Angleščina je zelo uporaben jezik, ki se ga je najlažje naučiti v zgodnjem otroštvu in prinaša številne prednosti pri odraščanju otroka. Zavedamo pa se, da je poučevanje angleščine za otroke lahko zahtevna naloga, zlasti za tiste, ki sami niso naravni govorci. Ključ do uspeha pri poučevanju angleščine za otroke je v tem, da učni proces naredite zabaven, zanimiv in učinkovit. V tem prispevku boste našli praktične nasvete in napotke za učitelje in starše, kako majhne otroke poučevati angleščino.

Če želite najeti učitelja, ki bo vašemu otroku pomagal pri učenju, je to odličen način za povečanje otrokove samozavesti in napredovanje v znanju. Ne glede na to, ali potrebujete učitelja angleščine v Ljubljani ali inštruktorja angleščine v Mariboru, vam bo splet v pomoč pri iskanju učiteljev v bližini vašega kraja bivanja.

S pomočjo osnov, kot sta besedišče in slovnica, ter z vključitvijo zabavnih in zanimivih dejavnosti, kot so igre in zgodbe, lahko otrokom pomagate nadgraditi njihovo znanje angleščine. Z uporabo vizualnih pripomočkov, spodbujanjem pogovora in ustvarjanjem pozitivnega učnega okolja lahko otrokom pomagamo, da se pri učenju počutijo bolj samozavestne in motivirane. Tudi samostojno učenje in nagrajevanje napredka sta pomembna dejavnika, ki otrokom pomagata pri nadaljnjem učenju angleščine. V tem prispevku bomo podrobneje raziskali vsakega od teh nasvetov in namigov in vas s tem opremili z vsem, kar potrebujete za začetek otrokove učne poti.

Začnite preprosto in z osnovami

Ko otroke učite angleščino je pomembno, da so učne ure preproste, jedrnate in razumljive. Izogibajte se uporabi zapletenega besedišča ali slovničnih struktur, in se namesto tega osredotočite na gradnjo trdnih temeljev osnovnih znanj. Če so učne ure preproste in enostavno razumljive, se otroci počutijo manj obremenjeni in bolj samozavestni pri svojem znanju angleščine.

Na začetku učenja dajte otroku nekaj preprostih, osnovnih nalog in učnih ciljev. Naučite jih osnovne besedne zveze, povezane z vsakdanjimi temami, kot so številke, barve, oblike in enostavni predmeti. Te besede bodo v prihodnosti služile kot gradniki za naprednejše besedišče in slovnico.

Uporaben nasvet je, da pri učenju uporabite slike, zgodbe in pesmi, s katerimi otrokom pomagate povezati nove besede s pomembnimi pojmi.

Pripravili smo nekaj idej za začetek: enostavne naloge in učni cilji:

 • Na dan jih naučite 4-5 osnovnih besed, povezanih z vsakodnevnimi opravili, na primer zobna ščetka, zajtrk ali čevlji.
 • Naučite jih angleško abecedo in otroka prosite, naj poimenuje žival, ki se začne na posamezno črko.
 • Naučite jih osnovnih stavčnih struktur, na primer “vesel sem” ali “rad imam sladoled”.
 • Predvajajte jim angleške videoposnetke, filme in pesmi ter se pogovarjajte o zgodbah v njih.
 • Skupaj glejte slikanice in prosite otroka, naj si zapomni eno stran od prejšnjega dne.

Zabavajte se

Če se bodo otroci med učenjem zabavali, je večja verjetnost, da bodo v njem tudi sodelovali. V učno uro vključite dejavnosti, ki temeljijo na zabavi, na primer igre, pesmice in zgodbe, ki bodo otroka pritegnile in motivirale. Lahko se igrate igre za krepitev besedišča, ki pomagajo pri tem, da otroci vadijo nove besede. Za utrjevanje besedišča in slovničnih struktur na zabaven in zanimiv način uporabite tudi pesmice in zgodbe.

Podajamo nekaj predlogov za zabavne dejavnosti, ki jih lahko uporabite pri učenju angleščine:

 • Igra vlog: Otrok naj odigra različne scenarije, na primer naročanje hrane v restavraciji ali obisk pri zdravniku.
 • Pripovedovanje zgodb: Spodbudite otroke, da pripovedujejo svoje zgodbe ali odigrajo zgodbe na zabaven in interaktiven način.
 • Glasba in pesmi: S pesmicami in rimami lahko otrokom pomagate pri učenju besedišča in slovnice na zabaven in nepozaben način.
 • Ustvarjanje in projekti: Otrok naj se loti svojega projekta – ustvari lahko album ali plakat, kar mu bo pomagalo utrditi besedišče in slovnico.
 • Lov za zakladom: Ustvarite igro lov za zakladom z namigi, napisanimi v angleščini, kar bo otrokom pomagalo, da vadijo besedišče in slovnico na zabaven ter interaktiven način.

Uporabite vizualne pripomočke

Otrokom običajno ustreza vizualni stil učenja, zato lahko z uporabo vizualnih pripomočkov, kot so učne kartice, plakati, filmi ali videoposnetki, utrdite besedišče in izboljšate pomnjenje naučene snovi. Slikovni pripomočki lahko otrokom pomagajo, da lažje razumejo pomen in uporabo novih besed. Otrokom lahko pri učenju novih besed pomagate s pomočjo učnih kartic, nato pa jih o besedah povprašate in tako utrdite njihovo razumevanje.

Uporaba vizualnih pripomočkov je tudi odličen način, da otrokom omogočite zabavno in interaktivno učenje angleščine. Tukaj je nekaj primerov vizualnih pripomočkov, ki jih lahko uporabite pri učenju angleščine za otroke:

 • Učne kartice: Uporabite učne kartice s slikami in besedami, ki otrokom pomagajo pri učenju novih besed in v urjenju besednega zaklada.
 • Plakati in miselni vzorci: Uporabite plakate in miselne vzorce, ki otrokom pomagajo razumeti novo besedišče in slovnico ter naredijo učenje bolj vizualno privlačno.
 • Videoposnetki: Uporabite kratke videoposnetke, na primer animirane risanke, s katerimi boste otroku pomagali vaditi poslušanje in govorjenje, ter utrdili besedišče in slovnico.
 • Ilustracije: Uporabite ilustracije, s katerimi boste otrokom na vizualno privlačen način pomagali razumeti zapleteno gradivo, kot so slovnična pravila ali glagolske zveze.
 • Fotografije in slike: Uporabite fotografije in slike, s katerimi boste otrokom pomagali razumeti nove besedne zveze, koncepte in ideje, ter naredili učenje veliko bolj zanimivo.
 • Interaktivne bele table: Uporabite interaktivne table za dinamične učne ure in dejavnosti, kot so kvizi in igre, s katerimi bodo otroci bolj vključeni in motivirani.

Spodbujajte pogovor

Spodbujanje pogovora je pomemben del pomoči otrokom pri razvijanju spretnosti govorjenja in poslušanja. Z otrokom se lahko pogovarjate o temah, ki ga zanimajo, in ga spodbujate, da postavlja vprašanja ter deli svoje misli in mnenja. Za vajo pogovorov, ki so otroku znani, je najboljše uporabiti situacije iz resničnega življenja.

Nekaj načinov za spodbujanje pogovoraz otrokom v angleščini:

 • Ponudite mu priložnost za pogovor: Otroku omogočite čim več priložnosti za vajo govornih spretnosti, na primer z igranjem vlog, z debatami in predstavitvami.
 • Poskrbite za varno in spodbudno okolje: Otroka k govorjenju spodbudite tako, da ustvarite varno okolje z veliko spodbude, v katerem se lahko moti, dela napake in preizkuša nove stvari.
 • Postavljajte vprašanja odprtega tipa: Postavljajte vprašanja odprtega tipa, ki otroka spodbujajo, da z vami deli svoje misli in mnenja, namesto preprostih vprašanj tipa da ali ne.
 • Spodbujajte otroka k postavljanju vprašanj: Spodbujajte otroke, da postavljajo vprašanja in izražajo svojo radovednost, s čimer jim pomagate krepiti samozavest pri govorjenju.
 • Uporabljajte scenarije iz resničnega življenja: Uporabite resnične scenarije in vsakodnevne izkušnje s katerimi otroku pomagate vaditi govorne spretnosti, na primer med nakupovanjem ali med skupno večerjo.

Poskrbite za pozitivno učno okolje

Zagotavljanje pozitivnega učnega okolja je ključno za uspeh otroka pri učenju jezika. S spodbujanjem, s pozitivnimi povratnimi informacijami v zabavnem vzdušju, ki podpira ustvarjalnost in eksperimentiranje, mu lahko pomagate, da se bo počutil bolj samozavestnega pri svojem znanju angleščine in bolj motiviranega za nadaljnje učenje.

V nadaljevanju smo pripravili nekaj nasvetov, kako ustvariti pozitivno učno okolje za vašega otroka:

 • Spodbujajte osebno rast: Spodbujajte otroke, da napake vidijo kot priložnosti za rast, in spodbujajte osebno rast tako, da pohvalite njihov trud in ne le sposobnosti.
 • Spodbujajte občutek za pripadnost skupnosti: Spodbujanje sodelovanja z drugimi otroki mu lahko pomaga, da ostane motiviran. Če želite otroka vpisati v tečaj angleščine v bližini kraja, kjer živite, lahko aktualne informacije poiščete na spletu, tako da poiščete tečaj angleščine ali učne ure v “vašem mestu” (npr. tečaj angleščine Ljubljana ali učne ure angleščine Maribor).
 • Spodbujajte ustvarjalnost in radovednost: Spodbujajte otroke, da se ustvarjalno izražajo, postavljajo vprašanja ter sledijo svojim interesom in navdihu.
 • Poskrbite za varno in spodbudno okolje: Ustvarite varno okolje z veliko podpore, v katerem se otrok dobro počuti, ko dela napake in lahko brez kritike prosi za pomoč.
 • Veselite se uspeha in napredka: Praznujte otrokove uspehe in napredek, velike ali majhne, ter priznajte njegovo trdo delo in trud.
 • Prilagodite učenje: Organizirajte učenje tako, da dejavnosti, naloge in gradiva prilagodite individualnim potrebam in interesom posameznega otroka.
 • Spodbujajte pozitiven odnosa do učenja jezika: Spodbujajte otroka, da na učenje jezika gleda kot na zabavno in prijetno izkušnjo, ter mu pojasnite vrednost in pomen učenja angleščine.

Spodbujanje samostojnega učenja

Spodbujanje samostojnega učenja je pomemben del pri razvijanju otrokovih jezikovnih spretnosti. Otroka lahko spodbujate, da sam raziskuje in odkriva angleški jezik, na primer z branjem angleških knjig, gledanjem angleških videoposnetkov in poslušanjem angleških zvočnih posnetkov. S samostojnim učenjem otroci širijo svoj besedni zaklad, vadijo bralno in slušno razumevanje ter razvijajo svoje doživljanje angleškega jezika. Če ima otrok občutek, da je sam odgovoren za učenje, je bolj verjetno, da bo ostal motiviran in zavzet za svoj napredek.

Nekateri načini za spodbujanje samostojnosti pri učenju:

 • Organizirajte interaktivne učne dejavnosti: Vključite interaktivne učne dejavnosti, kot so igre, uganke in igranje vlog, da bo učenje bolj zanimivo.
 • Spodbujajte samoocenjevanje: Spodbujajte otroka, da sam oceni svoje učenje in spremlja svoj napredek.
 • Omogočite eksperimentiranje: Otroku dovolite, da eksperimentira z novimi metodami učenja, in mu pomagajte najti tisto, ki mu najbolj ustreza.
 • Spodbujajte samostojno izražanje: Spodbujajte otroka, da se ustvarjalno izraža s pisanjem, umetnostjo, glasbo in podobno.
 • Spodbujajte samostojne projekte: Spodbujajte otroke, da pripravijo lastni projekt, na primer raziskovalni projekt ali predstavitev, in jim tako omogočite, da smiselno uporabijo kar so se naučili.

Nagrajevanje napredka

Če se bodo otroci počutili cenjene in nagrajene za svoj napredek, je večja verjetnost, da bodo nadaljevali z učenjem. Razmislite o tem, kako bi otroka za njegove dosežke pri angleščini nagradili s pohvalo, z nalepkami ali z drugimi spodbudami. Otroku lahko podarite nalepko ali pohvalo vsakič, ko zaključi poglavje, ali pa njegov napredek proslavite tako, da ga peljete na sladoled ali izlet. To otrokom omogoči, da so ponosni na svoje dosežke in bolj motivirani za nadaljnje učenje.

Nagrajevanje napredka je odličen način za motiviranje in spodbujanje otrok pri učenju angleščine. Tukaj je nekaj načinov za nagrajevanje napredka:

 • Ustna pohvala: Za dobro opravljeno delo naj otrok dobi ustno pohvalo. Preproste fraze, kot sta “Odlično opravljeno!” ali “Tako dobro ti gre!”, močno povečajo otrokovo samozavest in motivacijo.
 • Priznanja: Otroka nagradite s priznanjem ali pohvalo za njegov napredek ali dosežek ter jih razstavite doma.
 • Posebni privilegiji: Kot nagrado za napredek mu lahko ponudite posebne privilegije, na primer dodaten čas za igro ali možnost, da izbira naslednjo učno dejavnost.
 • Nalepke ali značke: Uporabite nalepke ali značke kot vizualni prikaz otrokovega napredka in dosežkov ter mu omogočite, da nalepke ponosno razstavi.
 • Individualne povratne informacije: Otroku podajte prilagojene povratne informacije o njegovem napredku, v katerih poudarite njegove prednosti in ponudite predloge za izboljšave.
 • Praznovanja: Otrokove uspehe in mejnike proslavite s posebno dejavnostjo, kot je zabava ali filmski dan, s katero proslavite njegov napredek in dosežke.

Zaključek

Zaključimo lahko, da je poučevanje angleščine za otroke koristna in prijetna izkušnja, tako za starše kot za otroka. Če bodo učne ure preproste in boste začeli z osnovami, kot so preproste besede, na primer barve in živali, ter vključili zabavne in zanimive dejavnosti, kot so igre in zgodbe, bodo otroci najverjetneje ohranili zanimanje in motivacijo za učenje ter bodo hitreje razvijali svoje znanje angleščine. Tudi uporaba vizualnih pripomočkov, spodbujanje pogovora in ustvarjanje pozitivnega učnega okolja lahko otrokom pomagajo, da se pri učenju počutijo bolj samozavestne in motivirane. In končno, najem učitelja, ki lahko otroku pomaga pri učenju, je odličen način, da izboljšate njegov napredek in samozavest. Če iščete učitelja angleščine, lahko na posebnih spletnih straneh za iskanje učiteljev poiščete inštruktorje v bližini vašega kraja bivanja. S predstavljenimi nasveti in namigi v mislih boste dobro opremljeni, da otroku pomagate začeti pot učenja angleščine in mu omogočite, da doseže svoj največji potencial.