Angleščina je eden najbolj razširjenih jezikov na svetu, saj ima več kot 1,5 milijarde govorcev. Je uradni jezik več kot 50 držav in se pogosto uporablja v mednarodnem sporazumevanju, podjetništvu in izobraževanju. V prispevku bomo raziskali zgodovino in razvoj angleškega jezika od najzgodnejših začetkov do danes, ter razpravljali o izobraževalnem pomenu učenja angleščine.

Stara angleščina (450 – 1100 n. š.)

Obdobje stare angleščine, znano tudi kot anglosaško obdobje, je trajalo od leta 450 do leta 1100 n. š. Stara angleščina se je razvila iz germanskih jezikov, ki so jih govorila anglosaška plemena, ki so se v Angliji naselila v 5. stoletju n. š., vdrla v Britanijo in ustanovila svoja kraljestva. Za staro angleščino je bil značilen zapleten sistem pregibanja z različnimi oblikami za samostalnike, glagole in pridevnike. Na njeno besedišče so močno vplivali tudi germanski jeziki in številne besede še vedno prepoznamo v sodobni angleščini. Najstarejše ohranjeno staroangleško besedilo je Cædmonova himna, okvirno iz 7. stoletja. V obdobju stare angleščine se je angleški jezik močno spremenil in je imel veliko elementov, ki se razlikujejo od sodobne angleščine.

Stara angleščina je jezik z veliko pregibi in zapletenim sistemom slovnice. Ima štiri slovnične pare, samostalniki, pridevniki in zaimki pa imajo različne oblike, ki so odvisne od primera. Glagoli imajo različne oblike glede na čas, osebo in število. Stara angleščina je imela tudi bogato besedišče s številnimi besedami, ki se v sodobni angleščini ne uporabljajo več. Tudi izgovarjava stare angleščine se je razlikovala od izgovarjave sodobne angleščine, saj je imela druge samoglasnike in soglasnike.

Nekaj primerov staroangleških besed in njihovih pomenov:

 • Eorðe” (earth / zemlja)
 • Wyrm” (worm / črv)
 • Beorht (bright / svetel)
 • Cēap (purchase, trade / nakup, trgovina)
 • Ċealf (calf / tele)
 • Ēowu (ewe / ovca)
 • Fæder (father / oče)
 • Hæleþ (hero / junak)
 • Hūs (house / hiša)
 • Mōna (moon / luna)
 • Nīƿ (new / novo)
 • Wīf (woman / ženska)

Stara angleška abeceda

Kot je razvidno iz primerov, se je abeceda precej razlikovala od današnje. Staroangleška abeceda je znana tudi kot anglosaška ali futhorska abeceda. Sestavljena je bila iz 33 črk in se je uporabljala za pisanje staroangleškega jezika od 5. do 12. stoletja.

Srednja angleščina (1100-1500 n. š.)

Obdobje srednje angleščine je trajalo od leta 1100 do leta 1500 n. š., in je bilo za angleški jezik obdobje velikih sprememb. Po normanski osvojitvi leta 1066 je francoščina postala jezik vladajočega razreda, zato so bile številne francoske besede prevzete v angleščino. Besedišče srednje angleščine se je razvijalo še naprej, s študijem klasične književnosti pa so se vanj vključile številne latinske in grške besede. Za jezik je bila značilna poenostavljena slovnica z manj pregibi, ki je imela bolj standardiziran in dosleden vrstni red besed. Od sodobne angleščine se je razlikovala tudi izgovarjava, saj so bili samoglasniki in soglasniki drugačni.

Nekaj primerov besed srednje angleščine in njihovi pomeni:

 • Agayn (against / proti)
 • Blyssen (bless / blagosloviti)
 • Chyld (child / otrok)
 • Bodi (body / telo)
 • Fadir (father / oče)
 • Knyght (knight / vitez)
 • Myght (might / moč)
 • Rychesse (riches / bogastvo)
 • Sone (son / sin)
 • Vyage (voyage / potovanje)
 • Womman (woman / ženska)

Abeceda srednje angleščine

Kot vidite iz primerov, se je abeceda vidno spremenila. Abeceda srednje angleščine je bila v bistvu enaka staroangleški abecedi, ki je temeljila na latinici. Tako ni bilo posebne srednjeangleške abecede. V obdobju srednje angleščine pa so bile uvedene nekatere pravopisne konvencije pod francoskim vplivom, zaradi česar je črkovanje angleških besed postalo bolj podobno današnjemu načinu črkovanja.

Zgodnja moderna angleščina (1500 – 1800 n. š.)

Zgodnja moderna angleščina je trajala od leta 1500 do leta 1800 n. š., zaznamovale pa so jo pomembne spremembe v angleški slovnici, besedišču in izgovarjavi. Zgodnja moderna angleščina je imela bolj pravilno in standardizirano slovnico kot srednja angleščina. Besedišče zgodnje moderne angleščine se je razširilo tudi z izposojo besed iz drugih jezikov, kot sta latinščina in grščina. Izgovarjava zgodnje moderne angleščine je bila bližje sodobni kot izgovarjava srednje angleščine, čeprav je bilo še vedno prisotnih veliko razlik v izgovarjavi besed. Tiskarski stroj, ki se je začel uporabljati v 15. stoletju, je pripomogel k standardizaciji jezika in ga naredil širšemu občinstvu bolj dostopnega.

V tem času je Anglija doživela vrsto pomembnih kulturnih in političnih sprememb, med drugim renesanso in razsvetljenstvo. Našteta gibanja so pripomogla k oblikovanju jezika, saj so se v njem pojavile nove besede in pojmi iz latinščine in grščine.

Ena najpomembnejših sprememb angleščine v tem obdobju je bil veliki samoglasniški premik, niz sprememb v izgovarjavi angleških samoglasnikov. Omenjeni premik je vplival na dolge samoglasnike, zaradi česar so se izgovarjali drugače kot njihovi ustrezniki iz srednje angleščine. Premik je prispeval tudi k nepravilnostim pri črkovanju angleških besed.

V obdobju zgodnje moderne angleščine je prišlo tudi do standardizacije angleške slovnice in pravopisa. Leta 1662 je Kraljeva družba osnovala prvi uradni slovar angleškega jezika, ki je vseboval črkovanje in definicije besed. To je pripomoglo k standardizaciji pravopisnih in slovničnih pravil za angleščino, kar je ljudem olajšalo učenje in uporabo jezika.

Nekateri znani pisatelji, ki so živeli v tem obdobju, so William Shakespeare, John Donne in John Milton. Njihova dela so pomembno zaznamovala jezik in so prispevala k razvoju novih besed in besednih zvez, ki se uporabljajo še danes.

Nekaj primerov besed zgodnje moderne angleščine in njihovih pomenov:

 • Thou – You (singular) / Ti (ednina)
 • Ye – You (plural) / Vi (množina)
 • Hither – To this place / Na to mesto
 • Thither – From where / Od kje
 • Whence – From where / Od kod
 • Haply – Perhaps, by chance / Morda, po naključju
 • Ere – Before / Pred
 • Mirth – Amuement, joy / Zabava, veselje
 • Quoth – Said / Rekel
 • Betwixt – Between / Med
 • Trikrat – Three times / Trikrat
 • Wench – A girl, a young woman / Dekle, mlada ženska

Abeceda zgodnje moderne angleščine

V zgodnji moderni angleščini se je uporabljala latinska abeceda, ki ima enak sistem pisanja, kot se danes uporablja v sodobni angleščini. Angleška abeceda ima 26 črk, ki so enake tako v zgodnji moderni kot v sodobni angleščini. Vendar se je, kot vidimo iz zgornjih primerov, črkovanje nekaterih besed sčasoma spremenilo, zaradi česar so lahko besedila zgodnje moderne angleščine sodobnim bralcem težko berljiva.

Sodobna angleščina (1800 n. š. – danes)

Sodobna angleščina, ki se je začela razvijati okoli leta 1800 n. š., je trenutna stopnja jezika, ki ga kot prvi ali drugi jezik uporablja več kot 1,5 milijarde ljudi po vsem svetu. Zanjo je značilna poenostavljena slovnica z manj pregibi in bolj ustaljenim besednim redom. V obdobju pozne moderne angleščine je prišlo do številnih pomembnih sprememb v jeziku zaradi različnih vzrokov, med drugim zaradi tehnološkega napredka, globalizacije ter kulturnih in družbenih sprememb. Ena najpomembnejših sprememb je bila standardizacija jezika, ki je bila dosežena z razvojem slovarjev in slovnic, ki so pomagali vzpostaviti enoten sistem črkovanja, slovnice in ločil. Vpliv ameriške angleščine je privedel tudi do prevzema številnih amerikanizmov, zlasti na področju podjetništva in popularne kulture.

V tem obdobju se je še naprej širil besedni zaklad angleščine, saj so se nove besede vpeljevale iz različnih virov, recimo z znanstvenimi odkritji, tehnologijo in kulturnimi izmenjavami. Veliko novih besed je bilo izposojenih iz drugih jezikov, zlasti latinščine in grščine, in te izposojenke so še danes bistveni del angleškega jezika.

Naslednji pomemben napredek v obdobju sodobne angleščine je bila rast regionalnih narečij, ki je bila posledica širjenja angleščine na nova ozemlja in vpliva drugih jezikov na angleščino. Danes se po svetu govori veliko različnih regionalnih različic angleščine, vsaka s svojimi edinstvenimi značilnostmi in posebnostmi.

Nazadnje se je v obdobju sodobne angleščine jezik še naprej razvijal in prilagajal spreminjajočim se okoliščinam, kar zagotavlja njegovo nadaljnjo pomembnost in pomen v današnjem svetu. Sodobna angleščina je vpeljala nove idiome, slenge in izraze, ki so zelo značilni za današnji čas.

Nekateri primeri sodobnih angleških besed so:

 • Internet (internet)
 • Smartphone (pametni telefon)
 • Selfie (selfi)
 • Hashtag (ključnik)
 • Blog (blog)
 • Podcast (podkast)
 • Brexit (brexit)
 • Cyberbullying (spletno nadlegovanje)
 • Globalization (globalizacija)
 • Sustainability (trajnost)

Sodobna angleška abeceda

Sodobna angleška abeceda je enaka latinski abecedi in jo sestavlja 26 črk od A do Ž. Od staroangleške abecede se razlikuje na nekaj pomembnih načinov. Staro angleščino so sprva zapisovali v runah, ki so imele več dodatnih znakov, ki se v sodobni angleščini ne uporabljajo. Sodobna angleška abeceda vsebuje tudi črke “j”, “u” in “w”, ki se v stari angleščini niso uporabljale. Sodobna angleška abeceda poleg tega uporablja velike črke za lastne samostalnike in na začetku stavkov, medtem ko stara angleščina ni razlikovala med velikimi in malimi črkami.

Prihodnost angleščine

Angleščina se še vedno razvija in spreminja v koraku s časom, zato je zanimivo pomisliti, kakšna bo prihodnost tega nenehno razvijajočega se jezika. Z razvojem tehnologije in globalizacije angleščina prevladuje bolj kot kdaj koli prej in zdi se, da se bo širila in vplivala na druge jezike po svetu še naprej.

Nekateri jezikoslovci napovedujejo, da se bo angleščina v prihodnosti še bolj poenostavila, saj se bo še naprej uporabljala kot svetovni jezik za sporazumevanje med različnimi kulturami in okolji. Drugi ugibajo, da si bo angleščina še naprej izposojala besede iz drugih jezikov in bo njeno besedišče postalo še bolj raznoliko.

Ne glede na to, kako se bo jezik razvijal, je jasno, da bo angleščina ostala temeljna za sporazumevanje in izobraževanje v globaliziranem svetu. Kot učitelj ali inštruktor morate biti na tekočem z najnovejšimi spremembami angleškega jezika ter se, kot odziv na te spremembe, nenehno prilagajati in nadgrajevati učne metode.

Poučevanje angleščine je pomembno Razvoj angleškega jezika skozi stoletja je privedel do zapletenega in raznolikega nabora pravil in struktur, ki so lahko za učence jezika velik izziv. Poučevanje in inštruiranje angleščine je izjemno dragoceno za učence, ki želijo izboljšati svoje znanje branja, pisanja in govorjenja jezika.

Prednosti poučevanja angleščine

Učencem, ki želijo izboljšati svojo slovnico, besedišče, in izgovarjavo nudi poučevanje angleščine številne prednosti (za več informacij si oglej blog prispevek o pogostih slovničnih napakah). Učitelj ali inštruktor pa lahko učencem pomaga tudi pri večjem zaupanju v svoje znanje jezika. Če želite izvedeti več o tem, kako vam lahko inštruktor pomaga pri učenju angleščine in še več, si preberite blog prispevek o prednostih individualnega učenja angleščine. Predstavljamo nekatere ključne prednosti:

 • Izboljšano jezikovno znanje: Delo ena na ena z inštruktorjem učencem pomaga prepoznati in odpraviti njihove specifične slabosti v znanju angleščine, kar prinese boljše splošno znanje jezika.
 • Posamezniku prilagojeno učenje: Individualne inštrukcije nudijo posamezniku prilagojeno učenje, ki se prilagaja njegovim individualnim potrebam in slogu učenja.
 • Večja samozavest: Individualne inštrukcije učencem pomagajo okrepiti zaupanje v njihove jezikovne sposobnosti, kar omogoči boljši učni uspeh in večjo uspešnost v zasebnem in poklicnem življenju.

Različne metode učenja

Če ste se odločili, da boste pomoč za pomoč pri učenju poiskali inštruktorja angleščine, za to obstaja ogromno gradiv in literature. Od določanja ciljev do učinkovitih metod učenja (poglej naš blog prispevek na to temo, da izveš več) – vse to in še več bo zagotovil inštruktor. Poznamo več različnih načinov učenja:

 • Spletno učenje: Veliko učiteljev angleščine svoje storitve ponuja na spletu, kar pomeni, da si lahko učenci sami prilagajajo urnik učenja in se za učno uro dogovorijo takrat, ko jim ustreza, od koder koli, kjer je internetna povezava.
 • Individualno učenje: Individualno učenje je koristno zlasti za učence, ki imajo raje osebni stik in praktično učenje.
 • Učenje v skupini: Nekateri ponujajo tudi skupinske tečaje angleščine, ki so cenovno ugodna varianta, še vedno pa prejmejo dovolj podpore in smernice učitelja, poleg tega pa tudi sodelujejo in se učijo z drugimi vrstniki.

Kako poiskati lokalnega učitelja

Ste pripravljeni, da poiščete učitelja angleščine? Morda se sprašujete, kje jih lahko najdete. Za iskanje učitelja/inštruktorja angleščine v vašem mestu obstaja več načinov, odvisno od tega, kakšno vrsto učenja iščete. Predstavljamo nekaj načinov, s katerimi lahko poiščete učitelje in inštruktorje v vašem kraju:

 • Spletno iskanje: Uporabite iskalnike, kot je Google, ali pa obiščite spletno platformo ali spletno stran za učitelje angleščine v svojem kraju. Za ustrezne rezultate uporabite ključne besede: “učitelj angleščine + vaše mesto/regija” (npr. učitelj angleščine + Ljubljana) ali “inštruktor angleščine + vaše mesto/regija” (npr. inštruktor angleščine + Maribor).
 • Priporočila: Povprašajte prijatelje, družinske člane ali sodelavce, če morda poznajo dobre učitelje angleščine v vašem mestu. Priporočila so odličen način za iskanje učitelja, saj boste iz prve roke pridobili informacije o učiteljevem slogu poučevanja in njegovi učinkovitosti.
 • Lokalne jezikovne šole: Obrnite se na lokalne jezikovne šole ali fakultete in se pozanimajte, kakšne vrste poučevanja angleščine nudijo. Številne jezikovne šole ponujajo individualno poučevanje in morda vam bodo lahko priporočili usposobljenega in izkušenega inštruktorja. Na jezikovnih šolah se lahko odločite tudi za vpis v skupinske tečaje ali učne ure – če želite poiskati tečaj, ki ustreza vašemu urniku, uporabite podobna iskalna izraza, kot če bi iskali učitelja, in sicer uporabite ključne besede: “tečaj angleščine + vaše mesto/regija” (npr. tečaj angleščine + Koper) ali “učne ure angleščine + vaše mesto/regija” (npr. učne ure angleščine + Velenje).

Zaključek

Izvedeli ste vse o zgodovini in razvoju angleškega jezika, pa tudi kako poiskati učitelja. Zdaj ste pripravljeni, da začnete nadgrajevati svoje jezikovne veščine. S kombinacijo dobrega poznavanja zgodovine in razvoja angleškega jezika in podporo ter smernicami učitelja angleščine boste lahko pridobili znanje in samozavest, ki ju potrebujete za uspeh pri svojih akademskih in poklicnih udejstvovanjih.