kako-se-učiti-hitro-lažje-praktični-nasveti

Kako se učiti je močna veščina, ki ti pomaga obvladati novo snov pri pouku in hitro obdržati informacije, ne glede na to, ali se učiš slovenščino, matematiko, biologijo, kemijo, angleščino, francoščino ali igranje inštrumenta. Zate smo zbrali praktične nasvete in različne metode, kako se najlažje učiti. Morda se pripravljaš na test ali izpit, ali pa te učenje le zanima. Tu boš našel praktične metode, ki ti bodo pomagale pri tem, kako se lažje učiti. Predstavili smo številne metode od izboljšanja spomina z vajami za hiter priklic do iskanja najlažjega načina za razumevanje nove snovi. S pomočjo našega učnega priročnika lahko oblikuješ učinkovite učne navade, uporabiš svoje znanje in skrajšaš čas učenja.

1. Kako se učiti: osnove

Da bi lahko izboljšali, kako se učiti in tudi naučiti, morate razumeti, kako vaši možgani obdelujejo in ohranjajo nove informacije. Raziščite delovanje spomina, vlogo pozornosti in pomen različnih učnih stilov vam bo dalo podlago za razvoj boljših učnih navad.

1.1 Kako deluje spomin pri učenju in kaj je mnemotehnika

Spomin je za učenje nepogrešljiv. Kratkoročni spomin začasno shranjuje nove informacije, medtem ko jih dolgoročni spomin hrani za prihodnji priklic. Za boljše ohranjanje znanja uporabi strategije, kot so elaborativno ponavljanje (preoblikovanje pojmov s svojimi besedami) in mnemotehniko (tehnike in pripomočki za lažje pomnjenje). Informacije na primer ponavljajte na glas ali si jih predstavljate z živimi slikami, da jih lažje prenesete v dolgoročni spomin.

Tehnike za lažje pomnjenje in zabavno učenje:

 • Elaborativno ponavljanje: Ponavljaj informacije, s čimer boš okrepil razumevanje. Informacije povezuj s predhodnim znanjem.
 • Mnemotehnika: Ustvari kratice ali nazorne asociacije za boljše pomnjenje.
 • Razčleni: Razdeli zapletene informacije na obvladljive dele.
 • Aktivno spominjanje: Pogosto se preizkušaj in si postavljaj vprašanja za zabavno učenje.

Te metode bodo pomagale premakniti informacije v dolgoročni spomin za boljše pomnjenje.

1.2 Vloga pozornosti pri učenju in kako se najlažje učiti

Tvoj obseg pozornosti neposredno vpliva na sposobnost učinkovitega učenja. Večopravilnost ali učenje v okolju, ki odvrača pozornost, zmanjšuje zbranost, zato je težje obdržati informacije. Namesto tega daj prednost učenju z eno samo nalogo v mirnem prostoru. In kako se najlažje učiti? Določi si čas za neprekinjeno učenje in si privošči odmore, da ohranite koncentracijo.

 • Odpravi moteče dejavnike: Izberi miren, za študij namenjen prostor in utišaj digitalne naprave.
 • Single-Tasking: Osredotoči se na eno temo ali nalogo naenkrat.
 • Časovni bloki: Določi časovne intervale za učenje in vključi kratke odmore.
 • Aktivna vključenost: Povzemanje, komentiranje ali razpravljanje o novih informacijah je izredno pomembno, da preprečiš uhajanje pozornosti.

1.3 Različni učni stili pri učenju

Vsakdo se uči drugače, bodisi vizualno, slušno ali kinestetično. Vidnim učencem koristijo diagrami in pisni zapiski, medtem ko se slušni učenci odlikujejo s poslušanjem in besednim ponavljanjem. Kinestetični učenci dojemajo koncepte tako, da izvajajo dejavnosti z rokami. Svoje študijske seanse lahko prilagodiš za največjo učinkovitost, če prepoznaš svoj učni stil.

 • Vidni učenci: Raje imajo diagrame, tabele in pisne zapiske. Uporabljajo barvno kodiranje, miselne zemljevide in ilustracije.
 • Slušni učenci: Učijo se s poslušanjem in besednim ponavljanjem. Zapisujte si zapiske, berite na glas ali se pridružite študijskim skupinam.
 • Kinestetični učenci: Odlično se izkažejo pri praktičnih dejavnostih. Uporabite modele, igranje vlog ali praktične vaje ali eksperimente.

Kombinacija različnih stilov lahko okrepi znanje, na primer pisanje zapiskov med poslušanjem predavanj. Z razumevanjem delovanja spomina, pozornosti in učnih stilov lahko svoj pristop k učenju prilagodiš tako, da kar najbolje ustreza tvojim potrebam.

2. Razvijte učinkovite učne strategije

Če želite razviti trden pristop k učenju, določite, kaj morate vedeti, in najučinkovitejši način učenja. Poiščite vire, kot so knjige, članki in videoposnetki, ki zagotavljajo jasne in jedrnate razlage. Uporabite tehnike, kot so razmaknjeno ponavljanje, mnemotehnična sredstva in prakse iz prakse, da okrepite svoje razumevanje. Z usmerjanjem učenja in rednim preverjanjem spomina boš pridobil praktično znanje, ki ga lahko učinkovito uporabiš v različnih situacijah, kar ti zagotavlja, da si dobro pripravljen na svoje cilje.

2.1 Izboljšanje spomina s preizkušenimi tehnikami

Z dosledno vadbo in zdravimi navadami lahko izboljšate ohranjanje spomina. Redna telesna vadba podpira zdravje možganov, zadostna količina spanja pa utrjuje nove informacije v dolgoročnem spominu. Okrepite priklic spomina tako, da se preizkusite z aktivnimi vajami za priklic spomina. Tudi razpršeno ponavljanje (pregledovanje informacij v določenih časovnih presledkih) in mnemotehnična sredstva (kratice ali podobe) lahko okrepijo asociacije. Tukaj si preberite, kako lahko izboljšate svoj spomin:

 • Razporejeno ponavljanje: Podatke pregledujte občasno.
 • Mnemotehnika: Ustvarite kratice ali miselne podobe za močnejši spomin.
 • Vizualizacija: Podatke pretvorite v vizualne miselne podobe.
 • Aktivno spominjanje: Redno se preizkušajte.

Dodajte te spominske strategije v svojo rutino, da boste okrepili zadrževanje in izboljšali učne rezultate.

2.2 Uporaba več učnih stilov

V učenje vključite več različnih učnih stilov, kar lahko pomaga pri utrjevanju konceptov in naredi vaše učenje lažje in bolj zanimivo. Gradivo lahko bolje razumete z mešanjem slušnih, vidnih, kinestetičnih (telesno-gibalnih) in besednih pristopov. Poslušanje predavanj in učnih ur poskrbi za slušni stil, medtem ko je ustvarjanje diagramov in plakatov koristno za vizualne učence. Kinestetičnim ali telesno-gibalnim učencem koristi praktična vaja ali igranje vlog, podrobni zapiski pa so namenjeni tistim, ki imajo raje besedilo. Kombinacija teh stilov ustvari bolj poglobljeno učno izkušnjo in omogoča celovito razumevanje novih informacij. Mešaj različne učne stile:

 • Slušni ali avditivni: Poslušaj predavanja, posnetke ali razprave.
 • Vidni ali vizualni: Ustvarjaj diagrame, plakate in ilustracije.
 • Kinestetični ali gibalni: Vadite z dejavnostmi, praktičnimi poskusi ali igranjem vlog.
 • Besedni: Delajte si podrobne zapiske ali preberite ustrezna gradiva.

2.3 Aktivno učenje ima prednost pred pasivnim učenjem

Aktivno učenje pomeni neposredno ukvarjanje z gradivom, za razliko od pasivnega učenja, pri katerem samo bereš ali poslušaš. Vključuje povzemanje konceptov, poučevanje drugih in ustvarjanje diagramov za vizualizacijo informacij. Aktivno učenje pomaga, da snov dojameš bolje in jo uporabiš v vsakdanjem življenju. Dejavnosti, kot so odgovarjanje na praktična vprašanja in reševanje problemov, razvijajo kritično mišljenje, kar zagotavlja, da si nove informacije zapomnimo in jih razumemo. Z aktivnim učenjem bodo tvoje ure učenja bolj učinkovite.

Se pripravljaš na pisanje eseja pri slovenščini? Nauči se nepogrešljivih tehnik za pisanje eseja in kaj so slogovna sredstva. Preberi tudi kako napisati najboljši esej na maturi 2024

3. Ustvari dosledno učno rutino

Kako se učiti? Vsekakor tako, da vzpostaviš dobre učne navade. Dosledna rutina zagotavlja strukturo in stalen napredek. V tem poglavju bomo obravnavali dve ključni metodi za ohranjanje discipliniranega pristopa k učenju.

3.1 Načrtuj redne ure za učenje

Bistveno je, da učno snov v rednih časovnih presledkih razdeliš na obvladljive dele. Načrtovanje časa za učenje te ohrani na pravi poti in pomaga utrditi razumevanje. Namesto da se poskušaš vso snov naučiti v zadnjih dneh, si poskusi učenje razporediti tako, da boš imel na urniku dnevne in tedenske ure za učenje. Tako ti bo učenje postalo navada, hkrati pa boš imel dovolj časa za utrjevanje znanja s tehnikami, kot sta aktivni priklic ali razpršeno ponavljanje.

Za oblikovanje uspešnega študijskega urnika:

 • Izberi dneve in ure, ki ti najbolj ustrezajo.
 • Tega časa se drži, saj boš le tako razvil stalno navado.
 • Začni s kratkimi, osredotočenimi učnimi urami in jih postopoma podaljšuj.
 • Za ohranjanje celostnega razumevanja si med učenjem novih konceptov ponovno oglej prejšnjo snov.

3.2 Zmanjšaj večopravilnost in kako se hitro naučiti

Večopravilnost se morda zdi učinkovita, vendar ni odgovor na to, kako se hitro naučiti. Večopravilnost pri večini ljudi zmanjša sposobnost koncentracije. Namesto razpršene pozornosti se osredotoči na učenje, kje se posvetiš le enemu predmetu naenkrat. S pomočjo osredotočenega pristopa se boš v snov poglobil in jo v celoti razumel. In to je tudi odgovor na vprašanje, kako se hitro naučiti.

 • Poišči miren, urejen prostor za učenje brez motečih dejavnikov.
 • Izklopi nepotrebne naprave in utišaj obvestila.
 • Predhodno si pripravi učno gradivo, da se izogneš prekinitvam.

4. Uporabi, kar si se naučil

Krepitev znanja s praktično uporabo in poučevanjem drugih krepi razumevanje in naredi učenje prijetnejše. Aktivna uporaba nove snovi v resničnih situacijah in deljenje strokovnega znanja z drugimi lahko poglobita razumevanje predmeta.

4.1 Pridobivanje praktičnih izkušenj

Za resnično obvladovanje nove veščine je bistvena praktična vaja. Uporaba naučenega v praktičnih scenarijih ti omogoča, da vidiš, kako koncepti delujejo, in pomaga utrditi razumevanje. Če se na primer učiš jezika, si poišči partnerja za jezikovno izmenjavo ali se potopi v pogovor. Če se učiš programiranja, se loti manjših projektov, pri katerih moraš uporabiti določene programske koncepte, ki se jih učiš.

Kako pridobiti praktične veščine:

 • Dokončanje manjših projektov ali nalog, povezanih z izbranim predmetom.
 • Prostovoljstvo pri delu ali pripravništvu.
 • Priložnosti za izkustveno učenje, kot so tečaji ali delavnice.

Več kot boš vadil, bolj boš prepričan v svoje sposobnosti.

Oblikovanje zanimivih oseb in pripovedi se začne z znanjem, kako jih dobro opisati in napisati prepričljivo zgodbo. Razišči, kako napisati opis osebe in nasveti za dober doživljajski spis. Koristil ti bo tudi učni priročnik o tem kako napisati spis.

4.2 Nauči druge, kaj si se naučil

Poučevanje drugih je eden najboljših načinov za utrjevanje novega znanja. Ne glede na to, ali pišeš blog, se pridružiš skupini za učenje ali vodiš delavnico, deljenje svojih spoznanj z drugimi pomaga razjasniti koncepte in ugotoviti vrzeli v razumevanju. Preoblikovanje gradiva z lastnimi besedami ga še okrepi, saj ideje pretvori v nekaj, kar je mogoče razumeti.

Kako se učiti s poučevanjem drugih:

 • Piši članke, objave na blogih ali vsebine v družabnih medijih.
 • Udeleži se skupinske razprave ali se pridruži skupini za učenje.
 • Pripravi delavnico, na kateri poučuješ prijatelje in vrstnike.

5. Preglej in izboljšaj svoj učni načrt

Redno pregledovanje napredka in izpopolnjevanje učnega pristopa ti lahko pomaga, da boš ostal na pravi poti pri tem, kako se učiti. Prilagodi svoje cilje, preveri, kaj deluje, in po potrebi spremeni način učenja.

5.1 Oceni svoj napredek in določi cilje

Vzemi si čas in oceni, kaj si osvojil in kje se moraš še izboljšati. Razmisli o svojem nedavnem delu in si postavi jasne cilje, ki bodo usmerjali tvoje učenje. Večje cilje razdeli na manjše, lažje obvladljive naloge in se jih loti po korakih. Postopni pristop k učenju ti pomaga, da ostaneš osredotočen daje zadovoljstvo, da si dosegel vsak mejnik na učni poti.

5.2 Kako se učiti s pomočjo inštruktorja

Sodelovanje z inštruktorjem ali zasebnim učiteljem ti ponudi dragocene smernice, prilagojene tvojim potrebam. Inštruktor lahko hitro ugotovi vrzeli v tvojem znanju in ti poda praktične nasvete, kako se učiti in kako se hitro naučiti. Inštruktor pogosto ponudi ustvarjalne in praktične metode učenja, ki pomagajo pri obvladovanju zahtevnega gradiva. S prilagojenimi povratnimi informacijami lahko inštruktor zagotovi, da stalno napreduješ in se učiš na način, ki ustreza tvojemu učnemu stilu.

Če iščeš inštruktorja, poišči “inštruktor Celje” ali “zasebni učitelj Ljubljana” na platformah, kot je meet’n’learn. Tako boš našel učitelja, ki ustreza tvojim željam in potrebam, pa naj gre za matematiko, biologijo, kemijo, angleščino ali kakšen drug predmet. Se raje učiš v skupini? Poišči “učne ure Maribor” ali “tečaj Kranj”, ter odkrij izobraževalne tečaje v bližini.

Kako se lažje učiti in doseči najboljši učni uspeh

Naučiti se, kako se lažje učiti, ti odpre vrata za boljše pomnjenje novega znanja in obvladovanje novih veščin. Svoje učne navade lahko optimiziraš tako, da razumeš, kako deluje spomin, izboljšaš svojo pozornosti in eksperimentiraš z različnimi načini učenja. Ustvari dosledno rutino učenja, uporabi svoje znanje v vsakdanjem življenju in poučuj druge. Redno preverjaj svoj napredek, izpopolnjuj svoje cilje in prilagodi svoj načrt učenja glede na to, kaj ti najbolj ustreza. Bodisi s pomočjo inštruktorja bodisi z ustvarjalnimi tehnikami učenja, da boš čim bolj izkoristil svoj potencial. Tako bo učenje zabavno in prijetno.

Razširi svoje znanje pisanja s pomočjo spletnih učbenikov, kot so idiomi, pregovori in fraze ter literarne figure. Preberi, kaj so besedne vrste v slovenščini za boljše razumevanje slovnice in preglej besedilne vrste, da boš lahko pisal v različnih literarnih oblikah z večjo samozavestjo.

Kako se učiti hitro in enostavno: pogosta vprašanja

1. Kako se učiti za test?

Določi si urnik učenja, odpravi moteče dejavnike in gradivo razdeli na obvladljive dele.

2. Kako se hitro naučiti novega jezika?

Potopi se v jezik z vsakodnevno vajo, poslušanjem rojenih govorcev in uporabo aplikacij za učenje jezika.

3. Kako izboljšati spomin in pomnjenje?

Za utrjevanje informacij uporabljaj mnemotehnične pripomočke in razpršeno ponavljanje.

4. Kako se hitro naučiti in hkrati ohranjati informacije?

Združi aktivno spominjanje s praktično uporabo, da utrdiš naučeno.

5. Kako poteka zabavno učenje?

Učne ure popestri z igrami, tako da nagradiš napredek ali tekmuj s prijatelji.

6. Ali je večopravilnost učinkovita pri učenju?

Ne, večopravilnost razdvaja pozornost in zmanjšuje razumevanje.

7. Kako lahko inštruktor izboljša moje tehnike učenja?

Inštruktor prilagodi učenje tvojim potrebam in ponudi prilagojene povratne informacije.

8. Kako se najlažje učiti?

Redno ocenjuj svoje razumevanje s pomočjo kvizov ali tako, da učiš druge.

Oglej si praktične naloge iz matematike z rešitvami: pretvarjanje enot, izrazi in polinomi, številske množice in vrste števil, limite, odvodi in integrali ter kombinatorika.

Viri:

1. Very well mind
2. Coursera
3. Harvard Business Review

kako-se-hitro-naučiti-lažje-učenje
Kako se hitro naučiti? Izboljšajte spomin, prilagodite učne rutine in izpopolnite tehnike učenja s pomočjo inštruktorja ali zasebnega učitelja.