Ste bili kdaj priča nastanku rje na železu ali pa koščku sadja, ki je po prerezu postal rjav? Potem ste se z redoks reakcijami že srečali. Redoks reakcije so sestavljene iz oksidacije in redukcije ter odigrajo ključno vlogo v številnih naravnih in industrijskih postopkih. Bolj kot boste nadgrajevali znanje kemije, bolj pomembno je, da imate trdne temelje redoks reakcij.

Poiščite svojega inštruktorja kemije na meet’n’learn in nadgradite znanje!

Danes se bomo naučili:

 • Osnove redoks reakcij.
 • Urejanje enačb redoks reakcij.
 • Primeri redoks reakcij v različnih okoljih.
 • Uporaba v vsakdanjem življenju.
 • Vloga inštruktorjev kemije.
 • Uporabni spletni viri in orodja za učenje kemije.
 • Pogosto zastavljena vprašanja na temo redoks reakcij.
 • Obsežen slovar ključnih kemijskih izrazov.

Vas zanima biologija? Raziščite našo obsežno zbirko poučnih prispevkov s področja biologije, ki vam bodo poenostavili marsikatere zapletene pojme. Inštruktorji so namesto vas raziskali in pojasnili fotosintezo, zelene alge, svet bakterij in virusov ter obsežno področje genetike in celic. Razširite svoje znanje z našo pomočjo!

Razumevanje redoks reakcij: Redukcija in oksidacija

Izraz “redoks” reakcije je okrajšava za reakcije “oksidacije in redukcije” oziroma redukcijsko-oksidacijske reakcije. Gre za kemijsko reakcijo, kjer atomi spremenijo svoje oksidacijsko stanje. Rdeča nit redoks reakcije je prenos elektronov med dvema spojinama, fascinanten proces, ki ga bomo podrobneje preučili v nadaljevanju. Zaradi široke praktične uporabe v industriji in v vsakdanjem življenju je razumevanje redoks reakcij bistveni del celovitega izobraževanja na področju kemije.

V prispevku bomo razložili, kaj so redoks reakcije ter razčlenili, kako so sestavljene. V nadaljevanju jih bomo ponazorili tudi s praktičnimi primeri in enačbami ter predstavili, kako se urejajo enačbe redoks reakcij. Ogledali si bomo, kje lahko redoks reakcije srečamo v vsakdanjem življenju in kje v industriji. Poglobili se bomo tudi v to, kako vam lahko pri učenju pomaga inštruktor oziroma zasebni učitelj kemije, in v spletne vire, ki so na voljo za nadgradnjo znanja.

Redoks reakcije, kratica za redukcijsko-oksidacijske reakcije, spadajo med temeljne kemijske procese, tako v naravi, ki nas obkroža in v industrijskih okoljih. Zaradi njihove vsesplošne prisotnosti in pomembne uporabe je razumevanje redoks reakcij pomemben mejnik pri obvladovanju kemije.

Kaj je viskoznost in kako jo izračunamo?

Razvozlajmo “redoks”

Izraz redoks pomeni, da redukcija in oksidacija pri redoks reakcijah potekata sočasno. Pri redoks reakciji se ena snov oksidira (reducent, ki izgubi elektrone in rečemo, da je donor elektronov), druga pa se reducira (oksidant, ki pridobi elektrone in rečemo, da je akceptor elektronov). Ti procesi potekajo hkrati in si jih enostavno zapomnimo s kratico OJI RJP, ki pomeni “oksidacija je izguba” in “redukcija je pridobitev”.

Oksidacija in redukcija ne moreta potekati ločeno; sta procesa, ki vedno potekata hkrati. Snov, ki izgubi elektrone, se oksidira, snov, ki te elektrone pridobi, pa se reducira. Ta odnos med reducentom in oksidantom je ključni koncept prenosa elektronov, ki je v središču vseh redoks reakcij.

Kaj so oksidanti in reducenti

V tandemskem plesu elektronov spoznamo dva glavna udeleženca: oksidante in reducente. Oksidant je snov, ki v skladu s svojim imenom oksidira druge snovi. Pri tem sprejme elektrone druge snovi, sam pa se pri tem reducira. Druga snov izgubi elektrone in oksidira.

Reducent je snov, ki lahko reducira druge snovi. Pri tem odda elektrone, zaradi česar druga snov pridobi elektrone in se reducira. Reducent se v tem primeru oksidira. Ta zapletena izmenjava elektronov poganja redoks reakcijo.

Kako izračunamo molsko maso in masni delež?

Zakaj so elektroni pri redoks reakcijah tako pomembni

Elektroni so glavni igralci v redoks reakcijah, lahko si jih predstavljate kot temelj. Ko atom, ion ali molekula odda elektron (in se oksidira), mora biti na voljo druga snov, ki ga sprejme (in se pri tem reducira). To medsebojno delovanje tvori jedro redoks reakcije.

Oksidacijsko stanje je indikator stopnje oksidacije

Pomembno je, da razumete kaj je oksidacijsko stanje, ki je temelj redoks reakcij. Oksidacijsko stanje predstavlja hipotetični naboj, ki bi ga imel atom, če bi bili vsi skupni elektroni v molekuli v celoti dodeljeni atomu z večjo afiniteto do elektronov. Je indikator stopnje oksidacije atoma oziroma kemijske spojine. Spremembe oksidacijskega stanja med kemijsko reakcijo kažejo na redoks reakcijo.

Zvišanje oksidacijskega stanja atoma predstavlja oksidacijo, medtem ko zmanjšanje predstavlja redukcijo. Z analizo teh števil lahko ugotovimo, ali gre za redoks reakcijo, in če je, kateri atomi so oksidirani in kateri reducirani.

Vse o etanolu in alkoholih v kemiji.

Primeri in urejanje enačb redoks reakcij

Redoks reakcije so s svojo živahno dinamiko izmenjave elektronov ključni akterji v številnih naravnih in industrijskih procesih. Spodaj bomo prikazali nekaj primerov in razložili, kako se uredi enačba redoks reakcije.

Primer preproste redoks reakcije

Preprost primer redoks reakcije je reakcija med vodikom in fluorom, pri kateri nastane vodikov fluorid:

H2 + F2 → 2HF

V tej reakciji se vodik oksidira (izgubi elektrone), fluor pa reducira (prejme elektrone).

Kaj so hidroksidi?

Kako urediti enačbo redoks reakcije

Enačbe redoks reakcij urejamo podobno kot druge kemijske enačbe, vendar pri tem poskrbimo, da se poleg števila atomov ujema tudi število prejetih in oddanih elektronov. Predlagamo, da si postopek urejanja enačbe redoks reakcije poenostavite tako, da reakcijo razdelite na posamično uravnotežene oksidante in reducente oziroma zapišete spremembe s polovičnimi enačbami.

Urejanje enačbe redoks reakcije bomo prikazali na primeru razgradnje vodikovega peroksida (H2O2) na vodo (H2O) in kisik (O2):

 1. Oksidacija: 2H2O2 → 2H2O + O2
 2. Redukcija: Pri tej reakciji se ne zgodi nič, saj se nobena snov ne reducira.

Po urejanju polovičnih enačb oksidacije in redukcije ju združimo in tako dobimo urejeno kemijsko reakcijo.

Nadaljujmo z drugo redoks reakcijo in uredimo njeno enačbo. Oglejmo si reakcijo, pri kateri železovi(II) ioni reagirajo s permanganatom (MnO4) v kisli raztopini, pri čemer nastanejo železovi(III) in manganovi(II) ioni:

 1. Oksidacija: Fe2+ → Fe3+ + e
 2. Redukcija: MnO4 + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4H2O

Po urejanju polovičnih delov reakcije ju združimo in tako dobimo urejeno redoks reakcijo:

5Fe2+ + MnO4 + 8H+ → 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O

Na tak način boste lahko urejali tudi enačbe zapletenih redoks reakcij.

Redoks reakcije v različnih okoljih

Redoks reakcije lahko potekajo v kislih ali bazičnih pogojih, kar zahteva poseben pristop za urejanje enačb. V kislih raztopinah običajno uporabljamo H+ ione in H2O, medtem ko v bazičnih raztopinah za urejanje uporabljamo ione OH.

Vse o kislinah, bazah in pH.

Redoks reakcije v vsakdanjem življenju

Ste vedeli, da lahko redoks reakcije zelo pogosto srečamo v vsakdanjem življenju? Predstavljamo nekaj primerov, ob katerih se boste začudili, da tega še niste vedeli.

 • Izgorevanje: Izgorevanje oziroma gorenje lesa je tipična redoks reakcija, pri kateri se ogljik v lesu (C) oksidira in nastane ogljikov dioksid (CO2), kisik (O2) pa se reducira.
 • Dihanje: Pri celičnem dihanju se glukoza (C6H12O6) oksidira, kisik (O2) pa reducira, pri čemer nastaneta voda (H2O) in ogljikov dioksid (CO2).
 • Korozija: Nastajanje rje je počasna redoks reakcija, pri kateri se železo (Fe) oksidira in nastane železov(III) oksid (Fe2O3), ki je pogosta oblika rje.

Z razumevanjem zgornjih primerov postane koncept redoks reakcij bolj oprijemljiv, saj poudarja njihovo vlogo v našem vsakdanjem življenju in naravnih pojavih.

Odkrijte halogenide in sulfide.

Praktična uporaba redoks reakcij

Redoks reakcije so več kot le zanimivi kemijski procesi; na njih temeljijo številni vsakdanji pojavi in industrijske aplikacije. Redoks reakcije so povsod, od naših teles do elektronike, ki jo vsakodnevno uporabljamo. V nadaljevanju si oglejte nekaj ključnih področij, kjer uporabljamo redoks reakcije:

 • Proizvodnja energije: Na podlagi redoks reakcij delujejo številne naprave za shranjevanje ali pretvorbo energije, kot so baterije in gorivne celice. V bateriji se na primer anoda oksidira, pri čemer izgubi elektrone, katoda pa se reducira, pri čemer sprejme oddane elektrone. Tok elektronov proizvaja električno energijo, ki poganja naše naprave.
 • Metabolni procesi: Številni življenjski procesi, kot je na primer celično dihanje, temeljijo na redoks reakcijah. Pri tem se glukoza oksidira in združi s kisikom, ki se reducira. Ob reakciji se sprostijo energija, ogljikov dioksid in voda.
 • Industrijski procesi: Od redoks reakcij so odvisni tudi številni industrijski postopki. Redoks reakcije uporabljamo pri proizvodnji gnojil in plastike ter pri različnih kemijskih sintezah. Haberjev postopek na primer reducira dušik v amonijak, ki je ključna komponenta številnih gnojil.
 • Redoks reakcije v naravnem okolju: Redoks reakcije pogosto srečamo tudi v naravi. Na železu na primer zaradi oksidacijskega procesa nastaja rja, ko režemo sadje in zelenjavo pa se zaradi oksidacije pojavi rjava barva.

Kako izračunati koncentracijo raztopine?

Vloga inštruktorjev in zasebnih učiteljev pri učenju kemije

Dejstvo je, da v kemiji srečamo veliko zapletenih konceptov, formul in enačb. Včasih nam učenje vsega tega predstavlja kar velik izziv. Inštruktorji imajo pomembno vlogo pri poenostavljanju zapletenih poglavij, kot so redoks reakcije. Inštruktor kemije vam kompleksno temo razloži tako, da bo veliko bolj razumljiva, kot pa če bi poslušali zgolj razlago učitelja v šolskih klopeh. Inštruktor vam nameni popolno pozornost in se prilagodi vašemu slogu učenja. Individualna pozornost in takojšnje povratne informacije dvignejo vaš nivo znanja in samozavest ter izboljšajo vaš uspeh pri predmetu kemije.

Potrebujete inštruktorja kemije, ki vam lahko nudi individualno pomoč? Poiščite ga na platformi za inštrukcije meet’n’learn z iskalnimi izrazi “inštruktor kemije Koper” ali “učitelj kemije Velenje”.

Če vam bolj ustreza skupinsko učenje, na spletu poiščite “tečaj kemije Ljubljana” ali “učne ure kemije Maribor” in poiščite izobraževalne centre, ki ponujajo skupinske tečaje kemije.

Spletni viri za učenje kemije

Digitalna doba ponuja številne spletne vire za učenje kemije. Spletna mesta, kot so Khan Academy, Coursera in Chemguide, ponujajo brezplačne tečaje in izobraževalno gradivo. Interaktivna orodja, kot so programska oprema za molekularno modeliranje in virtualni laboratoriji, lahko simulirajo resnične poskuse. Spletni forumi, kot je Stack Exchange, vam omogočajo, da postavljate vprašanja in sodelujete v zanimivih razpravah. Spletni viri ponujajo prilagodljive možnosti učenja in izvrstno dopolnjujejo tradicionalno učenje v šolskih klopeh.

Kako nastane kovalentna vez?

Zaključek

Zaključimo lahko, da so redoks reakcije v kemiji izredno pomembne. Ravno tako kot je pomembno, da postavite dobre temelje kemije, ki se začnejo graditi z razumevanjem redoks reakcij. Če boste usvojili osnove redoks reakcij in urejanje enačb redoks reakcij, boste samozavestno krmarili tudi po bolj zapletenih reakcijah. Predstavili smo več nazornih primerov in praktičnih enačb, ki nakazujejo, kako pomembne so redoks reakcije v različnih okoljih in pri uporabi v vsakdanjem življenju.

Pomembna pa je tudi vloga inštruktorjev, ki poenostavijo še tako zapletene koncepte v kemiji in vam nudijo prilagojene učne ure. Ne glede na to, ali gre za zasebne inštrukcije ali tečaj kemije, lahko z usposobljenim inštruktorjem močno izboljšate svoje razumevanje in nadgradite znanje. Svojo učno pot dopolnite z raziskovanjem spletnih virov in orodij. Za razjasnitev dvomov si oglejte še pogosto zastavljena vprašanja in obsežni kemijski slovar, ki smo ju predstavili na koncu prispevka. Izkoristite pomoč inštruktorjev in zasebnih učiteljev kemije, saj gre vendarle za naložbo v vašo prihodnost.

Poiščite svojega inštruktorja kemije na meet’n’learn in nadgradite znanje!

Pogosta vprašanja: redoks reakcije

1. Kaj je redoks reakcija?

Pri redoks (redukcijsko oksidacijska) reakciji gre za prenos elektronov med dvema snovema. Ena snov elektrone odda in se oksidira, druga pa elektrone sprejme in se reducira.

2. Kako prepoznate redoks reakcijo?

Redoks reakcijo prepoznate tako, da prepoznate spremembe oksidacijskih stanj atomov, ki sodelujejo v reakciji. Če se oksidacijsko stanje atoma pri prehodu od reaktantov k produktom spremeni, je prišlo do redoks reakcije.

3. Kateri so nekateri primeri redoks reakcij?

Primeri redoks reakcij so: proces izgorevanja, kot je kurjenje lesa, celično dihanje v našem telesu in korozijski procesi, kot je rjavenje železa.

4. Kakšen je pomen redoks reakcij v vsakdanjem življenju?

Redoks reakcije so bistvene pri številnih naravnih procesih in tehnoloških aplikacijah. So temelj proizvodnje energije v baterijah in presnovnih procesov v naših telesih ter sodelujejo v številnih industrijskih kemijskih procesih.

5. Kako uredimo enačbo redoks reakcije?

Enačbe redoks reakcij urejamo tako, da poskrbimo, da se poleg števila atomov ujema tudi število prejetih in oddanih elektronov. Postopek urejanja enačbe redoks reakcije poenostavite tako, da reakcijo razdelite na posamično uravnotežene oksidante in reducente oziroma zapišete spremembe s polovičnimi enačbami.

Podroben kemijski slovarček: redoks reakcije

Redoks reakcija: Kemijska reakcija s prenosom elektronov med dvema snovema. Sestavljena je iz dveh sočasnih procesov, oksidacije in redukcije.
Oksidacija: Proces v redoks reakciji, pri katerem snov odda elektrone.
Redukcija: Proces v redoks reakciji, pri katerem snov sprejme elektrone.
Oksidant: Snov, ki v redoks reakciji sprejme elektrone, tj. povzroči oksidacijo druge snovi.
Reducent: Snov, ki v redoks reakciji odda elektrone, tj. povzroči, da se druga snov reducira.
Oksidacijsko stanje: Je hipotetični naboj, ki je dodeljen atomu v molekuli ali ionu, in predstavlja njegov navidezni naboj v spojini.