glive-lišaji-simbioza-mikoriza

Glive so edinstvena skupina živih organizmov, ki niso ne rastline in ne živali. Med glive uvrščamo gobe, kvasovke, plesni in lišaje. So nepogrešljive pri razgradnji odmrlih snovi, zagotavljanju dostopnosti hranil v okolju in sklepanju koristnih medsebojnih odnosov z rastlinami (simbioza). Mikoriza na primer povečuje absorpcijo vode in hranil s pomočjo rastlinskih korenin. V spletnem učbeniku bomo raziskali, kako pomembne so glive v ekosistemu, njihovo raznolikost ter vpliv na naravo in človekove dejavnosti.

Kako se pripraviti na splošno maturo, poklicno maturo, NPZ in izpit iz slovenščine na osnovni ravni.

Glive, kvasovke in plesni – osnove, razložene hitro in preprosto

Se vam mudi? Ne skrbite. Pripravili smo povzetek, kaj so glive, kvasovke in plesni, ki omogočajo hiter in preprost povzetek vseh pomembnih informacij:

🟠 Glive imajo v ekosistemih različne vloge, med drugim razgrajujejo organske snovi, gojijo simbiotske odnose z rastlinami (mikoriza) ter delujejo kot koristni organizmi in patogeni.

🟠 V industriji so glive ključne za proizvodnjo antibiotikov, alkoholnih pijač in sira.

Če se vam glive, kvasovke in plesni zdijo zahtevne, se obrnite na inštruktorja biologije. Ta vam lahko poda individualne napotke, ne glede na to, ali se pripravljate na test ali pa vas biologija le zanima.

Številne vrste gliv in kako jih delimo

Glive so neverjetno raznolike, saj segajo od preprostih enoceličnih do zapletenih večceličnih organizmov. Raznolikost glivam omogoča, da naseljujejo najrazličnejša okolja in opravljajo različne ekološke vloge. Med številnimi vrstami gliv izstopajo kvasovke, plesni, rod Aspergillus in skupina Basidiomycota. Naštete glive imajo edinstvene lastnosti in so za ljudi nepogrešljive.

Kako razvrščamo glive?

Glive delimo v večje kategorije, od katerih se vsaka razlikuje po edinstvenih značilnostih razmnoževanja in zgradbe. Vrste gliv so:

 • Chytridiomycota (hitridomicete) so predvsem vodne glive s preprostimi enoceličnimi strukturami. Hitridomicete so edinstvene, saj imajo gibljive spore z bički.
 • Zygomycota (zigomicete) so vlaknaste glive, ki razgrajujejo hrano in so vir plesni za kruh (krušna plesen). Razmnožujejo se spolno z nastankom zigosporangija.
 • Ascomycota (askomicete) je največja skupina gliv, ki jo sestavljajo kvasovke in plesni. Askomicete so zaprtotrosnice. Ime so dobile po svoji razmnoževalni strukturi, askusu. Ask ali askus je vrečasta celica, kjer nastanejo spore, ki jih imenujemo askospore.
 • Basidiomycota (bazidiomicete) je skupina prostotrosnic ali odprtotrosnic. Med bazidiomicete sodijo gobe, rje in sneti, zanje pa je značilna razmnoževalna struktura, bazidij, ki proizvaja spore.
 • Glomeromycota (glomeromicete) gojijo mikorizo s koreninami večine rastlin, kar olajša izmenjavo hranil.

Kvasovke: enocelični organizmi

Kvasovke so enocelične glive, ki so temelj procesa fermentacije, zaradi česar so neprecenljive pri proizvodnji hrane in pijač, kot so kruh, pivo in vino. Poleg kulinarične uporabe kvasovke prispevajo tudi k proizvodnji biogoriv in farmacevtskih izdelkov, kar kaže na njihovo vsestranskost. Hitro se razmnožujejo z brstenjem, pri katerem nova celica zraste neposredno iz telesa prvotne celice.

Plesni: učinkoviti razkrojevalci

Plesni so večcelične glive, ki uspevajo na organski snovi in razgrajujejo odmrle rastline ter živali. Ker lahko razgradijo kompleksne organske spojine so ključne za kroženje hranil in zdravje tal. Nekatere plesni povzročijo kvarjenje hrane in zdravstvene težave, druge, kot je Penicillium, pa so koristne pri proizvodnji sira in sintezi antibiotikov.

Aspergillus: glavičasta plesen

Aspergillus je rod plesni iz debla askomicet. Aspergili so znani predvsem po uporabi v industriji in zdravstvu. V industriji vrste plesni iz rodu Aspergillus fermentirajo izdelke in proizvajajo encime ter kisline. Nekatere vrste aspergilov so zdravju škodljive, saj povzročajo okužbe dihal in alergije.

Basidiomycota: bazidiomicete ali prostotrosnice

Skupina Basidiomycota zajema glive, ki proizvajajo znane gobe, rje in sneti, ki prizadenejo pridelke. Za bazidiomicete so značilne razmnoževalne strukture, imenovane bazidij, v katerih nastajajo spore. Gobe služijo kot plodišča za razmnoževalne procese. Basidiomycota so v ekosistemu nepogrešljive; razgrajujejo les in gojijo mikorizo z drevesi, kar izboljšuje zdravje gozdov in biodiverziteto.

Slovar gliv in mikologije

 • Aspergillus: Rod plesni, znan po svojem pomenu v medicini in industriji, nekatere vrste pa lahko povzročajo okužbe dihal.
 • Basidiomycota: Rod gliv, za katerega je značilno, da proizvaja spore na bazidiju. Basidiomycota vključuje gobe, rje in sneti.
 • Glive: Kraljestvo heterotrofnih organizmov, ki so življenjskega pomena za ekosisteme, vključno s kvasovkami, plesnimi in gobami. Imajo celične stene iz hitina.
 • Lišaj: Simbiotska združba med glivo in fotosintetskim organizmom (alge ali cianobakterije), ki so potrebne za nastanek tal in delujejo kot kazalnik kakovosti zraka.
 • Plesni: Večcelične glive, ki rastejo v nitkah. Znane so po svoji vlogi pri razgradnji, nekatere vrste pa se uporabljajo v prehrani in medicini.
 • Mikoriza: Simbiotska povezava med glivami in koreninami rastlin, ki izboljša absorpcijo hranil in vode.
 • Patogeni: Mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni pri svojih gostiteljih, med njimi so poleg gliv tudi rastline in živali.
 • Saprofiti: Glive, ki se hranijo z odmrlimi ali razpadajočimi organskimi snovmi in reciklirajo hranila.
 • Simbioza (sožitje): Tesna, dolgoročna združba med dvema biološkima vrstama, ki lahko koristi eni ali obema stranema.
 • Kvasovke: Enocelične glive, ki se uporabljajo pri fermentaciji, proizvodnji kruha, piva in vina, imajo pa tudi vlogo v biotehnologiji.

Glive v ekosistemih: simbioza in še več

Glive so sestavni del zdravega ekosistema, saj sodelujejo pri simbiozi, mikorizi in kroženju hranil. Poleg vloge razkrojevalcev tvorijo koristne združbe z rastlinami, prispevajo k nastajanju tal in podpirajo različne oblike življenja. V tem poglavju bomo predstavili simbiotske odnose med glivami in drugimi organizmi, pri čemer poudarjamo mikorizo in lišaje.

Mikoriza: zavezništvo med koreninami in glivami

Mikoriza predstavlja simbiotsko razmerje med glivami in koreninami večine kopenskih rastlin. Simbiotske glive razširijo domet koreninskega sistema, izboljšajo absorpcijo vode in hranil, medtem ko rastlina glivam dobavlja ogljikove hidrate. Mikoriza pospešuje rast in zdravje rastlin ter izboljšuje kakovost tal, saj povečuje njihovo organsko vsebnost in izboljšuje strukturo. Poznamo dve vrsti mikorize, in sicer: ektomikorizo, kjer gliva okoli rastlinskih korenin tvori ovojnico, in arbuskularno mikorizo, kjer gliva prodre v koreninske celice. Obe vrsti mikorize sta nepogrešljivi v naravnih in kmetijskih ekosistemih, saj podpirata prehrano rastlin in ščitita pred patogeni.

Prednosti mikorize

Vzajemno delovanje med mikoriznimi glivami in rastlinami prinaša obojestranske koristi. Rastline uživajo povečano količino hranil in absorpcijo vode, kar vodi k močnejši rasti, večji odpornosti na sušo in boljši odpornosti proti koreninskim boleznim. V zameno glive prejmejo za rastlino vitalne ogljikove hidrate in amino kisline. Ta odnos je ključnega pomena za ohranjanje zdravja ekosistema, spodbujanje rastlinske raznolikosti ter omogočanje razgradnje in recikliranja organskih snovi. Poudarja nepogrešljivo vlogo mikoriznih gliv pri ekološki trajnosti in kmetijski produktivnosti.

Lišaji: simbioza gliv in alg

Lišaji predstavljajo izjemno simbiozo med glivami in fotosintetičnimi organizmi, običajno algami ali cianobakterijami. To zavezništvo iz svojih sestavnih delov oblikuje povsem različne organizme, ki lahko uspevajo v nekaterih najbolj ekstremnih okoljih na Zemlji, od arktičnih tundre do kamnitih puščav. Lišaji so pionirji kolonizacije habitatov, saj razbijajo skale v prst in ustvarjajo niše za rast drugih rastlinskih vrst. Njihova prisotnost kaže kakovost zraka in zdravje okolja. Lišaji so bioindikatorji, ki spremljajo ekološke spremembe in stopnjo onesnaženosti.

Vloga lišajev v ekosistemih

V ekosistemih imajo lišaji več vlog. So ključnega pomena v procesih nastajanja tal, saj s kemijskimi sredstvi sprožajo razgradnjo kamnin in kopičijo organske snovi, ki pospešujejo razvoj tal. Lišaji prispevajo tudi k biotski raznovrstnosti, saj zagotavljajo habitat in vir hrane za številne organizme. Dobro absorbirajo in zadržujejo vodo, kar koristi okoliškim mikrohabitatom, saj ohranjajo raven vlage. Lišaji odražajo zdravje svojega ekosistema, zato so neprecenljivi pri ekoloških raziskavah.

Saprofiti in patogeni: dvojna vloga gliv

Glive imajo v ekosistemih dvojno naravo, saj delujejo kot saprofiti in patogeni. Saprofitske glive ali gniloživke razgrajujejo odmrlo organsko snov in tako v ekosistem vračajo glavna hranila in ohranjajo zdravje tal. Ta proces razgradnje je nepogrešljiv za nadaljevanje življenjskega cikla v ekosistemu. Nasprotno pa patogene glive povzročajo bolezni rastlin in živali ter predstavljajo izziv za kmetijstvo, gozdarstvo in zdravje.

Saprofiti: gniloživke, ki povzročajo gnitje

Saprofiti ali gniloživke razgrajujejo kompleksne organske spojine v odmrlih rastlinah in živalih. Govorimo o gnitju organske snovi, kar bogati tla, spodbuja rast rastlin in zagotavlja pretok energije skozi prehranjevalne verige. Z razgradnjo organskih odpadkov saprofiti preprečujejo kopičenje odmrlega materiala, kar je nepogrešljivo pri kroženju hranil in trajnosti ekosistema.

Patogene glive: nevarne za rastline in živali

Patogene glive negativno vplivajo na populacije rastlin in živali ter povzročajo različne bolezni, ki vplivajo na prehransko varnost in biotsko raznovrstnost. Glivični patogeni v kmetijstvu povzročajo upad pridelka in drage prakse upravljanja. V naravnih ekosistemih zmanjšajo biotsko raznovrstnost in spremenijo strukturo habitatov. Spremljanje in obvladovanje patogenih gliv sta bistvenega pomena za zaščito ekosistemov, kmetijske produktivnosti in zdravja živali, kar poudarja potrebo po stalnih raziskavah in učinkovitih strategijah obvladovanja bolezni.

Kako glive vplivajo na življenje ljudi

Glive močno vplivajo na življenje ljudi, saj so prisotne v medicini, kmetijstvu industriji pa tudi v vsakdanjem življenju. Glive so lahko koristne, kot na primer mikorizne glive, ali pa škodljive, kot na primer patogene glive. Od odkrivanja zdravil, ki rešujejo življenja, do proizvodnje živil in biogoriv, so glive sestavni del številnih procesov, ki podpirajo sodobno družbo. Predstavljajo pa tudi velik izziv, zlasti v kmetijstvu, kjer so odgovorne za bolezni, ki vplivajo na donos in kakovost pridelkov.

Glive v medicini: od penicilina do sodobnih zdravil

 • Penicilin, pridobljen iz plesni Penicillium notatum, je bil prvi antibiotik.
 • Glive proizvajajo zdravila za okužbe, holesterol in presaditve organov.
 • Raziskave gliv lahko privedejo do novih načinov zdravljenja raka in bolezni.
 • Glive so bistvenega pomena pri razvoju zdravil in raziskavah na področju zdravja.

Glive v kmetijstvu: mikoriza in patogene glive

 • Mikorizne glive pomagajo rastlinam pri boljši rasti in izboljšujejo tla.
 • Patogene glive povzročijo bolezni pridelka in gospodarsko izgubo.
 • Če želimo ohraniti zdravo kmetijstvo, moramo dobro poznati vlogo gliv.

Glive v industriji in biotehnologiji

 • Glive proizvajajo encime, antibiotike in kisline za različne namene.
 • Za izdelavo kruha, piva in sira jih uporabljamo pri fermentaciji.
 • Glive pomagajo pri proizvodnji bioetanola, obnovljivega goriva.
 • Čistijo onesnaževala iz okolja (bioremediacija).
 • Genetski inženiring gliv širi njihovo uporabo.
 • Glive so ključnega pomena za industrijo in okoljsko trajnost.

Vas zanima kemija v vsakdanjem življenju? Lotite se preprostih poskusov ali se posvetujte z inštruktorjem kemije ter spoznajte znanstveno ozadje vsakdanjih pojavov.

Naučite se vse o glivah s pomočjo inštruktorja

Glive imajo različne vloge v našem okolju in industriji. Razgrajujejo odpadke, sodelujejo z rastlinami, povzročajo bolezni in se uporabljajo v biotehnologiji. S preučevanjem gliv spoznamo njihov ekološki vpliv, zdravstvene koristi in uporabo v industriji. Inštruktor biologije vam lahko poda poglobljeno znanje mikologije in na preprost način razloži zapletene interakcije gliv z drugimi organizmi.

Recimo, da iščete učitelja biologije. V tem primeru lahko s preprostim iskanjem, kot je “inštruktor biologije Celje” ali “učitelj biologije Ljubljana” na platformah, kot je meet’n’learn, najdete najboljšega zasebnega učitelja.

Če imate rajši skupinsko učenje, lahko zlahka najdete poučevanje biologije v bližini, če na spletu poiščete “učne ure biologije Maribor” ali “inštrukcije biologije Koper”. Tako boste našli center za izobraževanje, ki ponuja skupinske inštrukcije biologije.

Glive, kvasovke, plesni in lišaji: pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj so glive?

Glive so kraljestvo organizmov, ki se razlikuje od rastlin in živali. Med glive sodijo kvasovke, plesni in gobe. Znane so po svoji vlogi pri razgradnji in simbiozi.

2. Kako se glive razmnožujejo?

Glive se razmnožujejo tako, da v okolje sproščajo spore, ki lahko v ustreznih okoljskih pogojih zrastejo v nove organizme.

3. Kaj je mikoriza?

Mikoriza je simbiotska združba med glivami in koreninami rastlin, ki izboljša absorpcijo hranil in vode za rastlino.

4. Ali so vse glive koristne?

Ne, medtem ko so mnoge glive koristne kot razkrojevalci ali simbionti, so druge lahko škodljivi patogeni za rastline in živali.

5. Ali lahko glive uporabljamo v medicini?

Da, glive se uporabljajo v medicini za proizvodnjo antibiotikov, kot je penicilin, in drugih farmacevtskih izdelkov.

6. Kako glive vplivajo na kmetijstvo?

Glive vplivajo na kmetijstvo kot koristni simbionti, ki izboljšujejo rast rastlin, in kot patogeni, ki lahko povzročajo bolezni.

7. Kakšno vlogo imajo glive v ekosistemih?

Glive imajo v ekosistemih ključno vlogo, predvsem kot razkrojevalci, ki reciklirajo hranila, in kot partnerji v simbiotskih odnosih.

8. Ali lahko glive uporabimo v biotehnologiji?

Da, glive uporabljamo v biotehnologiji, saj lahko proizvajajo encime, antibiotike in druge dragocene snovi.

Kaj je hipertonična raztopina?

Reference:

1. Microbiology Society
2. Britannica
3. Wikipedia

mikoriza-rastline-korenine-glive-simbioza
Mikorizne glive in rastlinske korenine v simbiozi poudarjajo povezavo ekosistemov.