Francoščina je eden najbolj razširjenih jezikov na svetu in za številne zelo pomemben jezik, ki se ga je treba naučiti. Ne glede na to, ali se francoščine učite zaradi dela, potovanja ali osebnih interesov, se verjetno spopadate z najpogostejšimi slovničnimi napakami.

Začetek učenja jezika v zgodnji mladosti bo za otroka zelo koristno, čeprav se jezikov lahko učite vse življenje. Če želite o tem izvedeti več, si preberite blog prispevek o “pomenu zgodnjega učenja jezikov”.

V tem blog prispevku bomo obravnavali nekaj najpogostejših slovničnih napak v francoščini in podali nasvete, kako se jim lahko izognete.

Manjkajoči členi

Učenci francoščine pogosto pozabijo na uporabo členov. V francoščini vsi samostalniki zahtevajo člen, tudi če gre za neštevni samostalnik, kot je “voda”. V francoščini poznamo dve vrsti členov, določni (le, la, les) in nedoločni členi (un, une, des).

Uporaba pravilnega člena je bistvena za učinkovito sporazumevanje v francoščini. Uporaba določnega člena le, la in les je podobna uporabi člena “the” v angleščini, medtem ko je uporaba nedoločnega člena un, une in des podobna uporabi “a” ali “an” v angleščini. Na primer:

 • La voiture est rouge. (Avto je rdeč.)
 • Un livre est sur la table. (Knjiga je na mizi.)
 • Les étudiants sont dans la classe. (Učenci so v učilnici.)
 • Des fleurs sont dans le jardin. (Nekaj rož je na vrtu.)

Zamenjava pridevnikov in prislovov

Druga pogosta napaka je zamenjava pridevnikov in prislovov. Pridevniki opisujejo samostalnike, medtem ko prislovi opisujejo glagole, pridevnike in druge prislove. Pridevniki se v francoščini običajno pojavljajo za samostalnikom, ki ga opisujejo, medtem ko se prislovi pojavljajo za glagolom ali pridevnikom, ki ga spreminjajo.

Pravilna uporaba pridevnikov je ključna za točen opis samostalnikov v francoščini. Na primer:

 • Le chat noir. (Črna mačka.)
 • La voiture rapide. (Hiter avtomobil.)
 • Les hommes intelligents. (Inteligenten moški.)
 • Pravilna raba prislovov je ključna za natančno opisovanje glagolov, pridevnikov in drugih prislovov v francoščini. Na primer:

 • Il parle lentement. (On govori počasi.)
 • Elle chante magnifiquement. (Ona lepo poje.)
 • Le ciel est très bleu aujourd’hui. (Nebo je danes zelo modro.)
 • Napačna raba zaimkov

  Zaimki so besede, ki nadomeščajo samostalnike. V francoščini poznamo več različnih vrst zaimkov, med drugim predmetne zaimke, osebne zaimke in povratne zaimke. Pogosta napaka, ki jo delajo učenci, je, da uporabijo napačno vrsto zaimka ali pa zaimka sploh ne uporabijo.

  Pravilna uporaba zaimkov je bistvena za učinkovito sporazumevanje v francoščini. Na primer:

  • Je t’aime. (Ljubim te.) – “te” je osebni zaimek, ki v stavku nadomešča “tebe”.
  • Tu me manques. (Pogrešam te.) – “me” je osebni zaimek, ki v stavku nadomešča “jaz”.
  • Nous nous sommes amusés. (Zabavali smo se.) – “nous” je predmetni zaimek, medtem ko je “se” povratni zaimek.

  Mešanje besed Ser in Est

  V francoščini glagola “ser” in “est” pomenita “biti”, vendar se uporabljata v različnih kontekstih. “Ser” se uporablja za opis trajnih ali prirojenih lastnosti, “est” pa za opis začasnih ali spreminjajočih se lastnosti.

  Uporaba pravilnega glagola je ključna za natančen opis značilnosti v francoščini. Na primer:

 • Elle est belle. (Lepa je.) – “est” se uporablja, ker je lepota začasna lastnost.
 • Elle est française. (Je Francozinja.) – “est” se uporablja, ker je narodnost začasna lastnost.
 • Elle est grande. (Je visoka.) – “est” se uporablja, ker je višina začasna lastnost.
 • Elle est intelligente. (Je inteligentna.) – “est” se uporablja, ker je inteligenca začasna lastnost.
 • Uporaba napačnega časa

  Francoski jezik ima več različnih glagolskih časov in težko je vedeti, katerega uporabiti v določeni situaciji. Ena od pogostih napak je uporaba napačnega časa, zlasti ko gre za pretekli čas.

  Uporaba pravilnega časa je bistvena za učinkovito sporazumevanje v francoščini. Na primer:

  • J’ai mangé une pomme. (Pojedel sem jabolko.) – “ai mangé” je pretekli čas glagola “manger”.
  • Je mangerai une pomme. (Jedel bom jabolko.) – “mangerai” je prihodnji čas glagola “manger”.
  • Je mange une pomme. (Jem jabolko.) – “mange” je sedanji čas glagola “manger”.

  Zapleteni predlogi

  Francoščina ima veliko predlogov in izziv je vedeti, katerega uporabiti v določenem trenutku. Ena od pogostih napak je zamenjava predlogov s podobnim pomenom, na primer “à” in “de”.

  Uporaba pravilnega predloga je bistvena za učinkovito sporazumevanje v francoščini. Na primer:

  • Je vais à la maison de mon ami. (Grem k prijatelju domov.) – V tem stavku bi bilo treba uporabiti “chez” namesto “à”, torej bi se moral stavek glasiti “Je vais chez mon ami”.
  • Je suis content de ma voiture. (Zadovoljen sem s svojim avtomobilom.) – V tem stavku bi moral biti namesto “de” uporabljen “avec”, zato bi se stavek moral glasiti “Je suis content avec ma voiture”.

  Manjkajoča naglasna znamenja

  V francoščini so naglasna znamenja temeljna sestavina jezika in pomembno vplivajo na pomen besede. Tri vrste naglasa v francoščini so ostrivec (é), krativec (è) in strešica (ê).

  Uporaba pravilnega naglasa je nujna, če želite sporočiti določen pomen in preprečiti nejasnosti pri sporazumevanju. Kot učenec francoščine morate biti pozorni na naglase in vaditi njihovo pravilno uporabo, s čimer boste izboljšali veščine sporazumevanja.

  Nasveti, kako se izogniti najpogostejšim slovničnim napakam v francoščini

  Izogibanje slovničnim napakam se bo sprva zdela težka naloga, saj je francoščina že tako težak jezik za učenje. Je pa uspešno izogibanje najpogostejšim napakam nujno za učinkovito sporazumevanje v vsakem jeziku, tudi v francoščini.

  Učenje novega jezika je zahtevno in kaj hitro se zgodi, da naredimo napako, zlasti pri slovnici. Z rednimi vajami, predanostjo in z nasveti, ki jih boste dobili v tem prispevku, se je napakam mogoče izogniti. Le tako boste postali bolj samozavestni in tekoči v francoščini.

  V naslednjem poglavju bomo predstavili nasvete, kako se izogniti najpogostejšim napakam v francoski slovnici, med drugim, kako pravilno uporabljati člene, razlikovati med pridevniki in prislovi, pravilno uporabljati zaimke, biti pozoren na predloge, čase ter naglase. Če boste dosledno upoštevali nasvete, boste hitro izboljšali svojo francosko slovnico in komunikacijske veščine.

  Vaja, vaja, vaja

  Redna vadba je najboljši način, da se izognete slovničnim napakam v francoščini. Več kot boste vadili, bolj boste obvladali jezik in lažje se boste izognili napakam.

  Branje francoske literature

  Branje francoske literature, bodisi romanov, časopisov ali spletnih člankov, je odličen način za izboljšanje francoske slovnice. Pri branju boste naleteli na številne primere pravilne francoske slovnice, ki vam bodo pomagali razumeti pravila.

  Poslušajte francosko govoreče ljudi

  Poslušanje francosko govorečih ljudi, bodisi maternih govorcev, bodisi drugih učencev, je odličen način, s katerim lahko izboljšate francosko slovnico. Ob poslušanju boste slišali pravilno francosko slovnico v kontekstu, kar vam bo pomagalo bolje razumeti, kako deluje jezik.

  Uporaba spletnih gradiv

  Obstajajo številna spletna gradiva, ki vam lahko pomagajo izboljšati francosko slovnico, med drugim spletne strani, aplikacije in podkasti. Spletna gradiva vam omogočajo dodatno vajo in nasvete glede pogostih slovničnih napak v francoščini.

  Predstavljamo nekatera spletna gradiva, ki so osredotočena posebej na izogibanje najpogostejšim francoskim slovničnim napakam:

  • Kwiziq – Kwiziq je spletno mesto, ki ponuja številna poglavja francoske slovnice, tudi kvize in vaje, ki učencem pomagajo pri izboljšanju slovničnega znanja in pri izogibanju pogostim napakam.
  • Lawless French – Lawless French je spletna stran, ki ponuja brezplačno gradivo za učenje francoske slovnice in kvize ter gradiva za učenje francoskega besedišča in kulture.
  • FluentU French Blog – FluentU French Blog ponuja vrsto člankov in gradiv, osredotočenih na učenje in izogibanje pogostim slovničnim napakam. Zajema tudi druga področja francoščine.
  • The French Experiment – The French Experiment je spletna stran, ki ponuja brezplačno gradivo za učenje in vaje iz francoske slovnice ter vrsto drugih virov za učenje francoščine, vključno z besediščem in izgovarjavo.
  • Learn French with Alexa – Learn French with Alexa je kanal na YouTubu, ki ponuja gradivo za učenje in vaje iz francoščine, med drugim tudi poglavje o izogibanju pogostim slovničnim napakam v francoščini.
  • FrenchCrazy – FrenchCrazy je spletna stran, ki ponuja številna gradiva za učenje francoščine, med drugim literaturo in vaje za učenje slovnice, sezname besedišča in kulturne informacije.
  • French Together – French Together je spletna stran, ki ponuja številna gradiva za učenje francoščine, med drugim literaturo in vaje za učenje slovnice, sezname besedišča in nasvete, kako se izogniti pogostim slovničnim napakam v francoščini.

  Spletni viri vam bodo nudili pomoč, nasvete in učna gradiva za prepoznavanje in izogibanje pogostim slovničnim napakam v francoščini, hkrati pa boste izboljšali splošno slovnično znanje in tekočnost jezika. Če ste starš ali učitelj, in želite otroku pomagati pri izboljšanju besedišča, si oglejte blog prispevek “Krepitev besednega zaklada pri otrocih”. Če pot učenja francoščine šele začenjate, je za vas najbolj primeren blog prispevek “Osnovno francosko besedišče za začetnike”.

  Vpišite se na tečaj francoščine ali poiščite zasebnega inštruktorja

  Spletni viri so sicer odličen način za učenje francoščine in izboljšanje slovnice, vendar imata tudi tečaj francoščine ali pomoč inštruktorja svoje prednosti. Na tečaju ali s pomočjo inštruktorja prejmete individualna navodila ter povratne informacije o svojem napredku, lahko postavljate vprašanja ter vadite govorno in slušno razumevanje.

  Obstaja veliko možnosti, kako poiskati tečaj ali inštruktorja francoščine, med drugim tudi jezikovne šole in spletna mesta za iskanje učiteljev. Če želite poiskati tečaj ali inštruktorja francoščine v svoji bližini, poskusite z iskalnimi izrazi, kot sta “tečaj francoščine Ljubljana” ali “inštruktor francoščine Maribor”. Preverite tudi lokalne oglase, občinske oglasne deske ali povprašajte v lokalni knjižnici in v jezikovni šoli.

  Ne glede na to, ali imate raje skupinske tečaje ali individualne ure, obstaja veliko možnosti za učence vseh ravni. Če v svoji bližini ne najdete jezikovnega tečaja, je odlična možnost najem zasebnega inštruktorja, ki ga lahko najdete v številnih mestih v Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Velenju in drugje.

  Če se boste vpisali na tečaj francoščine ali najeli učitelja francoščine v svoji okolici, boste prejeli individualna navodila ter povratne informacije o svojem napredku, lahko boste postavljali vprašanja ter vadili govorno in slušno razumevanje. To je odličen način, kako izboljšati znanja francoske slovnice in splošne tekočnosti jezika.

  Zaključek

  Francoska slovnica predstavlja velik izziv, vendar se lahko z redno vajo in predanostjo izognete pogostim napakam ter postanete bolj samozavestni in tekoči v uporabi francoščine. Ne pozabite na pravilno rabo členov, razlikovanje med pridevniki in prislovi, na ustrezno rabo zaimkov ter bodite pozorni na predloge, čase in naglase. Z upoštevanjem predstavljenih nasvetov in izogibanjem pogostim slovničnim napakam boste na dobri poti k obvladovanju jezika.

  V povzetku lahko povemo, da učenci francoščine delajo več pogostih slovničnih napak, med drugim pozabljajo na uporabo členov, zamenjujejo pridevnike in prislove, napačno uporabljajo zaimke, zamenjujejo ser in est, uporabljajo napačen čas, zamenjujejo predloge in pozabljajo na naglase. Da bi se izognili tem napakam, priporočamo, da učenci čim več vadijo, berejo francoska besedila, poslušajo francoske govorce, uporabljajo spletne vire in se udeležijo tečaja francoščine. Z upoštevanjem teh nasvetov lahko učenci postanejo bolj samozavestni in tekoči v francoščini. Bonne chance!