NPZ 2024 ali nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja, skrajšano NPZ ali NPZ 2024, je postopek, s katerim se v Sloveniji meri in vrednoti znanje učencev osnovnih šol. Sistem preverjanja znanja je zasnovan tako, da omogoča objektivno ocenjevanje znanja na nacionalni ravni in je ključen za nadaljnjo izobraževalno pot osnovnošolcev.

NPZ 2024 in njegov pomen v slovenskem izobraževalnem sistemu

Nacionalno preverjanje znanja je ključna faza na izobraževalni poti vsakega učenca v Sloveniji. Si učenec 6. ali 9. razreda? Potem ti končno preverjanje znanja omogoča vpogled v splošno raven znanja in postavi temelje za nadaljnjo izobraževalno pot. V šolskem letu 2023/2024 NPZ prinaša nove elemente, ki dodatno izboljšujejo ta že tako pomemben izobraževalni proces.

V prispevku bomo skupaj raziskali, iz česa je sestavljen NPZ, kako se nanj najbolje pripraviti, in kako vpliva na nadaljnje izobraževanje.

Vas zanima matura 2024 in kako potekajo priprave na splošno maturo? Več si lahko preberete tukaj ➡️

Ključni izrazi in terminologija

Razumevanje ključnih terminov je nujno za globje razumevanje NPZ in vseh njegovih sestavin. Ta del je zlasti koristen za starše in učence, ki se prvič srečujejo z nacionalnim preverjanjem znanja.

 • RIC NPZ: Državni izpitni center (RIC) je institucija, ki je odgovorna za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja. Preko RIC so objavljene in urejene vse informacije, statistike in analize glede preverjanja.
 • Analiza dosežkov NPZ: To je podroben pregled rezultatov NPZ, ki ga izvede RIC. Analiza vključuje statistične in vsebinske preglede dosežkov učencev in služi kot podlaga za oceno znanja na ravni šole, razreda ali celo posameznega učenca.
 • Vaje za NPZ: To so različne aktivnosti in naloge, ki jih lahko učenci izvajajo pred preverjanjem znanja, da se bolje pripravijo na testiranje. Vaje so običajno zasnovane tako, da simulirajo prave pogoje testiranja in vrste vprašanj, ki se lahko pojavijo.
 • NPZ 2024: Ta izraz se nanaša na NPZ, ki se izvaja v šolskem letu 2023/2024. Vsako leto se lahko pravila in struktura preverjanja znanja rahlo spremenijo, zato je pomembno, da si ogledate najnovejše informacije, ki jih objavi RIC. (2)

Kako se pripraviti na izpit iz slovenščine na osnovni ravni.

Kaj je NPZ 2024 in zakaj je pomemben?

Nacionalno preverjanje znanja je standardizirani test, ki meri znanje in sposobnosti učencev v osnovnih šolah. Glavni razlog za njegovo izvajanje je pridobivanje objektivnih podatkov o znanju učencev, ki služijo kot orodje za šole, učitelje, starše in same učence.

Pomembni elementi NPZ:

 • Objektivna ocena: NPZ omogoča nepristransko oceno znanja, neodvisno od šole ali učitelja.
 • Pregled nad znanjem: Testi ponudijo podrobno sliko o znanju učenca na različnih področjih, od matematike do slovenščine.
 • Orientacija za prihodnost: Rezultati lahko služijo kot vodilo za izbiro srednje šole ali celo poklicne poti. (1)

Vas zanima poklicna matura in kako potekajo priprave? Preberite tukaj ➡️

Kaj je NPZ? NPZ 2024 je nacionalno preverjanje znanja
V tem poglavju smo se osredotočili na to, kaj je NPZ 2024 in zakaj ima ključno vlogo v izobraževalnem sistemu.

Kako je sestavljen NPZ 2024

Razumevanje strukture nacionalnega preverjanja znanja 2024 je ključno za učinkovito pripravo in uspešno izvedbo testa. NPZ ni le preizkus znanja, ampak tudi priložnost za učence, da se osredotočijo na svoje prednosti in slabosti. Pripravili smo strnjen seznam ključnih elementov, ki vam lahko pomaga pri boljšem razumevanju testa:

 • Predmeti:
  • Matematika
  • Slovenščina
  • Tretji predmet (npr. zgodovina, geografija)
 • Format vprašanj:
  • Izbirna vprašanja
  • Odprta vprašanja
 • Trajanje testa:
  • Matematika: 60 minut
  • Slovenščina: 60 minut
  • Tretji predmet: 45 minut
 • Ocenjevanje:
  • Koliko točk pri NPZ? Za vsak predmet od 0 do 100 točk.
 • Dodatna gradiva za pripravo:
  • Vaje za NPZ
  • Testni listi

Kdaj so NPZ v šolskem letu 2023/2024

Če želite nacionalno preverjanje znanja uspešno opraviti, je pomembno, da poznate ključne datume, ki so povezani z izvedbo testa. Tukaj je tabela, ki vam lahko pomaga pri boljši organizaciji:

DatumDogodek6. razred9. razred
1. sep 2023Objava sklepa ministra za izbor tretjega predmeta in določitev šol🟠
7. maj 2024NPZ iz slovenščine ali madžarščine ali italijanščine🟠🟠
9. maj 2024NPZ iz matematike🟠🟠
13. maj 2024NPZ iz tretjega predmeta🟠
13. maj 2024NPZ iz angleščine ali nemščine🟠
3. jun 2024Šola seznani učence z dosežki🟠
3. – 5. jun 2024Vpogled v ovrednotene naloge, možnost poizvedbe🟠
5. jun 2024Rok za poizvedbe🟠
7. jun 2024Šola seznani učence z dosežki🟠
7. – 11. jun 2024Vpogled v ovrednotene naloge, možnost poizvedbe🟠
11. jun 2024Rok za poizvedbe🟠
14. jun 2024Razdelitev obvestil o dosežkih🟠
24. jun 2024Razdelitev obvestil o dosežkih🟠
Kdaj so NPZ 2024? (1)

Kako se pripraviti na NPZ?

Priprava na nacionalno preverjanje znanja je proces, ki zahteva čas, načrtovanje in pravo strategijo. Tukaj je nekaj korakov, ki vam lahko pri tem pomagajo:

Načrtujte vnaprej:

 • Razpored učenja: Začnite pripravo na nacionalno preverjanje znanja vsaj nekaj mesecev vnaprej in si razdelite čas za vsak predmet.

Uporabite prava gradiva:

 • Vaje za NPZ: Te vaje so odličen način za spoznavanje tipov vprašanj in formata testa.

Izkoristite dodatne vire:

 • Inštrukcije: Za bolj usmerjeno pripravo lahko poiščete inštruktorje ali zasebne učitelje, ki so specializirani za NPZ.

Sodelujte s šolo:

 • Pogovor z učitelji: Učitelji so dragocen vir informacij in lahko ponudijo dodatne nasvete za pripravo.
Vaje za NPZ 2024
Priprava na NPZ je pomembna za doseganje dobrih rezultatov. Z dobrim načrtom in uporabo pravih virov se lahko bolje pripravite in povečate možnosti za uspeh.

Kaj pričakovati na dan NPZ 2024?

Dan nacionalnega preverjanja znanja je za mnoge učence stresen, zato je koristno vedeti, kaj lahko pričakujete, da boste bolj pripravljeni.

Prihod v šolo:

 • Zgodnji prihod: Priporočljivo je, da v šolo pridete vsaj 15 minut pred začetkom testiranja.

Sam test:

 • Trajanje: Vsak test traja določeno število minut, zato je pomembno, da učenci vnaprej vedo, koliko časa imajo na voljo.
 • Vrsta vprašanj: NPZ vključuje različne tipe vprašanj, od izbirnih do odprtega tipa.

Po testiranju:

 • Oddaja testov: Ko se testiranje zaključi, učenci oddajo svoje teste in zapustijo učilnico.
 • Čakanje na rezultate: Po končanem testiranju običajno traja nekaj tednov, da se testi ocenijo in objavijo rezultati.

Poznavanje tega, kaj lahko pričakujete na dan nacionalnega preverjanja znanja, vam lahko pomaga zmanjšati stres in izboljšati vašo uspešnost. (2)

Praktični nasveti za učence in starše

Uspeh na nacionalnem preverjanju znanja ni odvisen samo od šolskega učenja, ampak tudi od priprave doma. Tu je nekaj nasvetov, ki lahko pomagajo učencem in staršem.

 • Uporaba gradiv: RIC in druge izobraževalne institucije ponujajo gradiva, ki so specifično namenjena pripravi na NPZ. Dodatna brezplačna spletna gradiva so na voljo na instrukcije-blog.si.
 • Vaje za NPZ: Te vaje so odličen način za spoznavanje tipov vprašanj in formata testa. Tako boste na dan testiranja bolj sproščeni.
 • Inštrukcije: Inštrukcije so izjemno koristne za bolj usmerjeno pripravo na test. Usposobljene inštruktorje lahko najdete na spletni strani meetnlearn.com.
 • Časovna organizacija: Začnite pripravo dovolj zgodaj in si razdelite čas za vsak predmet.
 • Pogovor z učitelji: Učitelji lahko ponudijo dragocene nasvete in dodatne vire za učenje, ki so prilagojeni posameznemu učencu.
 • Analiza preteklih rezultatov: Preučitev prejšnjih dosežkov in napak lahko pomaga pri prepoznavanju področij, ki potrebujejo dodatno pozornost.

Kako NPZ oblikuje vaše izobraževanje

Nacionalno preverjanje znanja je integralni del slovenskega izobraževalnega sistema. S pomočjo standardiziranih testov, ki jih izvaja RIC, se omogoča objektivna ocena znanja učencev. V času priprav na NPZ za leto 2024 je pomembno, da učenci in starši izkoristijo vse razpoložljive vire za pripravo. To vključuje ne samo šolska gradiva, ampak tudi dodatne vaje za NPZ, inštrukcije in brezplačna spletna gradiva.

Če iščete brezplačna učna gradiva, je odličen vir spletna stran Inštrukcije Blog. Na tej spletni strani lahko najdete gradiva za angleščinomatematikobiologijokemijofrancoščino in glasbo. Spletna gradiva so dobra dopolnitev k običajnim učbenikom in vam lahko pomagajo pri razumevanju kompleksnejših tem.

RIC NPZ ali nacionalno preverjanje znanja
Zaključujem z mislijo, da je NPZ ne samo merilo znanja, ampak tudi priložnost za učence, da razumejo svoje sposobnosti in slabosti, kar je ključno za njihovo nadaljnje izobraževanje.

Oglejte si 8 zabavnih znanstvenih poskusov za otroke in največja odkritja v biologiji.

Pogosta vprašanja o nacionalnem preverjanju znanja

Spodaj smo odgovorili na nekatera pogosta vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja.

1. Koliko točk je možnih pri NPZ 2024?

Na NPZ je možno doseči največ 100 točk za vsak predmet. Točke se nato pretvorijo v ocene, ki lahko vplivajo na izbiro srednje šole.

2. Kdaj so NPZ 2024?

V šolskem letu 2023/2024 so datumi NPZ za 6. razred 9. in 13. maj za 9. razred pa 7., 9. in 13. maj 2024.

3. Kaj je NPZ?

NPZ, ali Nacionalno preverjanje znanja, je standardizirani test za učence osnovnih šol. Test meri znanje in sposobnosti učencev v različnih predmetih, kot so matematika, slovenščina in izbirni tretji predmet.

4. Kaj pomeni NPZ?

Kratica NPZ pomeni Nacionalno preverjanje znanja. Gre za sistem ocenjevanja, ki ga v Sloveniji izvaja Državni izpitni center. Nacionalno preverjanje znanja služi kot orodje za pridobivanje objektivnih podatkov o znanju učencev.

Oglejte si praktične naloge iz matematike z rešitvami: pretvarjanje enot, izrazi in polinomi, številske množice in vrste števil, limite, odvodi in integrali ter kombinatorika.

VIR (1) – Šola Škofije
VIR (2) – RIC NPZ