literarne-zvrsti-književen-zvrsti-epika-lirika-dramatika

Literarne zvrsti so osnovne kategorije, s pomočjo katerih razvrščamo literarna dela. Te kategorije so pomembne, saj nam omogočajo razumevanje in klasifikacijo literarnih del glede na njihove značilnosti, kot so oblika, slog, tema in namen. Literarne zvrsti v splošnem delimo na tri glavne skupine: liriko, ki obsega pesniška dela izražanja čustev; epiko, ki vključuje pripovedna dela, kot so romani in zgodbe; ter dramatiko, ki zajema dela, namenjena uprizoritvi. Vsaka literarna zvrst ima svoje podkategorije, ki dodatno opredeljujejo specifične lastnosti in strukturo del.

Ste že prebrali naše učno gradivo o idiomih, frazah, evfemizmih in drugih besednih zvezah in besednih vrstah v slovenščini?

Temeljne literarne zvrsti: lirika, epika in dramatika

Lirika je izraz čustev in občutij

Lirika je temeljna literarna zvrst, ki se osredotoča na izražanje osebnih čustev, misli in razpoloženj avtorja. Ta zvrst literarnega dela običajno obsega pesniška dela, kjer je poseben poudarek na intimnosti, osebnem izpovedovanju in čustvenem učinku besedila na bralca.

Literarne vrste v liriki

 • Sonet: Pesnitev s 14 vrsticami, ki običajno sledi strogim pravilom strukture in rime.
 • Gazela: Lirska pesem, značilna za perzijsko, turško, arabsko in urdujsko poezijo, osredotočena na ljubezen in naravo.
 • Oda: Slavnostna pesem, namenjena hvaljenju osebe, dogodka ali koncepta.
 • Elegija: Pesnitev, ki izraža žalost ali žalovanje, pogosto ob izgubi ljubljene osebe.
 • Himna: Pesem velikega navdušenja, običajno v čast božanstvu ali kot izraz patriotizma.

Ključne značilnosti lirike

Namen lirike je, da avtor izrazi svoja čustva in misli. Ta literarna zvrst se osredotoča na intimne izpovedi in čustvena doživetja, ki so pogosto predstavljena v verzih. Lirika omogoča bralcu, da se poglobi v avtorjev notranji svet in skozi pesmi doživi širino človeških občutij. Skozi liriko lahko razumemo univerzalne človeške izkušnje, saj pesništvo nagovarja osnovna čustva in stanja, s katerimi se vsakdo lahko poistoveti.

 • Izraža notranja čustva, občutja, in duševna stanja avtorja.
 • Običajno je zapisana v verzih, kar omogoča ritmično in zvočno bogastvo.
 • Besedila so kratka, osredotočena na izrazitost in intenzivnost izpovedi.
 • Ne vsebujejo razvite zgodbe, ampak so osredotočena na trenutke, občutke ali misli.
 • Lirik je subjekt, ki govori v pesmi; njegov glas je intimen in oseben.
 • Časovno je postavljena v sedanjik, kar poudarja neposrednost doživetja.
 • Lirika je lahko čustveno ali miselno usmerjena, raziskuje različne vidike človekove notranjosti.

Vse o tem, kako napisati najboljši esej na maturi 2024. Dodali smo tudi kratke opise knjig, ki bodo na maturi iz slovenščine.

Epika: pripovedovanje zgodb skozi čas

Epika je literarna zvrst, osredotočeno na pripovedovanje zgodb. Epska zvrst obsega širok spekter del, od kratkih zgodb do obsežnih romanov in mitoloških epov. Značilnost epike je, da preko zapleta, likov in dogodkov raziskuje človeške izkušnje, družbene vrednote in zgodovinske resnice. Od antičnih časov, ko so epopeje kot “Iliada” in “Odiseja” pripovedovale o božanstvih in junakih, do modernih romanov, ki osvetljujejo kompleksnost sodobnega življenja, epika bralcem omogoča potovanje skozi čas in kulture. Z uporabo dialogov, opisov in pripovedovalčeve perspektive epika ustvarja svetove, v katerih se bralci lahko izgubijo, hkrati pa razmišljajo o univerzalnih življenjskih resnicah.

Literarne vrste v epiki

 • Ep: Dolga pripovedna pesnitev, ki opisuje junaška dejanja in dogodivščine.
 • Novela: Krajše literarno delo, ki se osredotoča na eno ali več zgodb in likov.
 • Roman: Obsežno pripovedno delo, ki raziskuje kompleksne like, zaplete in teme.
 • Povest: Pripoved, ki je daljša od novele, a krajša od romana, osredotočena na manjše število likov in enostavnejši zaplet.
 • Legenda: Pripoved, ki temelji na zgodovinskih dogodkih, a je pogosto okrašena z mitološkimi elementi.
 • Mit: Pripoved, ki razlaga naravne pojave, kulturne običaje ali verske zgodbe preko bogov, junakov in mitoloških bitij.

Ključne značilnosti epike

Epika bralcem omogoča, da potujejo skozi čas in prostor, raziskujejo različne kulture in doživljajo svet skozi oči drugih.

 • Pripoveduje o dogodkih, ljudeh, krajih in časih, odraža širši pogled na svet.
 • Predstavlja raznovrstne zgodbe, ki se odvijajo v določenem prostoru in času.
 • Teksti so večinoma v prozi, ki omogoča podroben opis in razvoj pripovedi.
 • Dela imajo lahko eno ali več medsebojno povezanih zgodb.
 • Dialogi med liki so pogosti in pomembni za razvoj zgodbe in karakterizacijo likov.
 • Epika zajema širok spekter žanrov, kot so romani, novele, pravljice in legende.

Poznavanje literarne zvrsti pripomore k boljšemu sporazumevanju, poleg tega pa vam pomaga tudi pri pisanju esejev, saj omogoča natančnejše in bolj razumljivo izražanje v slovenščini.

Dramatika: uprizorjena literatura

Dramatika je literarna zvrst, ki je namenjena uprizoritvi. Vključuje dela, kot so igre, opere in scenariji, ki so zasnovani za izvedbo na odru ali zaslonu. Dramska dela temeljijo na dialogih in interakcijah med liki, pri čemer je poseben poudarek na konfliktih, ki poganjajo zgodbo naprej. Dramatika omogoča gledališčnikom in filmskim ustvarjalcem, da oživijo zgodbe in jih delijo z občinstvom v neposredni, vizualno dinamični obliki.

Literarne vrste v dramatiki

 • Tragedija: Dramska forma, ki predstavlja tragični konflikt in neizbežno usodo glavnih likov.
 • Komedija: Uprizoritev, ki se osredotoča na humor in običajno vključuje srečen konec.
 • Drama: Zgodba z napetimi medosebnimi odnosi in konflikti, ki so prikazani skozi dialoge.
 • Filmski scenarij: Napisano delo, ki služi kot osnova za filmsko produkcijo, vsebuje navodila za uprizoritev zgodbe, dialoge in opise prizorov.
 • Radijska igra: Dramsko delo, namenjeno izključno za radijsko predvajanje, kjer zgodbo pripovedujejo z zvokom in dialogi.

Ključne značilnosti dramatike

Uprizoritvena narava dramatike prinaša edinstvene izzive in priložnosti za pripovedovanje, saj morajo avtorji ustvariti dialoge in prizore, ki bodo učinkoviti v živi izvedbi.

 • Namenjena je uprizoritvi na odru, zaslonu ali v radijskih in televizijskih predstavah.
 • Osredotoča se na prikazovanje napetih odnosov, konfliktov in razpoloženj med liki.
 • Lahko je napisana v verzih ali prozi, odvisno od stilističnih in vsebinskih zahtev dela.
 • Obsegi del so lahko različni, vendar so drame pogosto obsežnejše in strukturirane v več dejanj.
 • Običajno sledijo eni osrednji zgodbi, ki je razdeljena na več zaporednih ali prepletenih dogajanj.
 • Ključna sestavina so dialogi med liki, ki jih spremljajo didaskalije z navodili za uprizoritev.

Ste že prebrali naše učno gradivo: Anafora, epifora, metafora in druge literarne figure v slovenskem jeziku?

Literarne vrste: lirika

Sonet

Sonet je pesniška oblika s 14 vrsticami, ki ima posebno shemo rime in je znana po svoji strukturi in discipliniranem izrazu. Obstajata dve glavni obliki soneta: italijanski ali Petrarkin sonet, razdeljen na oktet in sestet s shemo rime abbaabba cdecde (ali variacija te sheme), in angleški ali Shakespearov sonet, ki sledi shemi rime ababcdcdefefgg. Soneti so pogosto uporabljeni za izražanje ljubezni, smrti, lepote in drugih globokih čustvenih stanj. Primer slovenskega soneta je “Sonetni venec” Franceta Prešerna, ki je sestavljen iz 15 povezanih sonetov, kjer zadnja vrstica vsakega soneta postane prva vrstica naslednjega.

Gazela

Gazela je pesniška oblika, ki izvira iz perzijske, arabske in indijske literature, značilna po svoji liričnosti in čustveni globini. Vsaka vrstica gazele je običajno samostojna enota, ki obravnava teme kot so ljubezen, hrepenenje in ločitev, pri čemer se zadnja beseda ali fraza prve vrstice (refren) ponavlja na koncu vsake druge vrstice. Ena izmed najbolj znanih gazel je delo perzijskega pesnika Rumija, ki s svojimi deli raziskuje duhovnost in človeško izkušnjo. Gazelo pogosto najdemo v nekaterih sodobnih pesniških zbirkah, ki eksperimentirajo z različnimi oblikami.

Glosa

Glosa je pesniška oblika, ki se odziva na ali komentira drugo literarno delo. Ta oblika zahteva od avtorja, da vzame izbrani verz ali strofo iz dela drugega avtorja in ga uporabi kot izhodišče za lastno pesnitev. Glosa je literarna vrsta lirike, ki izvira iz Španije, kjer pesnik vzame četverico (štiri vrstice) iz dela drugega avtorja in ji doda štiri deset vrstične kitice, pri čemer se vsaka vrstica četverice ponovi kot zadnja vrstica v vsaki kitici. Glosa omogoča globok dialog med pesnikom in izbranim delom, kar daje nov pogled na originalno besedilo.

Podoknica

Podoknica je tradicionalna ljubezenska pesem ali serenada, ki se izvaja ponoči pod oknom ljubljene osebe. Zgodovinsko so podoknice bile način, kako izraziti čustva ljubezni in hrepenenja, pogosto s spremljavo kitare ali drugega glasbila. Čeprav je ta oblika bolj povezana s folkloro, najdemo elemente podoknic tudi v nekaterih sodobnih pesniških delih, kjer služijo kot izraz intimnih čustev.

Epigram

Epigram je kratka, duhovita pesem ali izrek, ki se pogosto konča s presenetljivim obratom ali satirično poanto. Epigrami so bili priljubljeni že v antični Grčiji in Rimu, kjer so jih uporabljali za komentarje na družbene razmere, politiko ali medosebne odnose. V slovenski literaturi najdemo epigrame pri Otonu Župančiču, ki s svojo ostrino in duhovitostjo razkrivajo družbene resnice.

Romanca

Romanca je pripovedna pesem, ki običajno vključuje elemente pustolovščine, ljubezni in viteštva. Ta oblika ima korenine v srednjeveški Evropi, kjer so romance pripovedovale o legendarnih junakih in dogodivščinah. V slovenski literaturi lahko kot primer romance navedemo “Povest o dobrih ljudeh” Antona Aškerca, ki s pripovedno pesmijo raziskuje teme časti, ljubezni in žrtvovanja.

Naj bo pisanje eseja enostavno za vsakogar – preberite si, kako napisati esej in kako uporabiti slogovna sredstva.

Literarne vrste: epika

Roman

Roman predstavlja najobširnejše pripovedno delo v prozi, ki obsega kompleksno zapleteno zgodbo, razvoj likov in poglobljeno raziskovanje tem in idej. Roman lahko vsebuje več vzporednih zgodb in obsega daljše časovno obdobje, v njem pa nastopa množica likov, med katerimi se osrednji liki razvijajo skozi dogajanje. V romanu so izpostavljeni medčloveški odnosi in družbene razsežnosti časa ter kraja dogajanja. Eden izmed klasičnih slovenskih romanov je “Na klancu” Ivana Cankarja, ki na kritičen način prikazuje življenje v slovenskem malomeščanskem okolju.

Novela

Novela je srednje dolga pripovedna prozna vrsta, ki izstopa s svojo dramatično zgoščenostjo in osredotočenostjo na ključni dogodek ali preobrat v življenju ene ali več oseb. Zgodba je pogosto napeta in vodi do nepredvidljivega konca, pri čemer je vsak del besedila pomemben za razvoj in razumevanje celote. Novela omogoča poglobljen vpogled v človeško naravo in družbene odnose ter raziskuje kompleksnost človeških čustev in odločitev. Primer novele iz svetovne literature je “Smrt Ivana Iljiča” Leva Nikolajeviča Tolstoja, kjer ruski avtor z izjemno psihološko globino obravnava temo smrti in iskanja smisla življenja.

Ep

Ep je literarna vrsta, ki predstavlja najdaljšo obliko pripovedne pesnitve, napisano v verzih. Značilnosti epa vključujejo kopičenje sinonimnih izrazov, epsko širino, okrasne pridevke in pripovedovanje o javni sferi, kjer značaj junaka ostaja nespremenjen, osredotoča se predvsem na dogajanje, ki obkroža junaka. Razdeljen je na uvod, ki že z prvim verzom razkrije bistvo, dokaz, ki napove vsebino ali vir, in pripovedovanje, ki se osredotoča na osrednje dogodke. Primeri epičnih del vključujejo “Iliado” in “Odisejo” Homera, ki sta temelj epa in prikazujeta junake ter njihova potovanja in boje. Drug primer je “Eneida” Vergila, ki pripoveduje o potovanju Eneja iz Troje v Italijo.

Legenda

Legenda je pripoved, ki se prenaša iz generacije v generacijo in pogosto združuje zgodovinske ter nadnaravne elemente. Legende izhajajo iz resničnih dogodkov ali oseb, a so skozi čas obogatene z mitološkimi ali fantastičnimi dodatki, ki poudarjajo moralne, etične ali duhovne nauke. So odraz kulturnih, verskih in družbenih vrednot skupnosti. “Robin Hood” je primer legende, ki pripoveduje o angleškem junaku ljudskega izročila, znanem po boju proti nepravičnosti in pomoči revnim, s čimer se dotika večnih tem pravičnosti in boja proti tiraniji.

Mit

Mit je pripoved, ki pojasnjuje svetovne pojave, izvor človeštva ali bogov in služi kot temelj verskih ali kulturnih prepričanj skupnosti. Miti so polni simbolike in ponujajo vpogled v vrednote, strahove in upanja civilizacije, ki jih je ustvarila. Obsegajo bogove, božanstva, junake in fantastična bitja, ki se spopadajo z univerzalnimi vprašanji bivanja, smrti, ljubezni in sovraštva. “Prometej” iz grške mitologije, ki je ukradel ogenj bogovom in ga podaril človeštvu, simbolizira človekovo stremljenje k znanju in napredku ter posledice, ki jih ta iskanja prinašajo.

Pišete osebno pripoved, doživljajski spis ali esej? Pomagajte si z nasveti za pisanje pripovednega eseja in pisanje interpretativnega eseja.

Literarne vrste: dramatika

Tragedija

Tragedija je književna vrsta, ki spada v dramatiko in prikazuje tragično dogajanje, v katerem glavni junak običajno podleže zaradi lastnih notranjih konfliktov, boja proti usodi ali nasprotovanja z okoljem. Za razliko od komedije, kjer prevladujejo humor in srečen konec, tragedija raziskuje temnejše aspekte človeške narave in družbe, kot so smrt, krivda in moralni dilemi. Igra je zasnovana tako, da pri gledalcih ali bralcih zbuja sočutje, strah in na koncu katarzo – čustveno očiščenje. Tragedije pogosto vključujejo visoko rojene like, ki se znajdejo v brezupnih situacijah. Znani primer iz antične Grčije je “Kralj Ojdip” Sofokla, kjer Ojdip, v želji, da bi se izognil usodi, ki so mu jo napovedali oraklji, na koncu nevede izpolni preroško napoved, kar vodi v njegovo propad.

Komedija

Komedija je literarna vrsta, ki se osredotoča na uprizarjanje humorističnih situacij in dogodkov, pri čemer humor izhaja iz pomanjkljivosti, napak in nesporazumov likov. Značilno za komedijo je, da ima srečen konec, ki pogosto vključuje poroke ali obnovo družbenega reda. Bistvo komedije leži v tem, da liki, kljub svojim pomanjkljivostim, ne vzbujajo odpora, temveč smeh in simpatijo pri občinstvu. Komedije lahko poleg zabave služijo tudi kot sredstvo družbene kritike, saj preko pretiravanja in parodije izpostavljajo aktualne probleme in stereotipe. Aristotel je v svoji “Poetiki” komedijo definiral kot eno izmed osnovnih oblik dramatike. Primer klasične komedije je “Lisistrata” Aristofana, v kateri ženske zavrnejo spolne odnose z moškimi, dokler se ti ne odločijo končati vojne, s čimer se na smešen način kritizira vojaški konflikt in vloga žensk v družbi.

Drama

Drama je samostojna književna zvrst, ki se osredotoča na prikazovanje konfliktov med liki preko dialogov in interakcij, ne da bi pri tem uporabljala opis notranjih doživetij ali podroben opis kraja in časa dogajanja. V nasprotju z liriko in epiko je drama napisana v obliki dialogov (dvogovorov, monologov) in je tradicionalno namenjena gledališki uprizoritvi. Dramatik lahko v besedilo vključi odrske napotke (didaskalije), ki kratko nakazujejo videz likov, prostor, čas in premike na odru. Drame so običajno razdeljene na več dejanj, ki so sestavljena iz različnih prizorov. Zgodovinski primer drame je “Hamlet” Williama Shakespeara, ki skozi kompleksno zgodbo o danskih kraljevih dvorih in notranjem boju glavnega junaka z osebnimi in političnimi dilemami predstavlja klasično delo dramske literature, bogato z raziskovanjem človeške narave, moči in norosti.

Filmski scenarij

Filmski scenarij je temeljno besedilo, ki služi kot vodnik za snemanje filmov, vsebuje opise dogajanj, prizorišč in dialogov. Je podroben načrt, ki omogoča vizualizacijo filma še pred njegovim snemanjem. Scenariji se lahko razvijejo iz originalnih idej ali so adaptacije literarnih del. Pisanje scenarija se začne z osnovno idejo, predstavljeno skozi logline, nadaljuje se z razvojem sinopsisa, ki povzema zgodbo, in detajlnim orisom prizorov (outline), konča pa s treatmentom, obširnejšim opisom zgodbe. Proces ustvarjanja scenarija zahteva več faz prefinjenja in revizij, preden doseže končno obliko. Primer znanega filmskega scenarija je “Pulp Fiction” Quentina Tarantina, kjer izvirna pripovedna struktura in edinstveni dialogi predstavljajo bistvo scenaristične umetnosti.

Kako napisati prepričljiv opis osebe? Za to je potrebno več kot zgolj navajanje suhoparnih dejstev. Preberite, kako napisati najboljši opis osebe in pridobljeno znanje združite z nasveti za pisanje spisa.

Zaključek: literarne zvrsti in književne vrste

Razumevanje literarnih zvrsti kot so lirika, epika in dramatika je pomembno za globlje dojemanje književnosti. Če iščete pomoč pri učenju ali želite poglobiti svoje znanje, se za pomoč obrnite na inštruktorja ali zasebnega učitelja.

Če iščete učitelja, ki vam lahko pomaga osvojiti besedne vrste, hitro poiščite “inštruktor slovenščine Maribor”, “inštrukcije slovenščine Celje” ali “inštruktor slovenščine Ljubljana”. Na platformi, kot je meet’n’learn, se lahko nemudoma povežete z najboljšim zasebnim učiteljem.

Literarne vrste in zvrsti: pogosta vprašanja

1. Kaj je lirika?

Lirika je literarna zvrst, ki izraža čustva in občutke avtorja v verzih.

2. Kaj je epika?

Epika je obsežna literarna zvrst, ki pripoveduje zgodbe o dogodkih, ljudeh in krajih v prozi.

3. Kaj je dramatika?

Dramatika je literarna zvrst, namenjena uprizoritvi, ki se osredotoča na dialoge in konflikte med liki.

4. Kaj je filmski scenarij?

Filmski scenarij je natančen pisni načrt za snemanje filmov, vključno z opisi prizorov in dialogi.

5. Kako se lirika razlikuje od epike?

Epika je pripovedna zvrst v prozi ali verzih, ki obravnava dogodke in like, za razliko od lirike, ki je bolj osredotočena na čustva in razmišljanja.

Viri:

1. Study.com
2. Owlcation
3. Wikipedia

literarne-vrste-roman-ep-sonet-novela
Literarne zvrsti in književne vrste: potovanje od lirike do epike in njihove značilnosti.