Viri in novice o inštrukcijah in izobraževanju.

Zbirka nalog: številske množice in intervali

Zbirka nalog: številske množice in intervali

1. Poiščite presek A∩B, unijo A∪B in razlike A-B, B-A množic A, B, če:

2. Dane so množice A={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, B={1,4,6,7,10,14}, C={3,5,6,7,9}, D={0,2,4,6,8}. Določite množice:

3. Na številski premici navedite presek I∩J, unijo I∪J in razlike I-J, J-I intervalov I, J, če:

4. Poiščite presek A∩B, A∩C, B∩C, unije A∪B, A∪C, B∪C in razlike A-B, A-C, B-A, B-C, C-A, C-B množic A, B, C, če:

5. Poiščite komplement A’M množice A k množici M, če:Morda vas zanimajo tudi: