivne vaje

Da bi še bolj utrdili svoje razumevanje sedanjega časa, se lotimo interaktivnih vaj. Dopolnite naslednje stavke z uporabo ustrezne oblike časa Present Perfect:

 1. (You / visit) ________ New York City?
 2. My parents (live) ________ in this house for over twenty years.
 3. They (never / try) ________ sushi before.
 4. How many books (you / read) ________ this year?
 5. She (just / finish) ________ her presentation.

Primerjajte svoje odgovore s pravilnimi odgovori v nadaljevanju:

 1. Have you visited New York City?
 2. My parents have lived in this house for over twenty years.
 3. They have never tried sushi before.
 4. How many books have you read this year?
 5. She has just finished her presentation.

Z aktivnim sodelovanjem pri vajah, kot so te, boste utrdili razumevanje časa Present Perfect, poleg tega ga boste uporabljali veliko bolj samozavestno in tekoče.

Se pripravljate na izpit iz angleškega jezika? Oglejte si prispevka: Vrhunsko se pripravite na izpit iz angleškega jezika v 5 korakih in Izberite pravi angleški certifikat za vašo kariero – ultimativni priročnik.

6. poglavje: kako poiskati inštruktorja angleščine

Številne prednosti, ki jih prinašajo inštrukcije angleščine

Če se trudite izboljšati svoje jezikovno znanje, razmislite o pomoči inštruktorja ali se vpišite na tečaj angleščine. Učenje z inštruktorjem nudi številne prednosti – če želite izvedeti več o tem, kako vam lahko inštruktor pomaga izboljšati znanje angleščine, si preberite prispevek o “prednostih individualnega učenja angleščine”. Inštruktor angleščine vam nudi individualno podporo, ugotovi vaša specifična šibka področja in vam ponudi prilagojene smernice. Če želite poiskati jezikovno šolo v svoji bližini, poiščite “jezikovna šola Ljubljana” ali “tečaj angleščine Maribor”. Če v bližini ni lokalne jezikovne šole, potem lahko poiščete lokalnega učitelja z iskalnimi izrazi “inštruktor angleščine Koper” ali “učitelj angleščine Velenje”. Zasebne inštrukcije angleščine vam nudijo individualno pozornost, ciljno usmerjeno podporo, prilagodljivost in odgovornost pri učenju jezika. Če je iskanje lokalnega inštruktorja prevelik izziv, raziščite možnosti spletnih inštrukcij – strani, kot so meet’n’learn, vam lahko pomagajo najti pravega inštruktorja za vas.

Zaključek

Čestitamo! Uspešno ste se podali na pot osvajanja angleškega časa Present Perfect. Oboroženi s poglobljenim razumevanjem njegovega namena, tvorjenja in rabe ste dobro opremljeni za tekoče in jasno sporazumevanje. Ne pozabite, da je za obvladovanje jezika potrebna vaja, zato svoje znanje izpopolnjujte z dosledno uporabo. S časom in predanostjo vam bo čas Present Perfect postal druga narava, kar vam bo odprlo nove možnosti za učinkovito sporazumevanje v angleščini.

Še naprej obvladajte moč časa Present Perfect! Srečno učenje!