Zbirka nalog in vaj: izražanje neznanke iz enačbe

Izražanje neznanih količin iz formul je osnovna veščina, ki jo potrebuje vsak, ki se ukvarja z matematiko na kateri koli stopnji. Izražanje neznanke iz enačbe ni le teoretičnega pomena, ampak znanje nujno potrebujemo za reševanje praktičnih problemov. V tem kontekstu “izražanje” pomeni preoblikovanje formule tako, da izoliramo in rešimo neznano spremenljivko. Spodaj smo pripravili nekaj primerov in praktičnih nasvetov, ki vam bodo pomagali pri učenju. Oglejte si izražanje neznane količine iz formul vaje.

Praktični primeri: izražanje neznane količine iz formul vaje

Recimo, da imamo enačbo za izračun površine pravokotnika P = a * b, kjer je P površina, a dolžina in b širina. Če poznamo površino in dolžino, kako izračunamo širino? To je tipičen primer, ko je treba izraziti neznano količino iz formule.

Primer 1: izrazi neznano količino (spremenljivko)

Iz enačbe želimo izraziti neznano količino b:

Če je P = 20 kvadratnih enot in a = 5 enot, kako izračunamo b?

Rešitev:

Primer 2: izrazi neznano količino (spremenljivko)

Iz formule za obseg kroga želimo izraziti neznano količino r:

Če je obseg kroga C = 31,4 enote, kako najdemo r?

Rešitev:

Praktični nasveti za izražanje neznane količine iz formul vaje

  1. Prepoznajte neznanko: Najprej določite, katero spremenljivko želite izraziti. To bo vaša neznana količina.
  2. Preuredite formulo: Uporabite osnovne algebraične operacije, da preuredite formulo in izpostavite neznanko na eni strani enačbe. Operacije so seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje ali kombinacija teh operacij.
  3. Upoštevajte enakovrednost: Ko izvajate operacije na eni strani enačbe, jih morate izvesti tudi na drugi strani, da enačbi ostaneta enakovredni.
  4. Poenostavite izraz: Ko izolirate neznanko, poenostavite izraz, če je to mogoče, da dobite čim bolj jasen rezultat.
  5. Preverite svoje delo: Ko najdete rešitev, jo, če je mogoče, preverite z vstavljanjem nazaj v originalno formulo.

Izražanje neznanke iz enačbe vaje

Spodaj smo pripravili matematične naloge, da boste lahko vadili Izražanje neznanke iz enačbe. Rešite jih in utrdite, kako se iz enačbe izrazi neznanka. Rešitve najdete čisto spodaj. ⬇️

1. Izrazite neznano spremenljivko iz formule:Dodatne vaje izrazi in polinomi

Če iščete učitelja, ki vam lahko pomaga osvojiti, kako poteka izražanje neznanke iz formule, hitro poiščite “inštruktor matematike Ljubljana” ali “inštrukcije matematike Celje”. Na platformah, kot je meet’n’learn, se lahko v trenutku povežete z najboljšim zasebnim učiteljem.