Slika, ki odgovarja na vprašanje, koliko je aminokislin v človeškem telesu.

Dobrodošli v spletnem priročniku za učenje o aminokislinah. Če ste se kdaj spraševali, “koliko je aminokislin?”, ste na pravem mestu. Ne glede na to, ali ste študent, ki potrebuje učne ure biokemije, zasebni inštruktor, ki ponuja inštrukcije, ali preprosto nekdo, ki ga zanima biokemija, vam bo naš spletni priročnik služil kot glavni vir informacij. Aminokisline niso le abeceda življenja; so besede in stavki, ki sestavljajo jezik biokemije. Igrajo ključno vlogo v procesih, kot so sinteza beljakovin, metabolični procesi in delovanje nevrotransmitorjev.

Danes se boste naučili:

 • Koliko aminokislin obstaja?
 • Zgradba aminokislin.
 • Kako delimo aminokisline na podlagi različnih dejavnikov.
 • Funkcije aminokislin v bioloških sistemih.
 • Mehanizmi sinteze aminokislin.

Vas zanimajo še drugi predmeti? Pripravili smo odlične brezplačne učne priročnike za biologijo, angleščino, francoščino, glasbo in matematiko.

Poiščite najboljšega inštruktorja kemije na meet’n’learn in izboljšajte svoje znanje!

Osnove aminokislin: koliko je aminokislin?

Kaj so aminokisline? Razlaga inštruktorja za začetnike

Aminokisline so gradniki beljakovin in so sestavljene iz osrednjega ogljikovega atoma, povezanega s štirimi različnimi skupinami: karboksilno skupino (-COOH), amino skupino (-NH2), vodikovim atomom in posebno R-skupino ali stransko verigo. R-skupine vsaki aminokislini dajejo edinstvene lastnosti, ki vplivajo na njihovo vlogo v ključnih bioloških aktivnostih, kot so sinteza beljakovin, energijski metabolizem in delovanje nevrotransmiterjev.

Koliko aminokislin obstaja? Popoln seznam esencialnih in neesencialnih vrst

Vprašanje “Koliko aminokislin obstaja?” pogosto zastavljajo na predavanjih iz biokemije ali med zasebnimi inštrukcijami. Odgovor je 20 standardnih aminokislin, ki sestavljajo beljakovine v naših telesih. Te so nadalje razdeljene na esencialne in neesencialne aminokisline:

Esencialne aminokisline Neesencialne aminokisline
Levcin Alanin
Izolevcin Asparagin
Lizin Asparaginska kislina
Metionin Cistein
Fenilalanin Glutaminska kislina
Treonin Glutamin
Triptofan Glicin
Valin Prolin
Arginin* Serin
Histidin* Tirozin

Vrste aminokislin: neesencialne in esencialne aminokisline

Esencialne aminokisline so tiste, ki jih telo ne more sintetizirati samo, zato je ključno, da jih pridobimo s prehrano. Nasprotno pa neesencialne aminokisline telo lahko sintetizira samo in niso odvisne le od prehranskega vnosa. Arginin in histidin se štejeta za pogojno esencialne, kar pomeni, da so običajno neesencialne, vendar so lahko potrebne, ko smo bolani ali pod večjim stresom.

Kako se pripraviti na splošno maturo, poklicno maturo, NPZ in izpit iz slovenščine na osnovni ravni.

Kako so zgrajene aminokisline

Splošna zgradba aminokislin: več kot le gradniki

Vsaka aminokislina je organska molekula, ki ima v središču ogljikov atom, imenovan alfa-ogljik. Ta alfa-ogljik se veže s štirimi različnimi skupinami: vodikovim atomom, amino skupino (-NH2), karboksilno skupino (-COOH) in posebno R-skupino ali stransko verigo. Edinstvena narava R-skupine ločuje eno aminokislino od druge. Poleg tega so vse aminokisline razen glicina kirali, kar pomeni, da imajo oblike zrcalnih slik, znane kot enantiomeri.

Aminokisline so sestavljene iz štirih glavnih komponent

 • Centralni ogljikov atom (C): Poznan tudi kot alfa-ogljik, služi kot ogrodje.
 • Amino skupina (NH2): Ključna za medsebojno povezovanje aminokislin.
 • Karboksilna skupina (COOH): Omogoča tvorbo peptidnih vezi.
 • R-skupina: Stranska veriga, ki določa lastnosti aminokisline.

Kako nastane vodikova vez, kovalentna vez in kako se razlikujeta ionska ter kovalentna vez?

Stranske verige: edinstveni označevalci in njihove funkcionalne vloge

Stranske verige ali R-skupine so tiste, ki vsako aminokislino naredijo edinstveno. Te so lahko tako preproste kot vodikov atom v glicinu ali tako kompleksne kot indolna skupina v triptofanu. Kemijska narava stranske verige—ali je kisla, bazična, polarna ali nepolarna—vpliva na topnost aminokisline v vodi, njeno kislost ali bazičnost ter njeno nagnjenost k vodikovim vezem. Te lastnosti vplivajo na vlogo aminokisline v zgradbi in funkciji beljakovin ter na njeno sodelovanje v metaboličnih poteh.

Stereoizomerija: L in D konfiguracije

Aminokisline izkazujejo stereoizomerijo, kar pomeni, da lahko obstajajo v prostorskih razporeditvah, ki so zrcalne slike druga druge. Najpogostejše oblike so L in D konfiguracije. V naravi in še posebej pri inštrukcijah biokemije boste ugotovili, da se v biološki sintezi beljakovin uporabljajo samo L-aminokisline. D-oblike so redke in se običajno nahajajo v nekaterih bakterijskih celičnih stenah in nekaterih protimikrobnih peptidih. Konfiguracije določa usmerjenost amino skupine glede na karboksilno skupino na alfa-ogljiku.

Kako razvrščamo aminokisline: več različnih delitev

1. Razvrščanje po funkcionalnosti

Aminokisline so razvrščene glede na funkcionalne skupine njihovih stranskih verig. Na primer, asparaginska in glutaminska kislina, ki imata karboksilne skupine, sodita v kategorijo kislih aminokislin. Po drugi strani pa sta lizin in arginin, ki vsebujeta amino skupine, označena kot bazične aminokisline. Poleg tega imajo določene aminokisline, kot je metionin, posebno vlogo, na primer začetek sinteze beljakovin.

 • Kisle aminokisline: Asparaginska kislina, glutaminska kislina
 • Bazične aminokisline: Lizin, arginin
 • Posebne funkcije: Metionin je začetna točka za sintezo beljakovin

2. Razvrščanje glede na prehranske potrebe: esencialne in neesencialne

Z vidika prehrane so aminokisline razdeljene na esencialne in neesencialne. Esencialne aminokisline so tiste, ki jih človeško telo ne more sintetizirati, zato je nujno, da jih zaužijemo s prehrano. Neesencialne aminokisline pa lahko telo sintetizira samo. Poznamo tudi tretjo kategorijo, imenovano pogojno esencialne aminokisline, ki postanejo nujne v posebnih fizioloških pogojih, kot je bolezni ali stres.

 • Esencialne aminokisline: Zaužiti jih je treba s prehrano.
 • Neesencialne aminokisline: Telo sintetizira samo.
 • Pogojno esencialne aminokisline: Nujne v določenih pogojih.

3. Razvrščanje na podlagi polarnosti: razumevanje topnosti in interakcij

Kot podlaga za razvrščanje služi tudi polarnost stranske verige. Polarne aminokisline, kot sta serin in treonin, so bolj topne v vodi in jih pogosto najdemo na zunanji strani beljakovin. Nepolarne aminokisline, kot sta levcin in izolevcin, so manj topne v vodi in so običajno v notranjosti beljakovin. Nekatere aminokisline, kot sta asparaginska kislina in lizin, so nabite in jih uvrščamo med polarno nabite.

 • Polarno nabite aminokisline: Serin, treonin
 • Nepolarne aminokisline: Levcin, izolevcin
 • Polarno nabite aminokisline: Asparaginska kislina, lizin

Ne skrbite, niste edini, ki ima težave z razvrščanjem aminokislin v skupine. Gre za zapleteno področje, ki zahteva veliko razumevanja in teoretičnega znanja. Pri tem vam lahko pomaga inštruktor z zasebnimi inštrukcijami biokemije. Lahko se obrnete tudi na zasebnega učitelja, ki ponuja individualne učne ure kemije ali biokemije.

Kakšne so funkcije aminokislin

Sinteza beljakovin: gradniki v akciji

Aminokisline so osnovne enote, iz katerih so sestavljene beljakovine. V procesu, imenovanem translacija, se aminokisline s peptidnimi vezmi povežejo v polipeptidne verige. Te verige se nato zložijo v posebne tridimenzionalne strukture in postanejo funkcionalni proteini. Naj gre za encime, protitelesa ali strukturne beljakovine, aminokisline so jedro teh bioloških makromolekul.

Metabolične poti: kemijski mojstri

Aminokisline so sestavni del različnih presnovnih poti, ne le tvorbe beljakovin. Alanin in glutamin sta na primer ključna pri poti glukoneogeneze, ki sintetizira glukozo iz virov, ki ne vsebujejo ogljikovih hidratov. Poleg tega so aminokisline, kot so arginin, ornitin in citrulin, ključne v ciklusu sečnine, kjer se odpadni produkt amonijak v jetrih pretvori v sečnino.

Nevrotransmitorji: živčni prenašalci

Nekatere aminokisline delujejo kot nevrotransmitorji ali predhodniki nevrotransmitorjev. Glutamat in aspartat na primer delujeta kot ekscitatorna (pospeševalna) nevrotransmitorja v osrednjem živčevju. Po drugi strani pa gama-aminomaslena kislina (GABA), ki izhaja iz glutamata, deluje kot zaviralni nevrotransmitor. Te aminokisline so ključne pri živčnih signalih in vzdrževanju ravnovesja med ekscitatornimi (pospeševalnimi) in inhibitornimi (zavirajočimi) signali v možganih.

Priporočamo, da preberete tudi vse o lipidih in maščobnih kislinah.

Kako poteka sinteza aminokislin

Transaminacija in deaminacija: dve ključni kemijski reakciji

Transaminacija in deaminacija sta dva ključna biokemijska procesa, ki sta vključena v sintezo aminokislin. Transaminacija je prenos amino skupine iz ene molekule na drugo, običajno iz aminokisline v keto kislino. Ta proces katalizirajo encimi, znani kot transaminaze. Deaminacija pa je odstranjevanje amino skupine iz aminokisline, pri čemer se ta pretvori v keto kislino in amonijak. Ta proces je ključen za katabolizem aminokislin in je pogosto korak v ciklusu sečnine.

Genetski kod: genetski načrt življenja

Genetski kod je niz pravil, ki informacije, shranjene v DNK, prevede v aminokislinsko zaporedje beljakovin. Vsaka aminokislina je kodirana z zaporedjem treh nukleotidov, znanim kot kodon. Kodon AUG na primer označuje aminokislino metionin in služi tudi kot začetni kodon za sintezo beljakovin. Genetski kod je degenerativen ali redundanten, kar pomeni, da lahko več kodonov kodira isto aminokislino, kar zagotavlja stopnjo redundance, ki omogoča nekatere mutacije, pri tem pa se beljakovina, ki nastane, ne spremeni.

Kako lahko s pomočjo inštrukcij izboljšate svoje razumevanje aminokislin

Individualno učenje: prilagojeno vašim potrebam

Inštrukcije ponujajo osebno izkušnjo učenja, ki je prilagojena vašim individualnim potrebam. Ne glede na to, ali imate težave z osnovami ali se želite poglobiti v bolj napredne teme, kot sta presnova aminokislin ali sinteza beljakovin, lahko zasebni učitelj prilagodi učni načrt vašemu učnemu tempu in ciljem.

Praktične izkušnje: več kot le teoretično znanje o aminokislinah

Čeprav učbeniki in predavanja zagotavljajo trdne temelje znanja, ne morejo nadomestiti praktičnih izkušenj. Učne ure pri inštruktorjih so sestavljene iz laboratorijskih vaj, interaktivnih modelov, praktičnih poskusov in uporabe aminokislin v resničnem svetu, kar omogoča bolj celovito razumevanje biokemije.

Razjasnitev in utrditev znanja: obvladovanje zapletenosti aminokislin

Aminokisline in biokemija sta zapletena predmeta s kompleksnimi podrobnostmi. Inštrukcije omogočajo takojšnjo razjasnitev dvomov in utrditev osnovnih konceptov, kar zagotavlja, da boste razumeli nianse strukture, delovanja in pomena aminokislin.

Potrebujete inštruktorja kemije, ki vam lahko nudi individualno pomoč? Poiščite ga na platformi za inštrukcije meet’n’learn z iskalnimi izrazi “inštruktor kemije Celje” ali “učitelj kemije Kranj”.

Če vam bolj ustreza skupinsko učenje, na spletu poiščite “tečaj kemije Ljubljana” ali “učne ure kemije Maribor” in poiščite center za izobraževanje, ki ponuja skupinske tečaje kemije.

Zaključne besede o večplastnem svetu aminokislin

V celovitem spletnem priročniku smo se podali na pot skozi zapleteno poglavje aminokislin, od njihove strukturne raznolikosti do njihovih večplastnih funkcij, kliničnega pomena in prehranskega pomena. Ne glede na to, ali ste študent, ki želi poglobiti svoje razumevanje pri pouku biokemije, ali pa razmišljate o zasebnih inštrukcijah za bolj prilagojeno učenje, študij aminokislin ponuja bogato tapiserijo znanja, ki se prepleta z različnimi področji znanosti in medicine.

Vse o etanolu in alkoholih v kemiji, o fermentaciji, ter o tem, kako nastane pivo.

Pogosto zastavljena vprašanja o tem, koliko je aminokislin in kako so zgrajene

1. Katerih je 20 standardnih aminokislin?

20 standardnih aminokislin je alanin, arginin, asparagin, asparaginska kislina, cistein, glutamin, glutaminska kislina, glicin, histidin, izolevcin, levcin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin in valin.

2. Kakšna je razlika med esencialnimi in neesencialnimi aminokislinami?

Esencialnih aminokislin telo ne more sintetizirati in jih je treba pridobiti s prehrano. Telo lahko sintetizira neesencialne aminokisline, ki v prehrani niso nujno potrebne.

3. Kako so aminokisline vključene v sintezo beljakovin?

Peptidne vezi povežejo aminokisline v polipeptidne verige, ki se nato zvijejo v funkcionalne beljakovine. Ta proces je znan kot sinteza beljakovin.

4. Kakšno vlogo imajo aminokisline pri presnovi?

Aminokisline sodelujejo v različnih presnovnih poteh, vključno z glukoneogenezo, ciklusom sečnine in sintezo nevrotransmitorjev.

5. Kako mi lahko inštrukcije pomagajo bolje razumeti aminokisline?

Inštruktor ponudi prilagojeno individualno učenje in praktične izkušnje, ki zagotavljajo boljše razumevanje aminokislin in njihovih različnih vlog v biokemiji.

6. Kaj so pogojno esencialne aminokisline?

Pogojno esencialne aminokisline običajno niso esencialne, vendar postanejo esencialne v določenih fizioloških pogojih, kot sta bolezen ali stres.

Oglejte si praktične naloge iz matematike z rešitvami: pretvarjanje enot, izrazi in polinomi, številske množice in vrste števil, limite, odvodi in integrali ter kombinatorika.

Viri:

1. ThoughtCO
2. Britannica
3. Wikipedija

Slika s prehranskimi dodatki z aminokislinami, ki odgovarja na vprašanje, koliko je aminokislin.
Slika, na kateri so prehranski dodatki z aminokislinami, ki odgovarja na vprašanje, koliko je aminokislin.