cianobakterije-modrozelene-cepljivke-alge

Cianobakterije, včasih znane kot modrozelene bakterije, modrozelene cepljivke ali modrozelene alge, so bakterije, ki energijo pridobivajo s fotosintezo, hkrati pa proizvajajo kisik. V spletnem učbeniku boste izvedeli več o njihovih edinstvenih značilnostih, zgradbi in fotosintezi, ki jo opravljajo.

Raziskali bomo različne vrste cianobakterij, od enoceličnih do nitastih cepljivk, ter njihove vloge v vodnih in kopenskih okoljih. Poleg tega bomo predstavili ekološki vpliv cianobakterij: sposobnost vezave dušika in vpletenost v škodljivo cvetenje alg (poznano pod imenom cvetenje voda, jezer in morja). Pridružite se nam in odkrijte pomen starodavnih modrozelenih alg v ekosistemu.

Cianobakterije ali modrozelene alge – osnove, razložene hitro in preprosto

Se vam mudi? Ne skrbite. Pripravili smo povzetek, kaj so cianobakterije ali modrozelene alge in kaj je cvetenje voda:

🟠 Cianobakterije ali modrozelene alge prispevajo k fiksaciji dušika in proizvodnji kisika v različnih ekosistemih.

🟠 Cianobakterije so enocelične (kapsalne, kokalne) ali večcelične (nitaste). Naseljujejo vodna in kopenska okolja.

🟠 Nujno je, da preprečimo škodljivo cvetenje voda, ki ga povzročajo alge in cianobakterije. Cvetenje jezer in morja poslabšuje kakovost vode in škoduje vodnim organizmom.

Vam cianobakterije povzročajo težave? Obrnite se na inštruktorja biologije. Ta vam lahko poda individualne napotke, ne glede na to, ali se pripravljate na test ali pa vas biologija le zanima.

Kaj so cianobakterije ali modrozelene cepljivke

Cianobakterije, splošno znane kot modrozelene alge, cepljivke ali bakterije, spadajo v skupino bakterij, ki za pridobivanje energije izkoriščajo fotosintezo. Kljub videzu, podobnemu algam, so pravzaprav bakterije in imajo značilnosti, ki jih najdemo pri prokariontih. Njihova značilna modro zelena barva izvira iz klorofila a, to je pigment, ki ga rastline uporabljajo za zajemanje svetlobne energije.

Cianobakterije so ene izmed najstarejših oblik življenja na Zemlji, saj njihovi fosilni ostanki segajo več kot 2,5 milijarde let nazaj. Modrozelene cepljivke so bile ključne pri nastanku Zemljinega ozračja in razvoju drugih oblik življenja, saj so pomembno prispevale h koncentraciji kisika na planetu. Modrozelene bakterije uspevajo v različnih življenjskih okoljih, od oceanov in sladkovodnih jezer do vlažnih tal in puščavske skorje, in so ena najbolj razširjenih oblik življenja na planetu.

Glavne značilnosti cianobakterij, fotosintetskih alg

Fizikalne in biološke značilnosti cianobakterij

Cianobakterije so prokarionti in nimajo jedra ter drugih organelov, značilnih za evkariontske celice. Njihova celična zgradba je razmeroma preprosta, vsi življenjski procesi pa potekajo v citoplazmi ali na celični membrani. Cianobakterije so med bakterijami edinstvene, ker imajo notranje membrane, v katerih se nahajajo fotosintetski pigmenti, kar jim omogoča učinkovito zajemanje svetlobne energije. Te membrane so analogne tilakoidnim membranam, ki jih najdemo v rastlinskih kloroplastih.

Najpomembnejši fotosintetski pigment pri cianobakterijah je klorofil a, ki je odgovoren za izvajanje fotosinteze, tako kot pri rastlinah. Poleg klorofila a cianobakterije proizvajajo tudi številne druge pigmente, med drugim so to:

 • Fikobilini: V vodi topni pigmenti, ki jih najdemo v posebnih organelih, imenovanih fikobilisomi, ki zbirajo svetlobo.
 • Karotenoidi: Pigmenti, ki ščitijo klorofil pred intenzivno svetlobo in imajo vlogo pri fotosintezi.

Ti pigmenti omogočajo fotosintezo in cianobakterijam dajejo značilno modro zeleno barvo. Nekatere vrste cianobakterij so zaradi dodatnih pigmentov lahko videti zelene, rjave ali celo rdeče.

Fotosinteza in pigmenti modrozelenih alg

Modrozelene alge za pridobivanje energije koristijo sončno svetlobo v procesu fotosinteze. Gre za enak način pridobivanja energije, ki ga srečamo pri rastlinah in algah. Med fotosintezo svetlobna energija pretvori vodo in ogljikov dioksid v glukozo in kisik. Začetni koraki fotosinteze pri cianobakterijah potekajo v tilakoidnih membranah, kjer klorofil absorbira svetlobo. Svetlobna energija se nato pretvori v kemijsko energijo, ki se uporabi za vezavo ogljikovega dioksida v organske spojine.

Kakšna je vloga različnih pigmentov v cianobakterijah?

 • Klorofil a: Glavni pigment, odgovoren za zajemanje svetlobne energije.
 • Fikobilini: Zajemajo valovne dolžine svetlobe, ki jih klorofil ne absorbira učinkovito, zlasti v globljih ali senčnih vodah. Med fikobiline prištevamo fikoeritrin in fikocianin.
 • Karotenoidi: Pomagajo pri fotosintezi, saj ščitijo fotosintetski aparat pred oksidativnimi poškodbami, poleg tega pa absorbirajo svetlobno energijo, ki jo posredujejo klorofilu a.

Cianobakterije lahko uspevajo v različnih okoljih zaradi raznolikosti njihove pigmentne sestave. Vsebujejo različne pigmente, ki zajemajo energijo za fotosintezo, zaradi česar se zelo dobro prilagajajo okolju. Modrozelene cepljivke najdemo v osvetljenih okoljih po vsej Zemlji, od vročih izvirov do ledenih voda. Učinkovito prilagajanje kaže, kako pomemben je vsak pigment za optimalno zajemanje energije v različnih svetlobnih pogojih in globinah.

Se vam cianobakterije zdijo zahtevne? Inštruktor biologije ponuja zasebne učne ure, ki se prilagajajo tvojemu učnemu slogu.

Različni habitati in vrste cianobakterij

Cianobakterije so raznoliki organizmi, ki naseljujejo različna okolja in se prilagajajo ekstremnim spremembam pogojev. Najdemo jih v slanih oceanih, sladkovodnih jezerih, vročih izvirih in suhih puščavah. Prilagodljivost se kaže v njihovih različnih oblikah, od enoceličnih vrst do zapletenih nitastih verig, ki so odgovorne za škodljiva cvetenja voda.

Vse cianobakterije opravljajo ključne ekološke funkcije, kot sta proizvodnja kisika in vezava dušika, ter vplivajo na svoje ekosisteme, saj podpirajo prehranjevalne verige in kroženje hranil.

1. Enocelične in kolonijske cianobakterije

Cianobakterije imajo številne morfološke oblike, od preprostih enoceličnih vrst do zapletenih kolonijskih struktur. Enocelične cianobakterije so najosnovnejša oblika, sestavljena iz posameznih celic, ki se včasih združujejo v kolonije. Kolonije modrozelenih cepljivk se razlikujejo po obliki in velikosti ter prosto plavajo v različnih vodnih okoljih. Tipični habitati enoceličnih in kolonijskih cianobakterij so sladkovodni in morski ekosistemi, kjer pomembno prispevajo k mikrobni populaciji in služijo kot primarni proizvajalci v prehranjevalni verigi.

Enocelične cianobakterije so še posebej razširjene v vodah, bogatih s hranili, kjer lahko tvorijo velike “cvetove”. Nekatera od teh cvetenj so vidna s površine kot zelene ali modrozelene plasti na vodi, od koder izvira njihovo splošno ime “modrozelene alge”. Enocelične cianobakterije so kljub preprosti zgradbi zelo učinkovite pri fotosintezi. Prilagodijo se lahko različnim svetlobnim razmeram, zato jih najdemo v dobro osvetljenih površinskih vodah in bolj zasenčenih okoljih.

2. Nitaste cianobakterije

Nitaste cianobakterije imajo bolj zapleteno zgradbo. Celice so med seboj povezane v dolge, nitkam podobne strukture, znane kot filamenti ali vlakna. Ti filamenti so lahko ravne verige celic ali pa se diferencirajo v specializirane celice, kot so heterociste in akinete.

Heterociste so celice z debelejšo celično steno, ki zagotavljajo anaerobno okolje, potrebno za fiksacijo dušika – proces, ki je ključen za pretvorbo atmosferskega dušika v obliko, uporabno za žive organizme. Akinete so sporam podobne celice, ki preživijo v neugodnih razmerah. Akinetam pravimo tudi trajne celice.

Nitaste cianobakterije imajo v ekosistemu raznolike naloge. Pogosto tvorijo osnovo mikrobnih preprog v različnih vodnih okoljih, od bentoških območij jezer in ribnikov do površin skal in sedimentov v morskem okolju. Nitaste modrozelene cepljivke so bistvene v ekosistemih, kjer stabilizirajo površine sedimentov, preprečujejo erozijo in z vezavo dušika prispevajo k naravnemu gnojenju.

Nitaste modrozelene bakterije poskrbijo za kroženje hranil v vodnih ekosistemih in ustvarjajo habitate za druge mikroorganizme, saj tvorijo biofilme in preproge, ki zagotavljajo zavetje in hranila. Zaradi sposobnosti vezave dušika so bistven del ekosistema, zlasti v okoljih, revnih s hranili, kjer atmosferski dušik pretvorijo v obliko, ki je dostopna drugim oblikam življenja.

Vas zanima kemija v vsakdanjem življenju? Lotite se preprostih poskusov ali se posvetujte z inštruktorjem ter spoznajte znanstveno ozadje vsakdanjih pojavov.

Cianobakterije v ekosistemih

Vloga cianobakterij v vodnih ekosistemih

V sladkovodnih in morskih sistemih boste našli cianobakterije, ki opravljajo bistvene ekološke funkcije, kot so na primer:

 • Proizvodnja kisika: Modrozelene cepljivke s fotosintezo proizvajajo kisik, ki je nepogrešljiv za ohranjanje življenja v vodi.
 • Fiksacija dušika: Pretvarjajo atmosferski dušik v oblike, ki jih lahko uporabijo drugi organizmi, s čimer bogatijo hranila v svojem habitatu.
 • Podpiranje prehranjevalnih verig: Cianobakterije so primarni vir hrane za številne vodne organizme, od drobnih nevretenčarjev do večjih rib.

Te dejavnosti so ključnega pomena za ohranjanje ekološkega ravnovesja, podpiranje raznolikega vodnega življenja in zagotavljanje kakovosti voda.

Težave, ki jih povzročajo cianobakterije v akvarijih

Upravljanje s cianobakterijami v akvarijih predstavlja edinstven izziv:

 • Kontroliranje prekomerne rasti: Spremljati in uravnavati morate svetlobo in hranila v akvariju, da preprečite hitro rast cianobakterij, ki lahko preglasijo druge vodne rastline.
 • Zagotavljanje ravni kisika: Gosto cvetenje cianobakterij porabi veliko kisika, kar ponoči obremenjuje vaše vodne živali in rastline. Preprečiti morate prekomerno rast modrozelenih alg, da ohranite zdravo ravnovesje kisika.
 • Preprečevanje sproščanja toksinov: Nekatere cianobakterije sproščajo toksine, ki so škodljivi za ribe in druge prebivalce akvarija. Nujno je redno vzdrževanje akvarija, kot sta čiščenje in menjava vode v akvariju.

Če želite imeti v akvariju dobre pogoje in nadzorovati rast modrozelenih alg, morate redno preverjati kakovost vode, prilagajati urnik osvetlitve in poskrbeti za dobro filtracijo, da ohranite raven hranilnih snovi. Z naštetimi koraki boste poskrbeli za zdrav in ne nazadnje tudi lep akvarij.

Kaj je škodljivo cvetenje alg

Do škodljivega cvetenja alg (HAB – “harmful algal blooms”), ki je pogosto povezano s cianobakterijami, pride, ko se modrozelene alge v vodi hitro razmnožijo. Do cvetenja voda običajno pride zaradi prevelike količine hranil iz kmetijskih odplak, odvajanja odpadnih voda in industrijskega onesnaževanja, ki so bogat vir hrane, ki spodbuja rast cianobakterij. Ugodni pogoji za cvetenje alg so tudi visoke temperature in stoječa voda – problematični so poletni meseci v jezerih in počasi tekočih rekah.

Cvetenje voda predstavlja veliko tveganje za vodne ekosisteme in javno zdravje. Modrozelene cepljivke proizvajajo toksine, ki lahko povzročijo smrt rib, ptic in sesalcev, tudi domačih živali in ljudi. Toksini cianobakterij lahko onesnažijo zaloge pitne vode, zaradi česar je treba izdati zdravstvena priporočila ali zapreti vodo. Poleg tega, ko cianobakterije odmrejo, njihova razgradnja porabi ogromne količine kisika v vodi, kar vodi do hipoksičnih razmer ali mrtvih območij, kjer večina vodnega življenja ne more preživeti.

Za učinkovito nadzorovanje svetenja alg moramo zmanjšati vnos hranil v vodne poti z boljšimi kmetijskimi praksami, nadgradnjo čiščenja odpadnih voda in ozaveščenim načrtovanjem skupnosti. Spremljanje kakovosti vode nam lahko že v zgodnjih fazah pomaga odkriti morebitno cvetenje alg, s čimer lahko zmanjšamo vpliv škodljivega pojava na ekosisteme in zdravje ljudi.

Kako se naučiti vse o cianobakterijah in prepoznati različne vrste

Izvedeli smo, da so cianobakterije ali modrozelene alge ključne za proizvodnjo kisika in vezavo dušika. Pod določenimi pogoji povzročajo škodljivo cvetenje jezer in rek. Razmislite o sodelovanju z zasebnim učiteljem ali se vpišite na inštrukcije biologije, s katerimi boste poglobili svoje razumevanje modrozelenih cepljivk. Učne ure pri usposobljenih inštruktorjih zagotovijo podroben vpogled v snov in poskrbijo za učinkovito učenje.

Recimo, da iščete učitelja biologije. V tem primeru lahko s preprostim iskanjem, kot je “inštruktor biologije Maribor” ali “učitelj biologije Ljubljana” na platformah, kot je meet’n’learn, najdete najboljšega zasebnega učitelja.

Če imate rajši skupinsko učenje, lahko zlahka najdete poučevanje biologije v bližini, če na spletu poiščete “učne ure biologije Celje” ali “inštrukcije biologije Kranj”. Tako boste našli center za izobraževanje, ki ponuja skupinske inštrukcije biologije.

Cianobakterije in cvetenje alg: pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj so cianobakterije?

Cianobakterije ali modrozelene alge so fotosintetske bakterije, ki so ključne za številne ekosisteme in so najstarejši fototrofi.

2. Kako cianobakterije fiksirajo dušik?

Cianobakterije pretvarjajo atmosferski dušik v amonijak in tako bogatijo tla in vode s hranili, ki so bistvena za rast rastlin.

3. Kaj povzroča škodljivo cvetenje alg?

Škodljivo cvetenje alg (voda) pogosto povzroči presežek hranilnih snovi v vodi, zlasti iz kmetijskih odplak, v kombinaciji s toplimi in stoječimi razmerami.

4. Ali lahko cianobakterije najdemo v morskem okolju?

Da, cianobakterije so razširjene tako v sladkovodnih kot morskih okoljih.

5. Ali so vse cianobakterije škodljive?

Vse cianobakterije niso škodljive; mnoge so ključne za svoje ekosisteme, čeprav lahko nekatere pod določenimi pogoji proizvajajo toksine.

6. Kako je mogoče obvladovati škodljivo cvetenje alg?

Škodljivo cvetenje alg obvladujemo tako, da zmanjšamo onesnaževanje s hranili in redno spremljamo kakovost vode.

7. Kaj pa cianobakterije v akvariju?

Cianobakterije v akvariju se lahko prekomerno razrastejo in proizvajajo toksine, kar predstavlja tveganje za ribe in druge vodne organizme.

8. Kako lahko izvem več o cianobakterijah?

Če želite izvedeti več o cianobakterijah, se udeležite inštrukcij biologije. Poiščite inštruktorja, ki je specializiran za okoljske vede in ekologijo.

Raziščite biokemijo in razlike med organsko ter anorgansko kemijo.

Reference:

1. Britannica
2. Science Direct
3. Wikipedia

fotosintetske-cianobakterije-modrozelene-cepljivke-proizvajajo-kisik
Cianobakterije ali modrozelene cepljivke, ki uspevajo v različnih ekosistemih, so ključne za proizvodnjo kisika.