Pretvarjanje časa: vaje z rešitvami in tabela merskih enot

V tem spletnem učbeniku bomo razložili, kaj je pretvarjanje časa in kako računamo pretvorbe. Naučili se boste, kako poteka pretvarjanje merskih enot za čas, kot so ure, minute, sekunde, dnevi, tedni, meseci in leta. Ogledali si bomo praktične primere in pretvarjanje časa vaje, ki vam bodo pomagale pri razumevanju in uporabi znanj časovnih enot.

Pokazali vam bomo, kako pravilno izvesti pretvarjanje časovnih enot z uporabo pretvorbenih faktorjev. Obravnavali bomo različne primere pretvorb in razložili, kako se lotiti reševanja nalog, povezanih s pretvorbo časa. Poleg tega bomo predstavili tudi praktične nasvete, ki vam bodo pomagali pri reševanju matematičnih problemov pretvarjanja časa.

Na koncu smo vključili praktične primere in vaje z rešitvami za pretvarjanje časa, da boste lahko sami preizkusili svoje znanje in utrdili razumevanje. Naš učbenik je zasnovan tako, da vam omogoči enostavno in učinkovito učenje pretvorb časovnih enot ter izboljša vaše veščine matematike.

Osnovne časovne enote

V mednarodnem sistemu časovnih enot uporabljamo naslednje osnovne enote za čas:

 • Ura (h)
 • Minuta (min)
 • Sekunda (s)
 • Dan
 • Teden
 • Mesec
 • Leto

Vsaka časovna enota ima specifično uporabo, kar omogoča natančno in učinkovito merjenje časa v različnih situacijah.

Tabela časovnih enot

Spodnja tabela prikazuje, kako pretvoriti čas med različnimi časovnimi enotami. Tabela za pretvarjanje časa vam bo pomagala hitro in enostavno pretvoriti eno enoto v drugo.

Izhodiščna enotaCiljna enotaPretvorbeni faktorPretvorba časa
1 minutaSekunde601 min = 60 s
1 uraMinute601 h = 60 min
1 uraSekunde36001 h = 3600 s
1 danUre241 dan = 24 h
1 danMinute14401 dan = 1440 min
1 danSekunde864001 dan = 86400 s
1 tedenDnevi71 teden = 7 dni
1 tedenUre1681 teden = 168 h
1 tedenMinute100801 teden = 10080 min
1 tedenSekunde6048001 teden = 604800 s
1 mesec (povprečno)Dnevi301 mesec ≈ 30 dni (povprečno)
1 mesec (povprečno)Ure7201 mesec ≈ 720 h (povprečno)
1 mesec (povprečno)Minute432001 mesec ≈ 43200 min (povprečno)
1 mesec (povprečno)Sekunde25920001 mesec ≈ 2592000 s (povprečno)
1 letoMesece121 leto = 12 mesecev
1 letoDnevi365 (366 v prestopnem)1 leto = 365 dni, 366 v prestopnem
1 letoUre8760 (8784 v prestopnem)1 leto = 8760 h, 8784 v prestopnem

Kako računamo pretvarjanje časa

Koraki za pretvarjanje časa

 1. Prepoznajte izhodiščno in ciljno enoto: Najprej določite, katero enoto želite pretvoriti in katera je končna enota.
 2. Poiščite pretvorbeni faktor: Uporabite pretvorbeni faktor, ki ustreza pretvorbi med izhodiščno in ciljno enoto. Pretvorbeni faktor je število, s katerim pomnožite ali delite, da dobite enako vrednost v drugi enoti.
 3. Izvedite pretvarjanje: Pomnožite ali delite izhodiščno vrednost s pretvornim faktorjem.
 4. Preverite rezultat: Preverite, ali je rezultat smiseln.

Pomembni pretvorbeni faktorji časovnih enot

 • Minuta v sekunde: 1 min = 60 s (pomnožimo z 60)
 • Ura v minute: 1 h = 60 min (pomnožimo z 60)
 • Ura v sekunde: 1 h = 3600 s (pomnožimo z 3600)
 • Dan v ure: 1 dan = 24 h (pomnožimo z 24)
 • Dan v minute: 1 dan = 1440 min (pomnožimo z 1440)
 • Dan v sekunde: 1 dan = 86400 s (pomnožimo z 86400)
 • Teden v dni: 1 teden = 7 dni (pomnožimo z 7)
 • Teden v ure: 1 teden = 168 h (pomnožimo z 168)
 • Teden v minute: 1 teden = 10080 min (pomnožimo z 10080)
 • Teden v sekunde: 1 teden = 604800 s (pomnožimo z 604800)
 • Mesec (povprečno) v dni: 1 mesec ≈ 30 dni (uporabimo povprečje)
 • Mesec (povprečno) v ure: 1 mesec ≈ 720 h (uporabimo povprečje)
 • Mesec (povprečno) v minute: 1 mesec ≈ 43200 min (uporabimo povprečje)
 • Mesec (povprečno) v sekunde: 1 mesec ≈ 2592000 s (uporabimo povprečje)

Praktični primeri: kako pretvoriti čas

1. Pretvori 3 ure v minute:

 • Izračun: 3 h × 60 = 180 min
 • Razlaga: 1 ura je enaka 60 minutam, zato število ur pomnožimo s 60, da dobimo število minut.

2. Pretvori 45 minut v sekunde:

 • Izračun: 45 min × 60 = 2,700 s
 • Razlaga: 1 minuta je enaka 60 sekundam, zato število minut pomnožimo s 60, da dobimo število sekund.

3. Pretvori 2 tedna v dneve:

 • Izračun: 2 tedna × 7 = 14 dni
 • Razlaga: 1 teden je enak 7 dnevom, zato število tednov pomnožimo s 7, da dobimo število dni.

4. Pretvori 200 sekund v minute:

 • Izračun: 200 s ÷ 60 = 3,33 min
 • Razlaga: 1 minuta je enaka 60 sekundam, zato število sekund delimo s 60, da dobimo število minut.

5. Pretvori 1 leto v mesece:

 • Izračun: 1 leto × 12 = 12 mesecev
 • Razlaga: 1 leto je enako 12 mesecem, zato število let pomnožimo s 12, da dobimo število mesecev.

Pretvarjanje časa vaje z rešitvami

Spodaj smo pripravili matematične naloge s področja pretvarjanja časa. Rešite jih in utrdite znanje enot za čas. Rešitve najdete čisto spodaj. ⬇️

Časovne enote pretvorite v enote, navedene v oklepajih:Vas zanimajo tudi druge pretvorbe merskih enot?

Če iščete učitelja, ki vam lahko pomaga osvojiti pretvorbe merskih enot, hitro poiščite “inštruktor matematike Koper” ali “inštrukcije matematike Celje”. Na platformah, kot je meet’n’learn, se lahko v trenutku povežete z najboljšim zasebnim učiteljem.