Besedni zaklad ima ključno vlogo pri otrokovem razvoju in nadaljnjem uspehu, saj omogoča učinkovito sporazumevanje, izboljšuje sposobnosti pisanja ter krepi kritično razmišljanje in sposobnosti reševanja problemov. Oblikovanje bogatega besednega zaklada pri otrocih predstavlja izziv, zlasti v svetu, kjer ogromno prostora v življenju otrok zavzema tehnologija. V obširnem priročniku bomo z vami delili najučinkovitejše metode za obogatitev angleškega besedišča pri otrocih, pri čemer se bomo oprli na znanstvene metode, podprte z raziskavami, ki so se izkazale za uspešne. Od branja in besednih iger, do učenja s povezovanjem in vaj za pisanje – za vas smo pripravili nasvete in metode, ki so zabavne, zanimive in preproste za izvajanje. Ne glede na to, ali vaš otrok z učenjem šele začenja ali pa želi izboljšati svoj besedni zaklad, je ta priročnik dragocen vir informacij. Zato se opremimo z znanjem in otroku zagotovimo najboljše temelje za bogat in vsestranski besedni zaklad.

Metoda 1: Branje

Branje je eden od najučinkovitejših načinov za oblikovanje bogatega angleškega besednega zaklada pri otrocih. Ko otroci berejo, se srečujejo z novimi besedami in besednimi zvezami, ki širijo njihov besedni zaklad in izboljšajo razumevanje jezika. Z branjem otroci tudi bolje razumejo kontekst, ki je bistvenega pomena za učinkovito uporabo novih besed. Z branjem različnih gradiv, ne glede na to ali gre za leposlovje, fikcijo ali poezijo, se otroci seznanijo s številnimi novimi besedami in besednimi zvezami.

Nasveti za spodbujanje otrok k branju

Branje je ključno, če želite, da otroci oblikujejo bogat besedni zaklad. Priskrbite jim literaturo, primerno za otrokovo starost, in spodbujajte samostojno branje. Branje naj postane zabavna dejavnost, ki bo otroku pomagala razviti ljubezen do jezika in bogat besedni zaklad, ki mu bo koristil vse življenje. V nadaljevanju predstavljamo 3 glavne predloge za dejavnosti, ki otroke spodbujajo k branju.

  Izberite literaturo, primerno starosti

 • Pomemben korak pri spodbujanju otrok k branju je ta, da jim priskrbite literaturo, ki je primerna njihovi starosti. Izberite knjige in drugo gradivo, ki ustreza otrokovim interesom in zahtevnosti branja. To jim bo pomagalo, da se bodo počutili samozavestne in motivirane za nadaljnje branje.
 • Zabavajte se

 • Branje je lahko za otroke zabavna in prijetna dejavnost, zlasti če se ga lotimo na igriv način. Otroke spodbujajte k branju tako, da branje vključite v vsakodnevno rutino, na primer z branjem pravljic pred spanjem ali tako, da vsak teden namenite nekaj časa za družinsko branje. Doma lahko ustvarite prijeten bralni kotiček in ga založite s knjigami, odejami in blazinami, da bo branje udobno in prijetno doživetje.
 • Spodbujajte samostojno branje

 • Spodbujanje otrok k samostojnemu branju je pomembno za podporo pri oblikovanju besednega zaklada. Spodbujajte otroka, da izbere knjige, ki ga zanimajo, in da bere sam. To jim bo pomagalo krepiti samozavest in samostojnost kot bralcem, hkrati pa bodo bolj izpostavljeni novim besedam in idejam.

Metoda 2: Pogovor

Spodbujanje otrok k pogovarjanju in k sodelovanju v pogovoru je ključno za gradnjo njihovega besednega zaklada. S sodelovanjem v pogovoru so otroci izpostavljeni novim besedam, konceptom in idejam, kar pripomore k širjenju njihovega besednega zaklada in krepitvi jezikovnih veščin. Poleg tega sodelovanje v pogovoru otrokom pomaga pri tem, da naučene besede uporabijo v kontekstu, kar izboljšarazumevanje in pomnjenje novega besedišča.

  Postavljajte vprašanja

 • Postavljanje vprašanj je preprost in učinkovit način za spodbujanje otrok k pogovoru in vključevanju v pogovor. Postavljajte vprašanja odprtega tipa, ki otrokom omogočajo, da razvijajo in delijo svoje misli in ideje, s čimer jim omogočite, da uporabljajo in vadijo nove besede.
 • Spodbujanje otrok k postavljanju vprašanj

 • Spodbujanje otrok, da postavljajo vprašanja, prav tako pripomore k bogatitvi njihovega besednega zaklada. Otrokom to ne daje le priložnosti, da izvejo kaj o novih besedah ali pojmih, o katerih niso prepričani, temveč jim tudi pokaže, kako pomembna je radovednost.
 • Vključite se v pogovor z otroki

 • Vključevanje v pogovor z otroki je zabaven in učinkovit način za razvijanje njihovega besednega zaklada. Pozorno poslušajte, kaj vam povedo, in jim postavljajte dodatna vprašanja, da jih spodbudite k nadaljevanju pogovora. Ko se otroci počutijo slišane in cenjene, bodo bolj aktivno sodelovali v pogovoru in bodo bolj pogosto uporabljali nove besede, ki so se jih naučili.

Metoda 3: Besedne igre, uganke in kvizi

Dejavnosti, kot so igre, kvizi in uganke, so zabaven in razgiban način, ki pomagajo obogatiti angleški besedni zaklad pri otrocih. Te dejavnosti otroke spodbudijo, da ustvarjalno razmišljajo, se spomnijo novih besed in jih uporabljajo v kontekstu, kar pomaga utrditi njihov pomen in uporabo. Igre, kvizi in uganke otrokom pomagajo tudi pri boljšem razumevanju strukture jezika in pravopisa, kar je bistveno za izgradnjo bogatega besedišča.

Igre, ki spodbujajo gradnjo besednega zaklada

Besedne igre in uganke so zabaven in razgiban način, s katerim lahko otroci obogatijo angleški besedni zaklad. Z izbiro iger in ugank, ki so primerne njihovi starosti in interesom, lahko otroku pomagate razviti ljubezen do jezika in bogat besedni zaklad, ki mu bo koristil vse življenje.

  Scrabble

 • Scrabble je klasična besedna igra, ki je primerna za otroke vseh starosti. Pri tej igri igralci s pomočjo ploščic s črkami sestavljajo besede na igralni plošči. Scrabble je odličen način za spodbujanje otrok k uporabi domišljije, ustvarjalnemu razmišljanju in razvijanju ljubezni do jezika.
 • Bananagrams

 • Bananagrams je hitra besedna igra, ki je kot nalašč za otroke, ki imajo radi izzive. V tej igri igralci tekmujejo, da ustvarijo mrežo medsebojno povezanih besed. Bananagrams je zabavna igra, ki otrokom pomaga razvijati besedni zaklad in izboljšuje spretnost črkovanja.
 • Križanke

 • Križanke so klasičen način za razvijanje besednega zaklada in izboljšanje črkovanja. So odličen način, da otroke spodbudimo h kritičnemu in ustvarjalnemu razmišljanju, ter da se preizkusijo pri uporabi novih besed v kontekstu. Križanke so tudi zabaven način učenja novih besed in izboljšanje razumevanja.
 • Boggle

 • Boggle je hitra besedna igra, ki je kot nalašč za otroke, ki imajo radi izzive. V tej igri igralci iščejo besede na mreži s črkami. Boggle je zabavna igra, ki otrokom pomaga pri razvijanju besednega zaklada, izboljšuje črkovanje in krepi sposobnost kritičnega mišljenja.

Metoda 4: Besedne asociacije

Besedne asociacije so zabaven in učinkovit način za razvijanje besednega zaklada pri otrocih. Igra deluje tako, da se besede povezuje na podlagi njihovih pomenov, asociacij ali podobnosti. Z igranjem iger besednih asociacij otrokom pomagate pri učenju novih besed, izboljšanju spomina in priklica ter pri gradnji besedišča na zabaven in zanimiv način. Z upoštevanjem 4 nasvetov v nadaljevanju lahko ustvarite igre besednih asociacij, ki bodo otroku pomagale razviti ljubezen do jezika.

  Začnite s preprostimi besednimi zvezami

 • Ko se z otroki igrate igro besednih asociacij, je pomembno, da začnete s preprostimi besednimi zvezami, ki jih otroci zlahka razumejo in si jih zapomnijo. Razmislite in začnite z besedami, ki so povezane z običajnimi predmeti ali dejavnostmi, kot so hrana, živali ali hobiji.
 • Spodbujajte ustvarjalno razmišljanje

 • Pri igranju igre z besednimi asociacijami otroke spodbujajte k ustvarjalnemu razmišljanju. To jim bo pomagalo graditi besedni zaklad, saj bodo ustvarili povezave med besedami, na katere sicer ne bi pomislili.
 • Predstavite izziv

 • Igra besednih asociacij naj bo za otroke izziv, tako da določite časovne omejitve, z napredovanjem povečujete težavnost ali dodate druge elemente tekmovanja, na primer točke ali nagrade. Tako bo igra za otroke ostala zanimiva in vznemirljiva, poleg tega pa jim bo pomagala hitreje bogatiti besedni zaklad.
 • 4.

  Igrajte s partnerjem ali v skupini

 • Igra besednih asociacij s partnerjem ali v skupini je za otroke zabavna in družabna dejavnost. Tako se bodo lahko učili od drugih, slišali nove besede in ideje ter širili besedni zaklad v spodbudnem in družabnem okolju.

Metoda 5: Slikovni pripomočki

Slikovni pripomočki so pomembno orodje, ki otrokom pomaga pri izgradnji besednega zaklada. Z združevanjem vizualnih podob z novimi besedami otroci ustvarijo smiselne povezave, ki jim pomagajo, da si zapomnijo pomen besed. Slikovni pripomočki naredijo učni proces bolj zanimiv in prijeten, kar vodi k boljšemu pomnjenju in razumevanju. V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov slikovnih pripomočkov, ki jih je mogoče uporabiti za učinkovito učenje jezika.

  Učne kartice

 • Učne kartice so preprost in učinkovit slikovni pripomoček, ki otrokom pomaga pri učenju novih besed. Na eno stran kartice preprosto napišite besedo, na drugo pa razlago. Otroci s pomočjo učnih kartic preverijo svoje znanje besedišča.
 • Slikanice

 • Slikanice so odličen slikovni pripomoček, ki otrokom pomaga graditi besedni zaklad. Slikanice običajno vključujejo ilustracije, ki spremljajo besedilo, kar otrokom pomaga pri povezovanju besed in njihovih pomenov. Otroci lahko slikanice uporabljajo tudi za vajo branja in razumevanja, s čimer še dodatno bogatijo svoj besedni zaklad.

Metoda 6: Učenje s povezovanjem

Učenje s povezovanjem je učinkovit in zanimiv način, kako otrokom pomagati, da oblikujejo bogat in raznolik besedni zaklad. Z učenjem besed v kontekstu otroci razumejo pomen besede v povezavi z njihovimi lastnimi izkušnjami, kar jim pomaga, da si besedo lažje zapomnijo. Tak način učenja otrokom pomaga razumeti odnose med besedami in kako se besede uporabljajo v različnih situacijah. V nadaljevanju bomo pojasnili, kako izvajati učenje s povezovanjem in kako ga uporabiti kot sestavni del spodbujanja otrok h učenju.

  Uporabite primere s stavki

 • Eden najučinkovitejših načinov učenja besed s povezovanjem je uporaba besed v stavku. To otrokom pomaga razumeti pomen besede in njeno uporabo v različnih situacijah. Otroke spodbujajte, da ponavljajo stavke z vključeno besedo in sestavljajo lastne stavke z uporabo nove besedne zveze.
 • Uporabite zgodbe za ponazoritev besed

 • Tudi zgodbe so odličen pripomoček za učenje besed iz besedišča s povezovanjem. S pripovedovanjem zgodb, ki ponazarjajo pomen besed, lahko otroci besede razumejo na smiseln in izviren način. Otroke spodbudite, da ustvarijo lastne zgodbe z uporabo novih besed iz besedišča.
 • Spodbujajte otroke k uporabi besed v pogovoru

 • Spodbujanje otrok k uporabi besed iz besedišča v pogovoru je še en učinkovit način, ki jim pomaga pri učenju besed s povezovanjem. To lahko storite s pogostim pogovorom, z igranjem vlog ali preprosto s spodbujanjem otrok, da nove besede uporabljajo v vsakdanjem pogovoru. Z uporabo besed v pogovoru otroci utrdijo svoje razumevanje besed in njihovo uporabe v različnih situacijah.

Metoda 7: Najem učitelja

Sedma in zadnja metoda, s katero lahko otroku pomagate pri oblikovanju bogatega angleškega besednega zaklada, je pomoč učitelja ali inštruktorja. Inštruktor lahko otroku pomaga ohranjati motivacijo, krepiti samozavest in ustvariti strukturo v procesu učenja. Na voljo je tako učenje na spletu kot v živo, starši in otrok pa se morajo odločiti, katera vrsta inštrukcij je zanje primerna. Če želite poiskati inštruktorja, vam predlagamo, da začnete z iskanjem na spletu, kjer boste našli tako spletne kot ure angleščine v živo. Če želite poiskati lokalnega inštruktorja za individualne ure učenja, kjer živite, lahko iskanje začnete na učnih spletnih straneh ali platformah, uporabite na primer iskalna izraza, kot sta “inštrukcije Ljubljana ali “jezikovni učitelj Maribor. Če otroka vpišete v jezikovni tečaj ali jezikovne učne ure, mu to omogoča bolj strukturirano učenje jezika in stik z maternimi govorci. Jezikovne tečaje najdete tako, da poiščete tečaj angleščine ali učne ure angleščine “vaše mesto” (npr. tečaj angleščine Koper ali učne ure angleščine Velenje). Starši in skrbniki imajo ključno vlogo pri spodbujanju jezikovnih veščin majhnih otrok, njihova aktivna udeležba pa lahko pomembno vpliva na otrokove dolgoročne jezikovne sposobnosti in uspeh.

Za zaključek

V prispevku smo predstavili različne metode in nasvete za oblikovanje bogatega angleškega besednega zaklada pri otrocih. Zaključimo lahko, da je oblikovanje bogatega angleškega besedišča zelo koristno za otrokov uspeh tako v akademskem kot v vsakdanjem življenju. Z vključevanjem različnih orodij, kot so branje, spodbujanje pogovora, besedne igre in uganke, besedne asociacije, slikovni pripomočki in učenje s povezovanjem, lahko starši, učitelji in inštruktorji pomagajo otrokom, da razširijo besedni zaklad in izboljšajo splošno znanje jezika. Ne pozabite, da je najem dobrega inštruktorja, ki razume vašega otroka in njegove učne potrebe, dragoceni vir pri oblikovanju njegovega besednega zaklada.

Pomembno je, da se zavedate, da je za izgradnjo bogatega besednega zaklada potreben čas in doslednost. Spodbujajte otroka k rednemu branju, igranju besednih iger in se z njim vsakodnevno pogovarjajte. Tako boste na dobri poti, da mu pomagate zgraditi bogat in raznolik besedni zaklad. Ključ do uspeha je v tem, da ugotovite, kaj najbolje deluje za vsakega posameznega otroka, in da bo bogatitev besednega zaklada zabavna in zanimiva izkušnja tako za vašega otroka kot za vas.