Učenje jezika je ključno za otrokov razvoj in zgodnje učenje tujega jezika pozitivno vpliva na otrokov razvoj in prihodnost. Otroci, ki so v zgodnjem otroštvu izpostavljeni več jezikom, bodo verjetno postali dvojezični ali večjezični, kar ima številne kognitivne, socialne in čustvene prednosti. V tem prispevku bomo odgovorili na naslednja vprašanja: zakaj je zgodnje učenje jezikov pomembno, kako lahko podprete otrokov jezikovni razvoj in kakšne koristi prinaša.

Pozitiven vpliv na kognitivni razvoj

Povezava med jezikom in kognitivnim razvojem je nesporna, izpostavljenost jezikom v zgodnjem otroštvu pa lahko trajno in pozitivno vpliva na otrokovo inteligenco, sposobnost reševanja problemov in splošno delovanje možganov. Študije so pokazale, da lahko zgodnje učenje jezikov v otrokovih možganih oblikuje nevronske mreže, kar mu omogoča učinkovitejše procesiranje informacij in reševanje problemov. Raziskave so pokazale tudi, da lahko zgodnja izpostavljenost več jezikom izboljša kognitivne sposobnosti, kot so ustvarjalnost, pozornost in kritično mišljenje.

Kognitivne prednosti zgodnjega učenja jezikov:
 • Jezik je nenadomestljiv za sporazumevanje in razmišljanje.
 • Zgodnje učenje jezikov pozitivno vpliva na kognitivne sposobnosti.
 • Možgani so v zgodnjem otroštvu dovzetni in prilagodljivi.
 • Usvoji lahko nove zvoke in besede.
 • Zgodnja izpostavljenost oblikuje nevronske mreže.
 • Spodbuja sposobnost procesiranja informacij, reševanja problemov in pomnjenja.

Raziskave so pokazale, da ima zgodnja izpostavljenost več jezikom zelo velik vpliv na kognitivni razvoj. Otroci, ki so izpostavljeni več kot enemu jeziku, imajo običajno boljšo kognitivno fleksibilnost, ki jim omogoča, da preklapljajo med jeziki in načini razmišljanja. Izpostavljenost različnim kulturam, jezikom in načinom razmišljanja privede tudi do večje ustvarjalnosti, pozornosti in sposobnosti kritičnega razmišljanja.

Močnejše socialne in čustvene veščine

Učenje jezikov pomaga otrokom razviti pomembne socialne in čustvene veščine. Z učenjem učinkovitega sporazumevanja lahko otroci ustvarijo bolj trdne odnose z vrstniki, lažje razumejo stališča drugih in bolj pozitivno rešujejo konflikte. Zgodnja izpostavljenost različnim jezikom in kulturam lahko pripomore k večji empatiji, širjenju otrokovih kulturnih obzorij ter spodbujanju spoštovanja in strpnosti do različnosti. Če bo otrok z zgodnjim učenjem jezikov pridobil trdne temelje socialnih in čustvenih veščin, mu bo to pomagalo tako v osebnem življenju kot pri karieri. Otroku omogoča, da izboljša odnose in okrepi vezi z drugimi, kar vodi k bolj izpolnjujočemu osebnemu življenju. Poleg tega lahko z učinkovitim reševanjem konfliktov in spretnostmi reševanja problemov vsakodnevni odnosi postanejo bolj tekoči in harmonični. Močne socialne in čustvene spretnosti prispevajo tudi k splošnemu duševnemu in čustvenemu počutju osebe, saj ji pomagajo obvladovati stres. V zahtevnih situacijah postanejo bolj trdni in odporni. Veščine pozitivno vplivajo tudi na akademsko in karierno uspešnost osebe, kar vodi k boljšim ocenam, večjemu zadovoljstvu pri delu in boljšim kariernim možnostim. Nazadnje, močne socialne in čustvene spretnosti spodbujajo empatijo in sočutje do drugih, kar vodi k bolj prijazni in vključujoči družbi.

Prednosti dvojezičnosti in večjezičnosti

Dvojezičnost in večjezičnost postajata vse bolj cenjeni veščini v današnjem globaliziranem svetu. Za dvojezične ali večjezične otroke je bilo ugotovljeno, da imajo boljše sposobnosti reševanja problemov in boljši spomin. Poleg tega lahko dvojezičnost ali večjezičnost pripomore k večjemu kulturnemu razumevanju in empatiji ter k boljšim socialnim in komunikacijskim sposobnostim. Dvojezični posamezniki imajo konkurenčno prednost na trgu dela, saj lahko delajo v več državah in komunicirajo s širšim krogom ljudi.

Prednosti dvojezičnosti in večjezičnosti so številne, tako družbene kot karierne. Nekatere izmed njih so:
 • boljše sposobnosti reševanja problemov
 • boljši spomin
 • večja empatija in razumevanje kultur
 • izboljšane socialne in komunikacijske spretnosti
 • zmožnost orientacije v različnih kulturnih perspektivah
 • sposobnost dela v več državah in komuniciranja s širšim krogom ljudi
 • Konkurenčna prednost na trgu dela

Kako zgodnje učenje jezikov vpliva na nadaljnji učni uspeh

Zgodnje učenje jezikov pomembno vpliva na prihodnji akademski uspeh. Otroci, ki začnejo z učenjem jezika že v zgodnjem otroštvu, imajo boljše možnosti, da bodo dosegli dobre rezultate pri drugih predmetih, kot sta matematika in naravoslovje. Poleg tega lahko močni temelji angleškega jezika pripomorejo k uspehu v mednarodnih odnosih in komunikaciji, zaradi česar so otroci dobro opremljeni za uspeh v vedno bolj povezanem svetu.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov, kako zgodnje učenje jezika izboljša nadaljnji učni uspeh:

Izboljša se kognitivni razvoj:

Izpostavljenost več jezikom v zgodnjem otroštvu izboljšuje kognitivne sposobnosti, kot so reševanje problemov, spomin in pozornost do podrobnosti, ki so zelo cenjene na številnih poklicnih področjih.

Izpopolnjeno znanje jezikov:

Pri otrocih, ki se učijo jezik v zgodnjem otroštvu, je večja verjetnost, da bodo razvili znanje jezika, podobno maternemu, in bodo imeli boljši naglas.

Podpira razvoj pismenosti:

Trdna jezikovna podlaga lahko otrokom pomaga pri razvoju bralnih, pisnih in jezikovnih spretnosti, ki so temeljne za dober učni uspeh.

Spodbuja kulturno zavest:

Poznavanje in govorjenje tujega jezika otroke izpostavlja različnim kulturam ter spodbuja strpnost in spoštovanje različnih pogledov na svet.

Izboljša se splošni učni uspeh:

Raziskave so pokazale, da imajo učenci, ki se zgodaj začnejo učiti tuje jezike, praviloma boljše rezultate pri predmetih iz celotnega učnega načrta, kot sta matematika in naravoslovje.

Priprava na prihodnost:

Dvojezičnost in večjezičnost sta v današnjem globaliziranem svetu zelo cenjeni, zgodnje učenje jezikov pa zagotavlja konkurenčno prednost za prihodnje izobraževanje in poklicne priložnosti.

Jeziki prihodnosti: katerega izbrati? Kot smo opisali zgoraj, lahko zgodnje učenje jezikov otrokom odpre svet priložnosti tako v zasebnem kot poklicnem življenju. Raziskave so pokazale, da lahko zgodnje učenje drugega jezika pozitivno vpliva na otrokov splošni učni uspeh in poveča njegovo sposobnost učenja dodatnih jezikov v prihodnosti, večjezičnost pa lahko v vse bolj globaliziranem svetu poveča možnosti za zaposlitev.

Učenje katerih jezikov je za otroke najbolj koristno? Pri izbiri jezika, ki se ga bo otrok učil, je potrebno upoštevati dolgoročne prednosti in otrokove individualne potrebe, interese in načrte za prihodnost. Z učenjem razširjenega in iskanega jezika lahko otrok poveča svoje možnosti za uspeh v svetovnem gospodarstvu in ima več priložnosti za sporazumevanje in povezovanje z ljudmi iz različnih kultur.

Najbolj zaželeni jeziki, ki se jih bodo otroci učili v prihodnosti so tisti, ki se pogosto govorijo in so zelo iskani v svetovnem gospodarstvu. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpomembnejših jezikov prihodnosti:

Angleščina:

Angleščina je še vedno prevladujoči jezik mednarodnega sporazumevanja, poslovanja in tehnologije ter bo verjetno tako ostalo tudi v prihodnosti.

Kitajščina:

Kitajščina je najbolj razširjen jezik na svetu, zaradi vse večje gospodarske moči Kitajske pa bo kitajščina v svetovnem gospodarstvu verjetno postala še pomembnejša.

Španščina:

Španščina je razširjena v številnih državah po svetu, njena uporaba pa narašča tudi v Združenih državah Amerike. Španščina je uradni jezik v 21 državah in se pogosto uporablja v mednarodnih organizacijah.

Arabščina:

Arabščina je razširjena na Bližnjem vzhodu, v Severni Afriki in drugih državah ter je uradni jezik v 26 državah. Zaradi vse večjega pomena Bližnjega vzhoda v svetovni politiki in vse večjega povpraševanja po arabsko govorečih strokovnjakih je arabščina obetaven jezik za učenje.

Francoščina:

Francoščina je uradni jezik v 29 državah in se pogosto uporablja v mednarodnih organizacijah. Je tudi jezik kulture in je uporabna za otroke, ki jih zanimajo literatura, umetnost in glasba.

Kako lahko starši spodbujate jezikovne spretnosti

Ko ste se z otrokom odločili, da se boste podali na dogodivščino učenja jezika, boste morda iskali nasvete, kako najbolje spodbujati in podpirati otroka pri učenju. Zgodnja leta otrokovega življenja so ključna za njegov jezikovni razvoj, starši in skrbniki pa imajo v tem procesu pomembno vlogo. Z oblikovanjem jezikovno bogatega okolja in spodbujanjem izpostavljenosti jeziku lahko podpirate otrokov jezikovni razvoj.

 • Redno govorjenje jezika v vašem domu, če jezik obvladate kar vi sami
 • .
 • Skupno branje knjig.
 • Petje pesmi.
 • Sodelovanje pri igrah in dejavnostih, povezanih z jezikom.
 • Redno govorjenje z otrokom in spodbujanje, da se izraža v jeziku, ki se ga uči.
 • Izboljševanje jezikovnih sposobnosti.
 • Povečanje samozavesti pri uporabi jezika.

Za pomoč se obrnite na učitelja

Starši in skrbniki lahko poiščete dodatno pomoč pri pedagoških strokovnjakih, na primer pri učiteljih in inštruktorjih, ter tako še dodatno izboljšate otrokov jezikovni razvoj. Če želite poiskati lokalnega učitelja za individualne ure v bližini svojega kraja bivanja, si lahko pomagate s spletnimi stranmi ali platformami za učenje. Uporabite iskalne izraze, na primer “inštrukcije Ljubljana” ali “učitelj tujega jezika Maribor”. Z vpisom v jezikovne tečaje ali na inštrukcije poskrbite za bolj strukturirano učenje jezika in stik z drugimi maternimi govorci. Te najdete tako, da poiščete tečaj ali inštrukcije angleščine “vaše mesto” (npr. tečaj angleščine Koper ali inštrukcije angleščine Velenje). Vloga staršev in skrbnikov pri spodbujanju jezikovnih veščin pri majhnih otrocih je bistvena, njihovo aktivno sodelovanje pa lahko poglavitno vpliva na otrokove dolgoročne jezikovne sposobnosti in uspeh. Strategije, s katerimi učenje jezika za otroke postane zabavno in zanimivo Učenje jezikov mora biti za otroke prijetna in interaktivna izkušnja. Če boste vključili igre, pesmi in interaktivne pripomočke lahko učenje jezika postane veliko bolj zanimivo in zabavno. Spletna gradiva za učenje jezikov, kot so interaktivne aplikacije, videoposnetki in izobraževalne spletne strani, lahko otrokom ponudijo zabaven in učinkovit način za vajo jezikovnih veščin. Če želite vzpodbuditi ljubezen in zanimanje za učenje tujih jezikov, otroka vpišite v jezikovni tečaj ali obiščite kulturni dogodek. Če želite več nasvetov o tem, kako učenje jezikov spremeniti v zabavno in zanimivo izkušnjo za otroka, si lahko ogledate tudi naš blog prispevek “Učenje angleščine za otroke – nasveti in namigi”.

Predstavljamo nekatere ključne nasvete iz blog prispevka:

Če se bodo otroci zabavali, je večja verjetnost, da bodo sodelovali v učnem procesu. V učno uro vključite dejavnosti, ki temeljijo na igri, na primer igre, pesmi in zgodbe. Tako bo otrok ostal zainteresiran in motiviran. Igrate lahko na primer igre za krepitev besednega zaklada, ki otrokom pomagajo pri vaji novih besed. Uporabite tudi pesmi in zgodbe, s katerimi na zabaven in zanimiv način utrdite besedišče in slovnične strukture.

Pripravili smo nekaj predlogov za zabavne dejavnosti, ki jih lahko uporabite pri učenju angleščine:

 • Igra vlog: Otrok naj odigra različne scenarije, na primer naročanje hrane v restavraciji ali obisk pri zdravniku.
 • Pripovedovanje zgodb: Spodbudite otroke, da pripovedujejo svoje zgodbe ali odigrajo zgodbe na zabaven in interaktiven način.
 • Glasba in pesmi: S pesmicami in rimami lahko otrokom pomagate pri učenju besedišča in slovnice na zabaven in nepozaben način.
 • Ustvarjanje in projekti: Otrok naj se loti svojega projekta – ustvari lahko album ali plakat, kar mu bo pomagalo utrditi besedišče in slovnico.
 • Lov za zakladom: Ustvarite igro lov za zakladom z namigi, napisanimi v angleščini, kar bo otrokom pomagalo, da vadijo besedišče in slovnico na zabaven ter interaktiven način.

Pomen angleščine kot svetovnega jezika

Angleščina je splošno priznana kot svetovni jezik sporazumevanja in poslovanja. Z zgodnjim začetkom učenja angleščine lahko otroci postavijo trdne temelje in si povečajo možnosti za uspeh v mednarodnih odnosih. Poleg tega lahko dobro znanje angleščine odpre nove možnosti za potovanja in delo.

Angleščina je najbolj razširjen jezik na svetu in se uporablja za sporazumevanje na različnih področjih, vključno z izobraževanjem, tehnologijo, mediji in znanostjo. Poleg tega je angleščina jezik mednarodnega trgovanja, turizma in diplomacije, zato je ključna za uspeh v številnih mednarodnih odnosih.

Zaključek

Zgodnje učenje angleščine je za otroke ogromna prednost, ki jim bo pomagala pri njihovih nadaljnjih prizadevanjih. Raziskave so pokazale, da imajo otroci, ki začnejo z učenjem angleščine zgodaj, praviloma boljšo izgovorjavo, besedišče in slovnično znanje v primerjavi s tistimi, ki se začnejo učiti pozneje. Poleg tega imajo učenci, ki z učenjem jezika začnejo zgodaj, tudi več možnosti, da dosežejo nivo znanja in tekoče sporazumevanje, ki sta na nivoju maternega jezika, kar pozitivno vpliva na njihov nadaljnji akademski in karierni uspeh.