Če želite učinkovito komunicirati v poklicnem okolju v francosko govorečih državah, potem se morati naučiti temeljnih veščin, kot je na pisanje uradnega pisma v francoščini. V našem obširnem priročniku boste našli vse potrebne informacije, s pomočjo katerih boste lahko oblikovali olikano in učinkovito uradno pismo v francoščini. Ogledali si bomo tako strukturo in obliko kot tudi jezik in ključno besedišče, ki ju boste potrebovali pri pisanju pisma. Raziskali bomo tudi, kako pomembna sta poučevanje in kulturna razgledanost pri obvladovanju pisanja pisem v francoščini.

Če se učite francoščine, je pomembno, da se naučite napisati tudi uradno pismo

Uradna pisma imajo v francosko govorečih državah pomembno vlogo tako v poklicni kot v zasebni komunikaciji. Služijo različnim namenom, kot so prošnje za zaposlitev, poslovna korespondenca in uradna vabila. Če se boste naučili pravilno oblikovanja pisma v francoščini, to ne bo le dokaz vašega jezikovnega znanja, temveč vam bo pomagalo tudi pri ustvarjanju močnega vtisa v poklicnem okolju. Poleg tega je to neprecenljiva prednost pri vzpostavljanju odnosov in mreženju v frankofonskem svetu.

Struktura francoskega uradnega pisma

Uradno pismo v francoščini ima posebno strukturo in obliko. V nadaljevanju vam predstavljamo vsestranski priročnik, ki vam bo v nekaj preprostih korakih pojasnil, kako oblikovati pismo:

Glava

Najprej v zgornji levi kot napišite svoje ime in naslov. Če uporabljate dopisni list, so podatki o pošiljatelju že vključeni. Pod naslovom dodajte svojo telefonsko številko in e-poštni naslov.

Primer:

Quentin Dupont

12, Rue du Soleil

75020 Pariz

Tél : 01 85 45 90 87

Email: quentin.dupont@gmail.com

Datum

V francoščini se datum zapiše na naslednji način: dan (s številko), mesec (z malimi črkami) in leto (v celoti).

Primer:

12 septembre 2023

Naslov

Naprej napišite ime in priimek naslovnika, njegov naziv in naslov, pri čemer med datumom in podatki o naslovniku pustite eno prazno vrstico.

Primer:

Monsieur Michel Martin

Directeur des Ressources Humaines

Podjetje (vpišite ime podjetja)

6, Rue de Belleville

75020 Paris

Naslavljanje

Uporabite formalno naslavljanje, kot sta “Monsieur” ali “Madame”, ki mu sledi priimek naslovnika. Če ne poznate naslovnikovega imena, lahko uporabite “Madame, Monsieur” ali “Messieurs.”

Primer:

Monsieur Martin,

Jedro

Jedro vašega pisma mora biti jedrnato in organizirano v jasne odstavke. Začnite z uvodom, v katerem navedite namen svojega pisma. Sledijo glavne točke, ki jih želite obravnavati. Zaključite z vljudno prošnjo za odgovor ali ukrepanje.

Primer:

Je me permets de vous adresser cette lettre afin de postuler pour le poste de chef de projet au sein de votre entreprise …

Zaključek

Pismo zaključite z vljudnostnim zaključnim pozdravom, na primer “Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, l’expression de mes salutations distinguées” ali “Cordialement”. Pustite nekaj praznih vrstic za svoj podpis, nato pa spodaj napišite svoje ime in priimek.

Primer:

Je vous prie d’agréer, Monsieur Martin, l’expression de mes salutations distinguées.

Ključno besedišče in besedne zveze za uradna pisma v francoščini

Za učinkovito pisanje uradnega pisma v francoščini je pomembno, da se seznanite s ključnim besediščem in frazami. Tukaj je nekaj najpogostejših izrazov in besednih zvez, ki jih boste potrebovali pri sestavljanju pisma:

 • Objet (tema): Ta izraz se uporablja za označevanje namena ali teme vašega pisma.
 • Pièce jointe (priloga): Ta izraz uporabite, če želite naslovnika obvestiti, da ste pismu priložili dodatne dokumente.
 • En réponse à (v odgovor na): Ta izraz uporabite, kadar odgovarjate na predhodno korespondenco.
 • Je vous saurais gré de (bil bi vam hvaležen, če bi lahko): S tem izrazom v pismu vljudno izrazite prošnjo.
 • Dans l’attente de (v pričakovanju): S tem stavkom izrazite, da pričakujete odgovor naslovnika.

Nasveti za pisanje uradnega pisma v francoščini

Predstavljamo vam nekaj koristnih nasvetov za oblikovanje vrhunskega uradnega pisma v francoščini:

 • Uporabite formalni jezik: Izogibajte se slengu, pogovornim izrazom ali preveč sproščenemu jeziku.
 • Preverite pismo: Prepričajte se, da v pismu ni slovničnih in pravopisnih napak.
 • Bodite jedrnati: Jasno navedite svoj namen in se držite glavnih točk brez nepotrebnih informacij.
 • Uporabite dosledno obliko: Držite se standardne strukture francoskega uradnega pisma in od nje ne odstopajte.
 • Formalno naslovite naslovnika: Za naslavljanje vedno uporabite ustrezen pozdrav in naslovnikov priimek ali naziv.
 • Pišite čitljivo: Če pismo pišete z roko, poskrbite, da je vaša pisava urejena in lahko berljiva.

Različne vrste uradnih pisem v francoščini

Obstaja več različnih vrst uradnih pisem v francoščini in vsako izmed teh ima svoj edinstveni namen in obliko:

 • Lettre de motivation (motivacijsko pismo): spremlja vaš življenjepis, ko se prijavljate na delovno mesto.
 • Lettre de démission (odstopno pismo): uporablja se za uradno odpoved dela.
 • Lettre de remerciement (zahvalno pismo): izraža hvaležnost za priložnost ali uslugo.
 • Lettre de réclamation (pritožbeno pismo): obravnava težavo ali nezadovoljstvo z izdelkom ali storitvijo.
 • Lettre d’invitation (pismo z vabilom): nekoga povabi, da se udeleži prireditve ali slavja.

Primeri uradnih pisem v francoščini

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov uradnih pisem v francoščini, s pomočjo katerih boste lahko bolje razumeli njihovo strukturo in jezik:

Primer 1: Motivacijsko pismo

[Vaše ime in naslov]

[Datum]

[Ime in naslov naslovnika]

Tema: Candidature pour le poste de [delovno mesto]

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous adresser cette lettre de motivation en réponse à votre annonce pour le poste de [Job Title] au sein de votre entreprise. Ayant récemment obtenu mon diplôme en [Field of Study] de l’Université [University Name], je suis convaincu que mes compétences et mon expérience correspondent parfaitement à vos attentes.

Au cours de mes études, j’ai eu l’opportunité de travailler sur divers projets [relevant experience or internships], ce qui m’a permis de développer mes compétences en [seznam relevantnih znanj]. Je suis également à l’aise avec les outils informatiques et les logiciels de [navedite posebno programsko opremo ali orodja].

Je suis convaincu que ma motivation, mon dynamisme et mon sens des responsabilités seraient un atout pour votre équipe. Je reste à votre disposition pour un entretien afin de vous de vive voix mes motivations et mon parcours.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

[Vaše ime]

Primer 2: Pritožba

[Vaše ime in naslov]

[Datum]

[Ime in naslov naslovnika]

Tema: Réclamation concernant [izdelek ali storitev]

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous écrire pour exprimer ma déception concernant [izdelek ali storitev] que j’ai acheté(e) le [datum nakupa] dans votre établissement situé à [location].

[Razložite, kakšne težave ste imeli v zvezi z izdelkom ali storitvijo in navedite ustrezne podrobnosti, kot so model, serijska številka itd.]

Malgré mes attentes, [product or service] présente des défauts qui rendent son utilisation difficile voire impossible. [Navedite konkretne primere težav, na katere ste naleteli.]

Conformément à vos conditions de garantie, je vous saurais gré de bien vouloir procéder à l’échange ou au remboursement de [izdelek ali storitev] dans les plus brefs délais.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

[Vaše ime]

Kulturni vidiki pri pisanju pisem v francoščini

Pri pisanju uradnega pisma v francoščini je pomembno, da razumete in upoštevati socialno kulturni vidik. Bodite pozorni na:

 • Formalnost: Francoska kultura pripisuje velik pomen vljudnosti in formalnosti v pisnem sporazumevanju. Bodite spoštljivi in uporabljajte ustrezen jezik.
 • Ločila: V francoščini je običajno, da pred nekaterimi ločili, kot so dvopičje, podpičje, vzkliki in vprašalnice, uporabimo presledek.
 • Naglasna znamenja: Bodite pozorni na pravilno rabo naglasnih znamenj v francoščini, saj lahko spremenijo pomen besede.

Če vas zanima kulturni vidik francoskega jezika, je ta prispevek “Spoznajmo francoske idiome in izraze: od kod izhajajo, njihov pomen in vpliv na kulturo” prav za vas.

Pogosto zastavljena vprašanja o francoskih uradnih pismih

Za vas smo poiskali nekaj najpogosteje zastavljenih vprašanj o pisanju uradnih pisem v francoščini:

Vprašanje: Kako naj v uradnem pismu nagovorim žensko, če ne poznam njenega zakonskega stanu?

Odgovor: Pri naslavljanju ženske ne glede na njen zakonski stan uporabljajte “gospa”.

Vprašanje: Ali lahko v uradnem pismu za zaključni stavek uporabim “Cordialement”?

Odgovor: “Cordialement” je bolj neformalen izraz in je primeren za neformalna elektronska sporočila ali poluradna pisma. Za bolj formalen zaključek uporabite “Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées”.

Vprašanje: Ali naj datum zapišem z besedo ali s številko?

Odgovor: V francoščini se datum zapiše s številkami za dan, ki mu sledi mesec z malimi črkami in leto v celoti.

Mreženje in poslovni bonton v francosko govorečih državah

Formalno pisanje pisem je le en vidik mreženja in poslovnega bontona v francosko govorečih državah. Poleg tega, da se naučite, kako se pravilno napiše uradno pismo, se seznanite tudi s kulturnimi normami, pričakovanji in običaji države, s katero komunicirate. To bo izboljšalo vašo sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja profesionalnih odnosov.

Kako poiskati inštruktorja francoščine

Če vas zanima učenje francoščine in želite pospešiti svoj napredek, priporočamo, da si poiščete inštruktorja ali se udeležite tečaja. Obstaja več načinov, kako poiskati inštruktorja francoščine ali tečaj, ki ustreza vašim potrebam in željam. Opisali smo nekaj možnosti:

Jezikovne šole in in centri

Jezikovne šole in centri ponujajo številne tečaje francoščine za učence vseh stopenj. Jezikovne šole v svoji bližini najdete tako, da na spletu poiščete “jezikovni tečaji francoščine Ljubljana” ali “francoske jezikovne šole Maribor”.

Zasebni učitelji ali inštruktorji

Zasebni učitelji francoščine nudijo prilagojene ure, ki ustrezajo vašim individualnim potrebam in ciljem. Če želite bolj prilagojen pristop k učenju francoščine, razmislite o najemu zasebnega učitelja francoščine. Če ga želite poiskati, na spletu poiščite “učitelj francoščine Koper” ali “inštruktor francoščine Velenje”. Odličen vir za iskanje zasebnih učiteljev in inštruktorjev francoščine so tudi spletne platforme za inštrukcije. Ko boste lotili učenja francoščine, vam priporočamo, da začnete s knjigami za učenje francoskega jezika. Za vas smo pripravili “10 najboljših knjig za učenje francoščine”

.

Ne glede na to, katero možnost boste izbrali, vam bo sodelovanje z učiteljem francoščine ali obiskovanje tečaja francoščine pomagalo, da boste pri učenju napredovali hitreje in bolj učinkovito. Neodvisno od tega, ali imate raje spletno učenje ali individualne ure v živo, zasebnega učitelja ali tečaj francoščine, je pomembno, da najdete učno okolje, ki ustreza vašemu učnemu slogu in željam. Vzemite si čas za raziskovanje in poiščite inštruktorja ali tečaj, ki vam najbolj ustreza. Če se raje učite sami, si lahko ogledate naš prispevek na blogu: “Najboljši viri za učenje francoščine” v katerem boste našli številne nasvete, ki vam bodo pomagali pri učenju francoščine. Če morate izboljšati svojo izgovarjavo, vam bo prišel prav naš prispevek na blogu z nasveti, s katerimi boste izboljšali izgovarjavo francoščine”.

Zaključek

Pisanje uradnega pisma v francoščini je temeljna veščina za vse, ki želijo uspeti v poklicnem okolju v francosko govorečih državah. Z upoštevanjem smernic iz našega obširnega priročnika boste znali oblikovati ustrezna in učinkovita uradna pisma, ki jasno in spoštljivo posredujejo vaše sporočilo. Ne pozabite, da lahko z razumevanjem kulturnega konteksta in iskanjem zasebnega učitelja še dodatno izboljšate svoje znanje francoskega jezika, kamor sodijo tudi veščine pisanja pisem. Z obvladovanjem umetnosti pisanja uradnih pisem v francoščini boste naredili močan vtis in odprli vrata novim priložnostim v frankofonskem svetu.