poklicna matura 2024

Poklicna matura predstavlja eno od ključnih faz v izobraževalnem procesu dijakov tehniških in strokovnih srednjih šol v Sloveniji. Poklicna matura 2024 bo zaključila srednješolsko obdobje in odprla vrata nadaljnjemu izobraževanju in zaposlitvi. Priprave na poklicno maturo so zato izjemnega pomena, saj odločajo o nadaljnji karierni poti. V tem prispevku bomo podrobno raziskali, kako poteka poklicna matura, kakšne so možnosti za pripravo na maturo in kaj vse morate vedeti, da boste na izpit čim bolje pripravljeni.

Vas zanima matura 2024 in kako potekajo priprave na splošno maturo? Več si lahko preberete tukaj ➡️

Kaj je poklicna matura in kdo jo lahko opravlja?

Poklicna matura 2024 je oblika zaključnega izpita, ki ga opravljajo dijaki tehniških in strokovnih srednjih šol, poklicno-tehniških programov in tisti, ki so zaključili gimnazijo ter opravili poklicni tečaj. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo, kar mu omogoča vpis v višješolske in visokošolske študijske programe. (1)

Poklicna matura 2024: pogoji za opravljanje

Da bi lahko pristopili k poklicni maturi 2024, morate izpolnjevati določene pogoje:

 • Uspešno zaključiti 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja.
 • Uspešno zaključiti 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja.
 • Zaključiti 4. letnik gimnazije in opraviti poklicni tečaj.
 • Opraviti mojstrski izpit.

Kdaj in kje se lahko prijavite na poklicno maturo?

Prijave za poklicno maturo potekajo na šolah, kjer ste opravili zaključni letnik. Rok za prijavo je določen s koledarjem poklicne mature. Posebno pozornost je treba nameniti tudi kandidatom s posebnimi potrebami, ki morajo prijavi priložiti izpolnjen obrazec za uveljavljanje svojih pravic.

Kaj je NPZ 2024?

priprave na poklicno maturo 2024
Prijave za poklicno maturo 2024 bodo potekale na vaši šoli.

Kako poteka poklicna matura

Poklicna matura je sestavljena iz štirih glavnih predmetov: slovenščine, matematike ali tujega jezika, strokovnega predmeta in seminarske naloge, projekta ali izdelka z zagovorom. Ta struktura omogoča široko paleto znanj in spretnosti, ki jih bodo kandidati potrebovali v svojih nadaljnjih poklicnih in izobraževalnih poteh.

Predmeti na poklicni maturi 2024

 1. Slovenščina: Praviloma je to obvezen predmet, kjer se preverjajo jezikovne kompetence.
 2. Matematika ali tuji jezik: Odvisno od programa in izbire kandidata. Oba predmeta preverjata različne kompetence, od matematičnega razumevanja do jezikovnih veščin.
 3. Strokovni predmet: Ta del je specifičen za vsako smer izobraževanja in preverja strokovna znanja, ki so ključna za nadaljnje izobraževanje ali vstop na trg dela.
 4. Seminarska naloga, projekt ali izdelek z zagovorom: Ta del izpita je prav tako prilagojen izobraževalnemu programu in običajno zahteva, da kandidat samostojno izdela določen izdelek, projekt ali seminarsko nalogo, ki jo nato zagovarja pred izpitno komisijo.

Poklicna matura in tri izpitne roke

Poklicna matura poteka v treh glavnih rokih: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Za dijake zaključnih letnikov je v marcu možen tudi predmaturitetni preizkus, ki služi kot generalna vaja pred dejanskim izpitom. (3)

 • Zimski rok (februar)
  • Zadnji rok za prijavo: 3. december 2023
  • Začetek poklicne mature: 1. februar 2024
 • Spomladanski rok (maj – junij)
  • Zadnji rok za prijavo: 30. marec 2024
  • Začetek poklicne mature: 29. maj 2024
 • Jesenski rok (avgust – september)
  • Zadnji rok za prijavo: 5. julij 2024
  • Začetek poklicne mature: 23. avgust 2024

Poklicna matura v dveh delih

Izjemoma je možno poklicno maturo opravljati v dveh delih, v dveh zaporednih rokih. Ta možnost je na voljo kandidatom brez statusa dijaka, kandidatom s posebnimi potrebami in tistim, ki jim to dovoli Državna komisija za poklicno maturo na podlagi utemeljene vloge in priloženih dokazil. (2)

Dodatni predmet za univerzitetni študij

Za kandidate, ki želijo nadaljevati študij na univerzitetni ravni, je na voljo tudi možnost opravljanja dodatnega izpita iz posameznega predmeta splošne mature. Ta možnost ni na voljo za vse univerzitetne študijske programe, vendar pa velika večina programov to omogoča.

Oglejte si 8 zabavnih znanstvenih poskusov za otroke in največja odkritja v biologiji.

Priprave na poklicno maturo 2024

 • Pripravite si načrt učenja
  • Začnite zgodaj in si pripravite načrt učenja, ki pokriva vse predmete in teme.
  • Predvidite čas za ponovitev in samopreverjanje.
 • Za učenje uporabite vsa gradiva, ki so na voljo:
  • Uporabite različna gradiva, kot so pretekli izpiti, maturitetne pole, učbeniki, delovni zvezki in spletni viri.
 • Lotite se skupinskega učenja
  • Razmislite o skupinskem učenju s sošolci ali prijatelji.
  • Debata in izmenjava mnenj lahko pripomoreta k boljšemu razumevanju snovi.
 • Pomoč inštruktorja ali zasebnega učitelja
  • Če potrebujete dodatno pomoč ali usmerjanje, razmislite o najemu inštruktorja ali zasebnega učitelja.
  • Strokovna pomoč vam bo pomagala bolje razumeti zahtevne koncepte.
 • Samoevalvacija
  • Redno preverjajte svoje znanje s pomočjo testov in vaj.
  • Samoevalvacija vam bo pomagala prepoznati šibke točke in področja za izboljšavo.
kako poteka poklicna matura 2024 s pomočjo inštruktorja
Priprave na poklicno maturo 2024 lahko izvedete tudi s pomočjo inštruktorja.

Priprave na poklicno maturo z inštruktorjem ali zasebnim učiteljem

Poklicna matura 2024 ni tako preprosta, kakor se vam morda zdi na prvi pogled. Če se vam zdi, da potrebujete pomoč, ne oklevajte in se za pomoč obrnite na usposobljene inštruktorje. S pravim inštruktorjem ali zasebnim učiteljem se lahko priprave na poklicno maturo spremenijo v manj stresno in bolj uspešno izkušnjo. Ampak kako izbrati pravega inštruktorja?

Na spletni strani meet’n’learn lahko najdete inštruktorje za različne predmete, ki so del maturitetnega izpita. Platforma vam omogoča, da si ogledate profile različnih inštruktorjev, njihove ocene in mnenja prejšnjih učencev. To vam lahko pomaga pri izbiri inštruktorja, ki najbolje ustreza vašim potrebam.

Če iščete brezplačna učna gradiva, je odličen vir spletna stran Inštrukcije Blog. Na tej spletni strani lahko najdete gradiva za angleščinomatematikobiologijokemijofrancoščino in glasbo. Spletna gradiva so dobra dopolnitev k običajnim učbenikom in vam lahko pomagajo pri razumevanju kompleksnejših tem.

Z uporabo učnih virov in z izbiro pravega inštruktorja so lahko vaše priprave na poklicno maturo 2024 veliko bolj učinkovite.

Poklicna matura 2024 je pomemben mejnik

Poklicna matura je pomemben mejnik na izobraževalni poti vsakega dijaka, ki se odloči za strokovno izobraževanje. Opravljanje poklicne mature zahteva pripravo, predanost in doslednost, vendar pa odpira vrata do srednje strokovne izobrazbe in možnosti za nadaljnji univerzitetni študij. Pomembno je razumeti pogoje, roke in postopke za opravljanje poklicne mature ter se pripraviti na izpite s trdim delom.

Zavedajte se, da je vsak izpit priložnost, da pokažete svoje znanje in veščine ter dosežete svoje izobraževalne cilje. S pravilno pripravo in podporo učiteljev ter inštruktorjev lahko uspešno opravite poklicno maturo in se odpravite na pot do novega znanja in kariernih priložnosti.

Ne pozabite, da je izobrazba ključna za vaš uspeh v prihodnosti, zato se zavzemajte za svoje cilje in si prizadevajte za najboljše rezultate pri poklicni maturi. Srečno pri opravljanju poklicne mature 2024 in vaši nadaljnji izobraževalni poti!

VIR (1) – Matura Wikipedija
VIR (2) – RIC
VIR (3) – eUprava