Angleščina je eden najbolj razširjenih jezikov na svetu, njeno učenje pa lahko posameznikom in družbi odpre številne priložnosti. Pri učenju angleščine se učenci pogosto soočajo z izbiro med dvema glavnima različicama: britanska angleščina in ameriška angleščina. Obe različici sta zelo razširjeni in splošno razumljivi, vsako pa ima svoje prednosti. V prispevku bomo raziskali prednosti učenja britanske in ameriške angleščine ter navedli nekaj nasvetov in literature za učence, ki želijo izboljšati svoje znanje angleščine.

Zgodovinske razlike med britansko in ameriško angleščino

Angleščina je skupni jezik (lingua franca) sodobnega sveta in se kot jezik sporazumevanja in trgovanja uporablja v številnih državah. Z učenjem angleščine si lahko posameznik razširi obzorja, se poveže z ljudmi iz različnih kultur ter dostopa do bogatega znanja in priložnosti. Ne glede na to, ali se učite britansko ali ameriško angleščino, se učite jezika, ki ima mednarodni pomen.

Eden od glavnih razlogov, zakaj sta se britanska in ameriška angleščina razvili ločeno, so zgodovinske in kulturne razlike med obema narodoma. Britanska kolonizacija Severne Amerike v 17. stoletju je na celino prinesla angleški jezik, vendar so priseljenci, ki so prišli v Ameriko, govorili različna narečja z različno izgovarjavo, pravopisom in besediščem. To je privedlo do razvoja regionalnih narečij in različic angleškega jezika.

V zgodnjih dneh kolonij ni bilo standardiziranega črkovanja angleških besed, na pravopis so v veliki meri vplivale želje posameznikov in regionalna narečja. V ameriški angleščini se je zato začel razvijati lasten pravopis, ki se je razlikoval od pravopisa britanske angleščine. Ko je Noah Webster leta 1828 objavil svoj Ameriški slovar angleškega jezika, si je prizadeval ustvariti standard za ameriško angleško pisavo, ki bi jo razlikoval od britanske angleščine. Webster se je zavzemal za poenostavljeno pisavo in je opustil uporabo črke “u” v besedah, kot sta “colour” in “favor”, ki sta v ameriški angleščini postali “color” in “favor”.

Razlike v besedišču so se razvile tudi zaradi zgodovinskih in kulturnih razlik med obema narodoma. Na razvoj teh razlik so vplivali dejavniki, kot so priseljevanje, družbeni razred in gospodarske razmere. V britanski angleščini se za tovornjak uporablja izraz “lorry”, medtem ko se v ameriški angleščini uporablja izraz “truck”. Podobno je v britanski angleščini “chips” vrsta tanko narezanega krompirja, ki je ocvrt, medtem ko se v ameriški angleščini “chips” nanaša na tisto, kar Britanci imenujejo “french fries”.

Izgovarjava in slovnica sta se v britanski in ameriški angleščini ločeno razvili tudi zaradi vpliva različnih regionalnih naglasov in narečij znotraj vsake različice angleščine. Te razlike v izgovarjavi in slovnici lahko pripišemo razvoju različnih regionalnih naglasov in narečij znotraj vsake različice angleščine.

Če želiš izvedeti več o razvoju angleškega jezika, obišči naš blog prispevek o zgodovini in razvoju angleškega jezika.

Podobnosti in razlike med britansko in ameriško angleščino

Britanska in ameriška angleščina sta dve glavni različici angleškega jezika, in čeprav imata veliko skupnega, je med njima tudi nekaj pomembnih razlik. Britanska angleščina je običajno bolj standardizirana in formalna, medtem ko je ameriška angleščina pogosto bolj neuradna in praktična. Britanska angleščina ima tudi bogato kulturno dediščino, saj so z različico povezani literatura, gledališče in film. Po drugi strani pa ameriška angleščina prevladuje v popularni kulturi in medijih ter ima velik vpliv na svetovno poslovanje ter tehnologijo. Pri učenju angleščine je pomembno, da se zavedate podobnosti in razlik, ter izberete različico, ki najbolj ustreza vašim ciljem in potrebam. V splošnem razlike delimo v 5 jezikovnih kategorij: pravopis, besedišče, slovnica, izgovarjava in idiomi. V nadaljevanju bomo predstavili glavne razlike v vsaki kategoriji, da se boste lažje odločili, kateri jezik je za vas bolj primeren. Če želite izvedeti več o podobnostih in razlikah, si oglejte naš blog prispevek o razlikah med britansko in ameriško angleščino.

Pravopisne razlike:

Britanska in ameriška angleščina se v pravopisu bistveno razlikujeta. Razlike lahko zasledimo že v zgodnjih dneh kolonizacije Severne Amerike s strani Britancev. Ameriški slovar angleškega jezika Noaha Webstra, objavljen leta 1828, je bil prvi poskus standardizacije pravopisa ameriške angleščine, s katerim se je nameraval razlikovati od britanske angleščine. Med obema različicama angleščine je več razlik v pravopisu. Beseda “colour” se na primer v ameriški angleščini piše “color”, medtem ko se “centre” piše “center”. Podobno je “theatre” “theater”, “realise” “realize”, “program” “programme” in “analyse” “analyze”.

Razlike v besedišču:

Razlike v besedišču so še ena pomembna razlika med britansko in ameriško angleščino. Obstaja veliko besed, ki se pogosto uporabljajo v eni različici angleščine, v drugi pa ne. V britanski angleščini se na primer za tovornjak uporablja beseda “lorry”, medtem ko se v ameriški angleščini uporablja beseda “truck”. Podobno se v britanski angleščini “chips” nanaša na tanko narezan krompir, ki je ocvrt, v ameriški angleščini pa se “chips” nanaša na “french fries”. Drugi primeri razlik v besedišču so “lift” in “elevator”, “flat” in “apartment”, “biscuit” in “cookie” ter “petrol” in “gasoline”. Več o tem, kako okrepiti angleški besedni zaklad, si preberite v prispevku o krepitvi besednega zaklada.

Slovnične razlike:

Ena izmed najbolj opaznih razlik je v uporabi kolektivnih samostalnikov. V britanski angleščini se kolektivni samostalniki obravnavajo kot ednina, medtem ko se v ameriški angleščini obravnavajo kot množina. V britanski angleščini je na primer “the team is playing well”, v ameriški angleščini pa “the team are playing well”. Razlike so tudi v rabi predlogov, v glagolskem času in besednem redu. Se želite poglobiti v angleško slovnico? Za bolj poglobljeno znanje pravil angleške slovnice si oglejte naš blog prispevek o pogostih slovničnih napakah in kako se jim izogniti.

Razlike v izgovarjavi:

Razlike med britansko in ameriško angleščino so tudi pri izgovarjavi. Najbolj opazna razlika je v načinu izgovarjanja samoglasnikov. V britanski angleščini se na primer samoglasnik v besedi “bath” izgovarja s kratkim “a”, medtem ko se v ameriški angleščini izgovarja z dolgim “a”. Podobno se v britanski angleščini samoglasnik v besedi “dance” izgovarja s kratkim “a”, medtem ko se v ameriški angleščini izgovarja z dolgim “a”. Razlike so tudi v izgovarjavi soglasnikov, saj se nekateri soglasniki v posamezni različici angleščine izgovarjajo drugače.

Idiomi:

Idiomi so besedne zveze, ki se uporabljajo za izražanje določenega pomena, ki morda ni razviden iz dobesedne razlage uporabljenih besed. V britanski angleščini se uporabljajo številni idiomi, ki se ne uporabljajo v ameriški angleščini, in obratno. V britanski angleščini se na primer izraz “the bee’s knees” uporablja za opis nečesa, kar je odlično, medtem ko se v ameriški angleščini za isti pomen uporablja izraz “the cat’s meow”. Podobno se v britanski angleščini izraz “cheeky” uporablja za opis nekoga, ki je predrzen ali nespoštljiv, medtem ko se v ameriški angleščini v podobnem kontekstu uporablja izraz “fresh”.

Prednosti učenja britanske angleščine

Če vas zanima učenje britanske angleščine, ima le-ta kar nekaj prednosti. Prvič, britanska angleščina je najbolj razširjen jezik na svetu z več kot 1,5 milijarde govorcev. To je posledica zgodovinskega vpliva britanskega imperija in Skupnosti narodov (angl. Commonwealth), ki so britansko različico razširile po vsem svetu. Poleg tega je britanska angleščina bolj standardizirana kot ameriška, oglejmo si na primer slovarja Oxford English Dictionary in Cambridge English Corpus, ki vsebujeta jasne in zanesljive razlage ter primere uporabe britanske angleščine. Britanska angleščina v primerjavi z ameriško pogosto velja tudi za bolj prestižno, zlasti v akademskem in poklicnem okolju. V britanski angleščini je večji poudarek na izgovarjavi in naglasu, saj obstaja veliko različnih regionalnih naglasov in narečij. Učenje britanske angleščine lahko učencem pomaga razviti natančnejše in bolj pretanjeno razumevanje angleške izgovarjave.

Prednosti učenja ameriške angleščine

Če vas zanima učenje ameriške angleščine, ima tudi ta kar nekaj prednosti. Prvič, ameriška angleščina prevladuje v popularni kulturi in medijih; hollywoodski filmi, ameriške televizijske oddaje in ameriška glasba vplivajo na ljudi po vsem svetu. Poleg tega ima ameriška angleščina velik vpliv na svetovno poslovanje in tehnologijo, saj številna mednarodna podjetja uporabljajo ameriško angleščino kot svojo Linguo franco (skupni jezik). Ameriška angleščina je znana tudi po svoji preprostosti in praktičnosti, s poudarkom na jasnem in jedrnatem sporazumevanju. Ne nazadnje je ameriška angleščina pogosto bolj neuradna in vsakdanja kot britanska, kar ponuja prednosti pri druženju in povezovanju.

Katero izbrati?

Izbira med britansko in ameriško angleščino je precej težka odločitev, ki je navsezadnje odvisna od vaših osebnih ciljev, interesov in potreb. Če vas zanima akademski ali strokovni vidik (oglejte si naše blog prispevke o izboljšanju poslovne angleščine in premagovanju jezikovnih ovir) ali morda britanska literatura, gledališče ali film, je za vas najboljša izbira britanska angleščina. Če vas bolj zanima popularna kultura, mediji ali tehnologija, ali če se želite osredotočiti na praktične veščine sporazumevanja, potovanja ali študij v tujini (več o tem lahko izveste v blog prispevku o študiju angleščine v tujini), je za vas najboljša izbira ameriška angleščina. Izbira je navsezadnje odvisna od vas in tukaj ni pravilnega ali napačnega odgovora.

Gradiva za učenje angleščine

Ne glede na to, katero različico angleškega jezika boste izbrali za učenje, obstaja veliko literature, ki vam bo pomagala pri izboljšanju znanja. Tukaj je nekaj primerov:

  • Aplikacije za učenje jezikov: Aplikacije, kot so Duolingo, Babbel in Rosetta Stone, ponujajo interaktivne vaje in dejavnosti, ki vam pomagajo izboljšati besedišče, slovnico in izgovarjavo. Številne izmed njih omogočajo tudi izbiro med britansko in ameriško angleščino, s čimer lahko učenje prilagodite izbrani različici.
  • Spletni tečaji: Obstaja veliko spletnih tečajev, ki vam pomagajo izboljšati znanje angleščine, tudi tečaji, ki jih organizirajo univerze in jezikovne šole. Spletni mesti, kot sta na primer Coursera in edX, ponujata brezplačne ali cenovno zelo ugodne tečaje iz najrazličnejših področij, med njimi je tudi učenje angleščine.
  • Podkasti: Podkasti, kot so na primer BBC-jev “The English We Speak” in ameriški “All Ears English”, ponujajo zanimive in informativne vsebine, ki vam lahko pomagajo izboljšati splošno in slušno razumevanje. Številni podkasti obravnavajo tudi razlike med britansko in ameriško angleščino.
  • Knjige: Branje angleških knjig vam pomaga izboljšati besedišče, slovnico in bralno razumevanje. Izberite knjige, ki so napisane v različici, ki se je želite naučiti, in začnite z literaturo, ki je primerna vaši ravni znanja.

Poiščite učitelja ali jezikovni tečaj

Če imate težave pri samostojnem učenju angleščine, razmislite o pomoči inštruktorja ali se vpišite na tečaj angleščine. Inštruktor vam nudi individualno podporo in vam pomaga ugotoviti, kje so vaše šibke točke. Če želite poiskati jezikovno šolo v svoji bližini, iščite s preprostim iskalnim izrazom: “jezikovna šola Ljubljana” ali “tečaj angleščine Maribor”. Če v svoji bližini ne najdete jezikovne šole, vam svetujemo, da poiščete lokalnega inštruktorja, ki vam bo ravno tako nudil pomoč pri učenju in socialno mrežo – podpiral vas bo pri učenju angleščine in vas spoznal z drugimi učenci v vaši okolici. Lokalnega inštruktorja poiščete z iskalnim izrazom: “inštruktor angleščine Koper” ali “učitelj angleščine Velenje”. Če želite prebrati več o prednostih iskanja dobrega inštruktorja, si lahko ogledate naš blog prispevek o prednostih individualnega učenja.

Zaključek

Zaključimo lahko, da prednosti nudi tako učenje britanske kot ameriške različice angleščine. Z razumevanjem podobnosti in razlik med različicama ter z izbiro literature in gradiv, ki ustrezajo vašim ciljem ter potrebam, lahko izboljšate svoje znanje angleščine in razširite svoja obzorja. Če želite pridobiti trdne temelje za učenje angleškega jezika, poiščite učitelja, ki vas bo pri učenju podpiral ter vam pomagal pri določanju ciljev in spremljanju napredku. Zakaj ne bi začeli še danes? Srečno učenje!